Spring na inhoud

Leer die Bybel dat die aarde plat is?

Leer die Bybel dat die aarde plat is?

Die Bybel se antwoord

 Nee, die Bybel leer nie dat die aarde plat is nie. a Die Bybel is nie ’n wetenskaphandboek is nie. Maar op dieselfde tyd is daar niks in die Bybel wat in stryd is met wat die wetenskap al bewys het nie. Wat die Bybel sê, is altyd betroubaar. — Psalm 111:8.

 Wat bedoel die Bybel wanneer dit praat van “die vier uithoeke van die aarde”?

 Die uitdrukkings “die vier uithoeke van die aarde” en “die eindes van die aarde” moenie letterlik opgeneem word nie, asof die aarde vierkantig is of regte eindes het nie (Jesaja 11:12; Job 37:3). Hierdie uitdrukkings word figuurlik bedoel en verwys na die hele oppervlak van die aarde. Die Bybel gebruik die vier windrigtings op ’n soortgelyke manier. — Lukas 13:29.

 Die Hebreeuse woord wat as “uithoeke” of “eindes” vertaal word, is blykbaar ’n idioom wat op die woord vir “vlerke” gebaseer is. The International Standard Bible Encyclopedia sê: “Omdat die vlerk van ’n voël gebruik word om sy kleintjies te bedek, word [hierdie Hebreeuse term] ook gebruik om die eindes van enigiets wat uitgestrek is te beskryf.” Dieselfde naslaanwerk sê ook dat die term in Job 37:3 en Jesaja 11:12 ook vir “die kus, grense of uiteindes van die aarde se landoppervlak” gebruik word. b

 Wat van toe die Duiwel Jesus versoek het?

 Om Jesus te versoek “het die Duiwel hom saamgeneem na ’n buitengewoon hoë berg en hom al die koninkryke van die wêreld en hulle heerlikheid gewys” (Matteus 4:8). Volgens party leer hierdie Bybelverslag dat die hele wêreld vanaf een plek op ’n plat aarde gesien kan word. Maar die “buitengewoon hoë berg” in hierdie verslag is blykbaar ’n metafoor en nie ’n fisiese plek nie. Kyk hoekom hierdie gevolgtrekking sin maak.

  •   Daar is nie ’n letterlike berg op aarde vanwaar jy al die koninkryke van die wêreld kan sien nie.

  •   Die Duiwel het Jesus nie net al die koninkryke gewys nie, maar ook al “hulle heerlikheid”. Sulke besonderhede sou nie van ’n ver afstand gesien kon word nie. Daarom lyk dit asof die Duiwel ’n soort visioen gebruik het om hierdie dinge vir Jesus te wys. Dit kan vergelyk word met hoe iemand ’n projektor en ’n skerm gebruik om iemand foto’s van verskillende plekke op aarde te wys.

  •   Die parallelverslag in Lukas 4:5 sê dat die Duiwel Jesus “in ’n oomblik se tyd al die koninkryke van die bewoonde aarde gewys” het — iets wat vir die menseoog onmoontlik sou wees. Dit gee te kenne dat die Duiwel dit op ’n ander manier vir Jesus gewys het.

a Die Bybel verwys na God as die “Een wat bo die kring van die aarde woon” (Jesaja 40:22). Party naslaanwerke sê dat die woord wat hier as “kring” vertaal word, ook “sfeer” kan beteken, alhoewel nie alle geleerdes hieroor saamstem nie. Wat ook al die geval is, die Bybel ondersteun nie idee van ’n plat aarde nie.

b Hersiene uitgawe, Deel 2, bladsy 4.