Spring na inhoud

Spring na inhoudsopgawe

Hoe om geduldiger te wees

Hoe om geduldiger te wees

NADAT jy die vorige artikels gelees het, sal jy moontlik saamstem dat groter geduld jou waarskynlik sal help om beter gesondheid te geniet, beter besluite te neem en goeie vriende te hê. Hoe kan jy dus leer om geduldiger te wees? Kyk na die volgende voorstelle.

Identifiseer die oorsake:

Die dinge of situasies wat jou ongeduldig maak, word soms ongeduldsnellers genoem. Wat laat jou ongeduldig word? Is daar spesifieke persone wat jou geduld beproef? Moontlik is dit jou huweliksmaat, ouers of kinders wat jou geduld die meeste beproef. Of hou jou snellers gewoonlik verband met tyd? Is jy byvoorbeeld geneig om ongeduldig te raak wanneer jy vir ander moet wag of wanneer jy laat is? Raak jou geduld op wanneer jy moeg, honger, vaak of gespanne is? Raak jy makliker ongeduldig by die huis of by die werk?

Hoe kan dit jou help om bloot te weet wat jou ongeduldig laat word? Koning Salomo het lank gelede geskryf: “Verstandige mense sien die moeilikheid kom en verberg hulle daarvoor, maar goedgelowige mense gaan verder en ly die gevolge” (Spreuke 22:3, God’s Word Bible). In ooreenstemming met hierdie ou Bybelspreuk sal jy ongeduld moontlik kan voorkom as jy voor die tyd “sien” dat iets jou ongeduldig gaan laat word. Aanvanklik sal jy dalk doelbewuste pogings moet aanwend om geduldiger te wees, maar met verloop van tyd kan geduld ’n eienskap word wat jy van nature aan die dag lê.

Vereenvoudig jou lewe:

Volgens professor Noreen Herzfeld, wat onderrig gee in rekenaarwetenskap aan die Saint John-universiteit, in Minnesota, VSA, “kan mense in werklikheid nie meer as een ding op ’n slag doen nie. Die brein kan nie tegelykertyd op ’n hele paar dinge konsentreer nie.” Sy voeg by: “As ons etlike dinge op ’n slag doen, sal dit met verloop van tyd ons vermoë verswak om onverdeelde, noulettende aandag te skenk, en dít vernietig uiteindelik eienskappe soos geduld, uithouvermoë, goeie oordeel sowel as die vermoë om probleme op te los.”

Dit is moeilik om geduld aan te kweek wanneer jy baie gespanne is omdat jy te veel dinge moet doen, by te veel plekke moet wees en met te veel mense in aanraking moet bly. Dr. Jennifer Hartstein, wat vroeër in hierdie reeks aangehaal is, waarsku: “Spanning is eintlik die oorsaak van baie van ons ongeduldige reaksies.”

“Staan stil en ruik die rose”, soos ’n ou Engelse spreuk sê. Maak tyd om die lewe te geniet. Maak tyd om hegte vriendskappe met ’n paar mense te smee eerder as om oppervlakkige vriendskappe met ’n groot aantal mense te probeer aanknoop. Beplan hoe jy jou tyd gaan gebruik, en stel die regte prioriteite. Pasop vir tydrowende stokperdjies en toestelle.

Jy sal jou daaglikse roetine dalk in oënskou moet neem om jou lewe te vereenvoudig. Kan jy  hier en daar jou pas ’n bietjie verslap of minder doen? ’n Bybelspreuk sê: “Vir alles is daar ’n vasgestelde tyd . . . , ’n tyd om te hou en ’n tyd om weg te gooi” (Prediker 3:1, 6). Miskien is dit nou die tyd om ’n paar tydrowende dinge uit te skakel sodat jy nie te besig is om geduldig te wees nie.

Wees realisties:

Verkry ’n realistiese beskouing van die lewe. Onthou eerstens dat dinge in die werklike lewe nie altyd so vinnig gebeur as wat ons wil hê dit moet nie. Aanvaar die feit dat tyd teen die spoed van tyd beweeg en nie teen die spoed wat jy wil hê dit moet nie. Dit is wat geduld beteken.

Onthou tweedens dat jy nie altyd beheer het oor jou omstandighede nie. Die wyse koning Salomo het geskryf: “Die vinnigste hardloper wen nie altyd die resies nie; die sterkste leërmag wen nie altyd die geveg nie; die wysste man kry nie altyd die voedsel wat hy verdien nie; die slimste man kry nie altyd die rykdom nie; en ’n geleerde persoon kry nie altyd die lof wat hom toekom nie. Wanneer die tyd kom, gebeur slegte dinge met almal! ’n Mens weet nooit wat volgende met jou sal gebeur nie.”—Prediker 9:11, 12, Holy Bible—Easy-to-Read Version.

In plaas daarvan om ongeduldig te raak weens omstandighede wat buite jou beheer is, kan jy probeer dink aan dinge wat jy kan beheer. Ter toeligting: Pleks van kwaad te raak as ’n bus of trein laat is, kan jy eerder ’n ander manier probeer vind om by jou bestemming uit te kom. Dit sal dalk selfs beter wees om te stap as om ongeduldig en kwaad te raak. As jy moet wag, kan jy die tyd gebruik om iets produktiefs te doen, soos om iets betekenisvols te lees of jou planne vir toekomstige bedrywighede neer te skryf.

Dit is ’n lewensfeit dat dit jou nie baat om jou te kwel oor dinge waaraan jy niks kan doen nie. Die Bybel sê tereg: “Nie een van julle kan julle lewe enigsins verleng deur julle daaroor te kwel nie.”—Lukas 12:25, Holy Bible—Easy-to-Read Version.

Ontwikkel geestelikheid:

Baie mense wat in die Bybel glo, het gevind dat hulle geduld kan aankweek deur Bybelbeginsels toe te pas. Volgens die Bybel is ’n geestelike persoon meer geneig om geduld aan die dag te lê, sowel as ander belangrike eienskappe soos liefde, vreugde, vrede, saggeaardheid en selfbeheersing (Galasiërs 5:22, 23). Die Bybel belowe: “Moet julle oor niks kwel nie, maar laat julle versoeke in alles deur gebed en smeking tesame met danksegging by God bekend word; en die vrede van God wat alle denke te bowe gaan, sal julle harte en julle verstandelike vermoëns . . . bewaak” (Filippense 4:6, 7). Bestudeer gerus die Bybel en leer hoe jy jou minder kan kwel en geduldiger kan wees.