مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

امید برای آینده‌ای روشن

امید برای آینده‌ای روشن

 آیا دید مثبتی نسبت به آینده دارید؟‏ بسیاری از مردم با این که با مشکلات جدّی روبرویند،‏ سعی می‌کنند دیدی مثبت داشته باشند.‏ اما آیا منطقی است که فکر کنیم وضعیت این دنیا در آینده بهتر می‌شود؟‏ بله.‏ کتاب مقدّس به ما امید می‌دهد که آینده‌ای روشن پیش رو داریم.‏

 کتاب مقدّس چه امیدی به ما می‌دهد؟‏

 در کتاب مقدّس آمده است که انسان‌ها با مشکلات زیادی روبرو هستند.‏ اما همین طور وعده می‌دهد که این مشکلات تا ابد نمی‌مانند.‏ بیایید چند نمونه را بررسی کنیم.‏

 •   مشکل:‏ بی‌خانمانی

   آنچه کتاب مقدّس می‌گوید:‏ «خانه‌ها بنا خواهند کرد،‏ و در آنها ساکن خواهند شد.‏»—‏اِشَعْیا ۶۵:‏۲۱‏.‏

   تحقق این وعده در آینده:‏ همهٔ انسان‌ها در خانه‌های خودشان زندگی خواهند کرد.‏

 •   مشکل:‏ بی‌کاری و فقر

   آنچه کتاب مقدّس می‌گوید:‏ «برگزیدگان من سالها از دسترنج خود لذت خواهند برد.‏»—‏اِشَعْیا ۶۵:‏۲۲‏.‏

   تحقق این وعده در آینده:‏ همهٔ انسان‌ها از کاری مفید،‏ لذّت‌بخش و رضایت‌بخش برخوردار خواهند شد.‏

 •   مشکل:‏ بی‌عدالتی

   آنچه کتاب مقدّس می‌گوید:‏ «حکمرانان به انصاف حکم خواهند راند.‏»—‏اِشَعْیا ۳۲:‏۱‏.‏

   تحقق این وعده در آینده:‏ بی‌عدالتی‌های نژادی،‏ اجتماعی و مالی برای همیشه از بین خواهد رفت.‏ با همه عادلانه رفتار خواهد شد.‏

 •   مشکل:‏ سوءتغذیه و گرسنگی

   آنچه کتاب مقدّس می‌گوید:‏ «فراوانیِ غلّه در زمین بر قلهٔ کوه‌ها خواهد بود.‏»—‏مزمور ۷۲:‏۱۶‏،‏ ترجمهٔ قدیم‏.‏

   تحقق این وعده در آینده:‏ همهٔ انسان‌ها به فراوانی غذای سالم خواهند داشت.‏ هیچ کس با شکم خالی نخواهد خوابید و سوءتغذیه نخواهد داشت.‏

 •   مشکل:‏ جرم و خشونت

   آنچه کتاب مقدّس می‌گوید:‏ «هر یک زیر تاک خود خواهند نشست،‏ زیر درخت انجیر خویش،‏ و کسی هراسانشان نخواهد ساخت.‏»—‏میکاه ۴:‏۴‏.‏

   تحقق این وعده در آینده:‏ همه در صلح و آرامش زندگی خواهند کرد،‏ چون شریران از بین خواهند رفت و «پارسایان زمین را به میراث خواهند برد.‏»—‏مزمور ۳۷:‏۱۰،‏ ۲۹‏.‏

 •   مشکل:‏ جنگ

   آنچه کتاب مقدّس می‌گوید:‏ «دیگر قومی بر قومی شمشیر نخواهد کشید و جنگاوری را دیگر نخواهند آموخت.‏»—‏اِشَعْیا ۲:‏۴‏.‏

   تحقق این وعده در آینده:‏ همه جا صلح و آرامش خواهد بود.‏ (‏مزمور ۷۲:‏۷‏)‏ کسی عزیزش را در جنگ از دست نمی‌دهد یا کسی مجبور نمی‌شود به خاطر جنگ آواره شود.‏

 •   مشکل:‏ بیماری

   آنچه کتاب مقدّس می‌گوید:‏ «هیچ‌یک از ساکنان نخواهد گفت که ‹بیمارم!‏›»—‏اِشَعْیا ۳۳:‏۲۴‏.‏

   تحقق این وعده در آینده:‏ انسان‌ها دیگر دچار معلولیت‌ها و بیماری‌ها نخواهند شد.‏ (‏اِشَعْیا ۳۵:‏۵،‏ ۶‏)‏ کتاب مقدّس حتی وعده می‌دهد که «دیگر مرگ نخواهد بود.‏»—‏مکاشفه ۲۱:‏۴‏.‏

 •   مشکل:‏ تخریب محیط‌زیست

   آنچه کتاب مقدّس می‌گوید:‏ «بیابان و خشکزار شادمان خواهد شد و صحرا به وجد آمده،‏ چون گل سرخ خواهد شکفت.‏»—‏اِشَعْیا ۳۵:‏۱‏.‏

   تحقق این وعده در آینده:‏ همان طور که مقصود خدا در ابتدا بود،‏ کل زمین به بهشت تبدیل می‌شود و انسان‌ها در آن زندگی خواهند کرد.‏—‏پیدایش ۲:‏۱۵؛‏ اِشَعْیا ۴۵:‏۱۸‏.‏

 آیا داشتن امید به وعده‌های کتاب مقدّس خیال‌بافی است؟‏

 البته قابل درک است که چنین احساسی داشته باشید.‏ با این وجود،‏ شما را تشویق می‌کنیم تا آنچه را کتاب مقدّس در مورد آینده می‌گوید،‏ بیشتر بررسی کنید.‏ در واقع وعده‌هایی که در کتاب مقدّس آمده است،‏ از وعده‌ها و پیشگویی‌های انسان‌ها متفاوت است،‏ چون از طرف خداست.‏ چرا این نکته قابل توجه است؟‏

 •   خدا قابل اعتماد است.‏ کتاب مقدّس می‌گوید غیرممکن است ‹خدا دروغ بگوید.‏› (‏تیتوس ۱:‏۲‏)‏ به علاوه،‏ فقط خدا می‌تواند در مورد آینده پیشگویی کند.‏ (‏اِشَعْیا ۴۶:‏۱۰‏)‏ در کتاب مقدّس نمونه‌های زیادی آمده که نشان می‌دهد که پیشگویی‌های خدا همیشه به تحقق می‌رسد.‏ برای اطلاعات بیشتر،‏ ویدیوی چگونه می‌توانیم از درستی کتاب مقدّس یقین یابیم؟‏ را تماشا کنید.‏

 •   خدا این قدرت را دارد تا مشکلات بشر را حل کند.‏ کتاب مقدّس می‌گوید خدا قدرت دارد تا ‹هرآنچه را که بخواهد،‏ به انجام رساند.‏› (‏مزمور ۱۳۵:‏۵،‏ ۶‏)‏ به عبارت دیگر،‏ هیچ چیز نمی‌تواند مانع به تحقق رسیدن وعده‌های خدا شود.‏ به علاوه،‏ چون خدا دوستمان دارد،‏ می‌خواهد مشکلات ما را حل کند.‏—‏یوحنا ۳:‏۱۶‏.‏

 طبیعتاً شاید با خود فکر کنید،‏ «اگر خدا می‌خواهد به ما کمک کند و قدرت لازم را برای این کار دارد چرا تا به حال کاری نکرده است؟‏» ویدیوی چرا خدا جلوی مصیبت‌های بشر را نگرفته است؟‏ جواب این سؤال را می‌دهد.‏

 این امید چگونه به واقعیت تبدیل می‌شود؟‏

 خدا از طریق پادشاهی‌اش که یک حکومت آسمانی است،‏ وعده‌هایش را عملی می‌کند.‏ او عیسی مسیح را به عنوان پادشاه آن پادشاهی انتخاب کرده و مسئولیت نگهداری از زمین و مراقبت از انسان‌ها را به او سپرده است.‏ وقتی عیسی بر روی زمین بود،‏ بیماران را شفا داد،‏ گرسنگان را سیر کرد،‏ توفان را آرام کرد و حتی مردگان را رستاخیز داد.‏ (‏مَرقُس ۴:‏۳۹؛‏ ۶:‏۴۱-‏۴۴؛‏ لوقا ۴:‏۴۰؛‏ یوحنا ۱۱:‏۴۳،‏ ۴۴‏)‏ او از این طریق نشان داد که به عنوان پادشاهِ پادشاهی خدا چه کارهایی خواهد کرد.‏

 ویدیوی پادشاهی خدا چیست؟‏ را تماشا کنید تا ببینید آن پادشاهی برای شما چه خواهد کرد.‏

 این امید چه وقت به واقعیت تبدیل می‌شود؟‏

 به زودی!‏ اما چطور می‌توانیم از این موضوع مطمئن باشیم؟‏ کتاب مقدّس وقایعی را پیشگویی کرده که نشان می‌دهد پادشاهی خدا به زودی بر زمین برقرار می‌شود.‏ (‏لوقا ۲۱:‏۱۰،‏ ۱۱‏)‏ امروزه،‏ این نشانه‌ها به وضوح در وضعیت دنیا دیده می‌شود.‏

 برای اطلاعات بیشتر،‏ مقالهٔ چه زمانی پادشاهی خدا حکمرانی‌اش را بر زمین آغاز می‌کند؟‏ خوانده شود.‏

 امیدی که کتاب مقدّس می‌دهد چطور امروزه به شما کمک می‌کند؟‏

 یک نویسندهٔ کتاب مقدّس امیدی را که در کتاب مقدّس آمده ‹به لنگری برای جان ما› تشبیه کرده است.‏ (‏عبرانیان ۶:‏۱۹‏)‏ لنگر،‏ یک کشتی را هنگام توفان استوار نگه می‌دارد،‏ به طور مشابه امیدی که در کتاب مقدّس آمده،‏ ما را در توفان مشکلات محکم و استوار نگه می‌دارد.‏ امیدمان از لحاظ عاطفی و ذهنی به ما ثبات می‌دهد و می‌تواند کمکمان کند از لحاظ جسمی سالم بمانیم.‏—‏۱تِسالونیکیان ۵:‏۸‏.‏