THÁP CANH Tháng 7 năm 2014 | Ở hiền nhưng không gặp lành—Tại sao?

Có phải là lỗi của Đức Chúa Trời? Do nghiệp chướng? Sự đau khổ và gian ác có bao giờ chấm dứt không?

BÀI TRANG BÌA

Gian ác và đau khổ tràn lan!

Nếu có một Đức Chúa Trời toàn năng, tại sao ngài không bảo vệ người tốt khỏi những đau khổ?

BÀI TRANG BÌA

Ở hiền nhưng không gặp lành—Tại sao?

Kinh Thánh chỉ ra ba nguyên nhân sâu xa gây ra đau khổ cho con người.

BÀI TRANG BÌA

Đức Chúa Trời sẽ làm gì?

Ý tưởng về đời sống trong một thế giới mà người hiền không còn phải gặp điều chẳng lành có thu hút bạn không?

KINH THÁNH THAY ĐỔI ĐỜI SỐNG

Tôi luôn mang theo súng bên mình

Annunziato Lugarà là thành viên của một băng đảng khét tiếng, nhưng cuộc viếng thăm Phòng Nước Trời đã thay đổi cuộc đời anh.

Nên sửa phạt con cái như thế nào?

Kinh Thánh cho biết ba yếu tố để sửa phạt con hiệu quả.

Bạn có biết?

Thợ đóng tàu thời xưa chống thấm cho tàu bằng cách nào? Cá thời xưa được bảo quản như thế nào?

Bạn có thể thấy Đức Chúa Trời vô hình không?

Tìm hiểu cách dùng “con mắt trong lòng”.

Kinh Thánh giải đáp

Có phải cầu nguyện chỉ là một cách để xin sự giúp đỡ?