THÁP CANH Tháng 6 năm 2015 | Phải chăng khoa học đã thay thế Kinh Thánh?

Chúng có mâu thuẫn hoặc hòa hợp nhau?

BÀI TRANG BÌA

Khoa học ảnh hưởng thế nào đến đời sống bạn?

Khi các nhà khoa học “cố phủ nhận sự hiện hữu của Đức Chúa Trời” thì chúng ta có nên tin không?

BÀI TRANG BÌA

Những giới hạn của khoa học

Một sự kiện về lịch sử khoa học thôi thúc nhà vật lý thiên văn Carl Sagan viết: “Một người có tài năng đến đâu đi nữa thì cũng có thể sai lầm hoàn toàn”.

Duyên dáng tuổi già

Sáu nguyên tắc dựa trên Kinh Thánh có thể giúp bạn thích nghi trước ngưỡng cửa mới của cuộc đời.

KINH NGHIỆM

Một di sản truyền qua bảy thế hệ

Anh Kevin Williams kể lại câu chuyện thú vị về lòng sốt sắng của gia đình trong việc phụng sự Giê-hô-va Đức Chúa Trời.

Ai là kẻ chống lại Đấng Ki-tô?

Hắn sắp xuất hiện hay đã có từ lâu?

Kinh Thánh giải đáp

Làm thế nào bạn có thể nuôi dạy con trở thành người có trách nhiệm?

Các phần đáng chú ý khác