Spring na inhoud

Spring na inhoudsopgawe

Inleiding tot Deel 13

Inleiding tot Deel 13

Jesus het na die aarde toe gekom om sy lewe vir onvolmaakte mense te gee. Al het hy gesterf, het hy die wêreld oorwin. Jehovah was lojaal aan sy Seun en het hom weer opgewek. Jesus het, tot en met sy dood, ander nederig gedien en hulle vergewe wanneer hulle foute gemaak het. Ná sy opstanding het Jesus aan sy dissipels verskyn. Hy het hulle geleer hoe om die belangrike werk te doen wat hy vir hulle gegee het. As jy ’n ouer is, help jou kind om te verstaan dat ons ook vandag hierdie selfde werk doen.

IN HIERDIE GEDEELTE

LES 87

Jesus se laaste ete

Jesus gee belangrike opdragte aan sy apostels gedurende hulle laaste ete saam.

LES 88

Jesus word gevange geneem

Judas Iskariot lei ’n groot groep manne, gewapen met swaarde en stokke, sodat hulle Jesus gevange kan neem.

LES 89

Petrus sê dat hy Jesus nie ken nie

Wat gebeur in die binnehof van Kajafas se huis? En wat gebeur met Jesus binne in die huis?

LES 90

Jesus sterf op Golgota

Hoekom beveel Pilatus dat Jesus doodgemaak moet word?

LES 91

Jesus word lewend gemaak

Watter verbasende dinge gebeur in die dae ná Jesus se dood?

LES 92

Jesus verskyn aan die vissermanne

Wat doen hy om hulle aandag te kry?

LES 93

Jesus gaan terug hemel toe

Voordat hy dit doen, gee hy vir sy dissipels ’n paar belangrike opdragte.