Spring na inhoud

Spring na inhoudsopgawe

Het jy geweet?

Het jy geweet?

Hoe is tempelbydraes in Jesus se dag gemaak?

Die tempelskatkiste was in die Voorhof van die Vroue. Die boek The Temple—Its Ministry and Services sê: “Reg rondom was daar ’n eenvoudige pilaargang, en daarbinne, teen die muur, was die dertien kiste, of ‘trompette’, [waarin] bydraes gegooi is.”

Die kiste is trompette genoem omdat dit aan die bokant nou en aan die onderkant breed was. Die kiste is vir verskillende offergawes gemerk, en die geld wat in elkeen gegooi is, sou vir ’n spesifieke doel aangewend word. Jesus was in die Voorhof van die Vroue toe hy gesien het hoe baie mense, insluitende ’n behoeftige weduwee, bydraes ingooi.Lukas 21:1, 2.

Twee kiste was vir die tempelbelastingeen vir die huidige jaar en een vir die vorige jaar. Die derde tot die sewende kis was vir die vasgestelde bedrag wat onderskeidelik vir tortelduiwe, duiwe, hout, wierook en goue houers betaal moes word. As die persoon wat ’n offer gebring het, meer as die vasgestelde bedrag vir ’n offerande opsygesit het, het hy die geld wat oor was, in een van die oorblywende kiste gegooi. Die agtste kis was vir geld wat oorgebly het van sondoffers. In die negende tot die twaalfde kis is die geld gegooi wat oorgebly het van skuldoffers, voëls wat geoffer is en die offergawes van Nasireërs en dié van melaatses. Die dertiende kis was vir vrywillige bydraes.

Was die Bybelskrywer Lukas ’n noukeurige geskiedskrywer?

Lukas het die Evangelie wat sy naam dra sowel as die Handelinge van die Apostels geskryf. Lukas sê dat hy “alles van die begin af noukeurig nagespeur het”, maar party geleerdes het sy verslag van gebeure bevraagteken (Lukas 1:3). Hoe noukeurig was hy?

Lukas meld geskiedkundige feite wat gestaaf kan word. Hy gebruik byvoorbeeld ’n aantal titels van Romeinse amptenare, soos burgerlike magistrate, in Filippi; stadsheersers, in Tessalonika; en kommissarisse, in Efese (Handelinge 16:20; 17:6; 19:31). Lukas noem Herodes Antipas ’n distriksheerser en Sergius Paulus die prokonsul van Siprus.Handelinge 13:1, 7.

Lukas se juiste gebruik van titels is merkwaardig, want wanneer die status van ’n Romeinse gebied verander het, het die bewindhebber se titel ook verander. Tog is “hierdie verwysings in Handelinge elke keer reg vir die betrokke plek en tyd”, sê die Bybelgeleerde Bruce Metzger. Die geleerde William Ramsay noem Lukas “’n uitnemende geskiedskrywer”.