Spring na inhoud

Spring na inhoudsopgawe

 LES 33

Rut en Naomi

Rut en Naomi

Gedurende ’n hongersnood in Israel, het ’n Israelitiese vrou met die naam Naomi saam met haar man en hulle twee seuns na die land Moab getrek. Later het Naomi se man gesterf. Haar seuns het met Rut en Orpa getrou; hulle was Moabiete. Ongelukkig het Naomi se seuns ook later gesterf.

Toe Naomi hoor dat daar nie meer hongersnood in Israel is nie, het sy besluit om huis toe te gaan. Rut en Orpa het saam met haar gegaan, maar terwyl hulle nog op pad was, het sy vir hulle gesê: ‘Julle was goeie vrouens vir my seuns en goeie skoondogters vir my. Ek wil hê dat julle al twee weer moet trou. Gaan huis toe, na Moab toe.’ Die vroue het gesê: ‘Ons is lief vir ma! Ons wil saam met ma gaan.’ Naomi het aangehou om te sê dat hulle moet teruggaan. Op die ou end het Orpa teruggegaan, maar Rut het gebly. Naomi het vir haar gesê: ‘Orpa het besluit om terug te gaan na julle volk en na julle gode toe. Gaan saam met haar.’ Maar Rut het gesê: ‘Ek sal nie gaan nie. Ma se volk sal my volk wees, en ma se God sal my God wees.’ Hoe dink jy het Naomi gevoel toe Rut dit gesê het?

Rut en Naomi het in Israel aangekom toe dit tyd was om gars te begin oes. Op ’n dag het Rut graan gaan optel wat oorgebly het in die landerye van ’n man met die naam Boas. Hy was Ragab se seun. Hy het gehoor dat Rut ’n Moabiet is wat lojaal aan Naomi was en gekies het om by haar te bly. Hy het vir sy werkers gesê om ’n bietjie ekstra graan in die landerye te los sodat Rut dit kon optel.

 Daardie aand het Naomi vir Rut gevra: ‘In wie se landerye het jy vandag gewerk?’ Rut het gesê: ‘In die landerye van ’n man met die naam Boas.’ Naomi het vir haar vertel: ‘Boas is familie van my man. Hou aan om saam met die ander jong vroue in sy landerye te werk. Jy sal veilig wees daar.’

Rut het in Boas se landerye bly werk totdat die oes klaar was. Boas het gesien dat Rut hard werk en dat sy ’n goeie vrou is. As ’n man in daardie dae gesterf het sonder dat hy seuns gehad het, moes een van sy familielede met sy weduwee trou. Daarom het Boas met Rut getrou. Hulle het ’n seun met die naam Obed gehad, wat later koning Dawid se oupa geword het. Naomi se vriendinne was baie bly. Hulle het gesê: ‘Eers het Jehovah Rut vir jou gegee, wat jou baie goed behandel het, en nou het jy ’n kleinseun. Mag Jehovah geloof word.’

“Daar is ’n vriend wat meer lojaal is as ’n broer.”—Spreuke 18:24