مراجعه به متن

صلح و آرامش چگونه بر زمین برقرار خواهد شد؟‏

صلح و آرامش چگونه بر زمین برقرار خواهد شد؟‏

پاسخ کتاب مقدّس

 صلح و آرامش بر زمین برقرار خواهد شد،‏ اما نه با تلاش‌های بشری بلکه از طریق پادشاهی خدا.‏ این پادشاهی،‏ حکومتی آسمانی است که پادشاه آن عیسی مسیح است.‏ توجه کنید که کتاب مقدّس در این مورد چه وعده‌ای می‌دهد:‏

  1.  ۱)‏ خدا وعده داده است که «جنگها را تا کرانهای زمین پایان» خواهد بخشید و بدین شکل صلح را بر زمین برای انسان‌هایی که او را خشنود می‌سازند،‏ برقرار خواهد کرد.‏—‏مزمور ۴۶:‏۹؛‏ لوقا ۲:‏۱۴‏.‏

  2.  ۲)‏ پادشاهی خدا از آسمان بر تمامی زمین حکمرانی خواهد کرد.‏ (‏دانیال ۷:‏۱۴‏)‏ این حکومت جهانی،‏ هر گونه ملیت‌گرایی را که عامل بسیاری از درگیری‌ها و کشمکش‌هاست،‏ ریشه‌کن خواهد کرد.‏

  3.  ۳)‏ عیسی که پادشاه این حکومت است،‏ «سَرور صلح» خوانده می‌شود.‏ او صلح را چنان بر زمین برقرار خواهد کرد که برای آن «پایانی نخواهد بود.‏»—‏اِشَعْیا ۹:‏۶،‏ ۷‏.‏

  4.  ۴)‏ کسانی که همچنان در پی جنگ و خشونتند،‏ نمی‌توانند جزو تابعین این حکومت باشند؛‏ چون خدا «از آن که خشونت را دوست می‌دارد،‏» بیزار است.‏—‏مزمور ۱۱:‏۵؛‏ امثال ۲:‏۲۲‏.‏

  5.  ۵)‏ خدا به تابعین حکومت خود می‌آموزد تا در صلح و آرامش زندگی کنند.‏ کتاب مقدّس نتیجهٔ این آموزش را چنین توصیف می‌کند:‏ «ایشان شمشیرهای خود را برای ساختن گاوآهن خواهند شکست،‏ و نیزه‌های خویش را برای تهیهٔ ابزار باغبانی.‏ دیگر قومی بر قومی شمشیر نخواهد کشید و جنگاوری را دیگر نخواهند آموخت.‏»—‏اِشَعْیا ۲:‏۳،‏ ۴‏.‏

 هم‌اکنون میلیون‌ها شاهد یَهُوَه در سراسر دنیا از کلام خدا آموخته‌اند که صلحجو باشند.‏ (‏مَتّی ۵:‏۹‏)‏ هرچند ما از ملیت‌های مختلف هستیم و در بیش از۲۳۰ سرزمین زندگی می‌کنیم،‏ از جنگیدن با همنوعان خود می‌پرهیزیم.‏

امروزه شاهدان یَهُوَه می‌آموزند که چگونه برای برقراری صلح بکوشند