Hãy noi theo đức tin của họ

Chúng ta có thể nhận được lợi ích nào ngay bây giờ khi học về gương của những người nam và người nữ trung thành vào thời Kinh Thánh?

Dòng thời gian

Dòng thời gian và các bản đồ sẽ giúp bạn hình dung những người trung thành vào thời Kinh Thánh sống ở đâu và khi nào.

Thư của Hội đồng Lãnh Đạo

Hội đồng Lãnh Đạo nồng nghiệt khuyến khích mọi người đọc và tìm hiểu sách này, một mình và cùng gia đình.

Mở đầu

Các trang Kinh Thánh có rất nhiều câu chuyện có thật về cả người nam lẫn nữ. Chúng ta có thể được lợi ích từ gương của họ như thế nào?

A-BÊN

“Tuy đã chết nhưng ông vẫn nói”

Dù Kinh Thánh nói rất ít về A-bên, nhưng chúng ta có thể học được gì từ ông và đức tin của ông?

NÔ-Ê

Ông “đồng đi cùng Đức Chúa Trời”

Nô-ê và vợ ông đã đương đầu với thách thức nào trong việc nuôi dạy con cái? Tại sao việc đóng tàu đòi hỏi Nô-ê phải có đức tin?

ÁP-RAM

“Cha của tất cả những người có đức tin”

Áp-ram thể hiện đức tin như thế nào? Bạn muốn noi theo đức tin của Áp-ram trong những khía cạnh nào?

RU-TƠ

‘Mẹ đi đâu, con sẽ đi đó’

Tại sao Ru-tơ sẵn lòng để bỏ gia đình bà và quê hương? Bà được Đức Giê-hô-va quý trọng vì những đức tính nào?

RU-TƠ

“Người đàn bà hiền đức”

Tại sao hôn nhân của Ru-tơ và Bô-ô quan trọng? Chúng ta học được gì từ Ru-tơ và Na-ô-mi về một gia đình?

AN-NE

Bà trải lòng với Đức Chúa Trời qua lời cầu nguyện

Đức tin của An-ne nơi Đức Giê-hô-va giúp bà đương đầu với tình cảnh gần như bế tắc.

SA-MU-ÊN

Cậu bé “khôn lớn trước mặt Đức Giê-hô-va”

Điều gì bất thường trong thời thơ ấu của Sa-mu-ên? Điều gì giúp đức tin của ông lớn mạnh khi ở đền tạm?

SA-MU-ÊN

Ông không nản chí dù gặp thất vọng

Tất cả chúng ta phải chịu những nghịch cảnh và nỗi thất vọng khiến đức tin bị thử thách. Chúng ta có thể học được gì từ sự chịu đựng của Sa-mu-ên?

A-BI-GA-IN

Cô hành động thông minh

Chúng ta có thể học được gì từ hôn nhân của A-bi-ga-in?

Ê-LI

Ông bênh vực sự thờ phượng thanh sạch

Chúng ta có thể theo gương Ê-li thế nào khi đối phó với những người không đồng ý với điều Kinh Thánh dạy?

Ê-LI

Ông tỉnh thức và chờ đợi

Ê-li cho thấy ông tha thiết cầu nguyện như thế nào trong khi chờ đợi Đức Giê-hô-va làm theo lời hứa của ngài?

Ê-LI

Ông tìm sự an ủi nơi Đức Chúa Trời

Điều gì đã xảy ra khiến Ê-li bị nản lòng đến mức ông xin được chết?

GIÔ-NA

Ông rút kinh nghiệm từ lỗi lầm

Bạn có thông cảm với việc Giô-na sợ nhận nhiệm vụ không? Câu chuyện của ông dạy chúng ta những bài học quý giá về sự kiên nhẫn và lòng thương xót của Đức Giê-hô-va.

GIÔ-NA

Ông học biểu lộ lòng thương xót

Làm thế nào lời tường thuật về Giô-na giúp chúng ta có cái nhìn trung thực về bản thân?

Ê-XƠ-TÊ

Cô hành động vì dân Đức Chúa Trời

Cần đức tin và lòng can đảm để thể hiện tinh thần hy sinh như Ê-xơ-tê.

Ê-XƠ-TÊ

Cô hành động khôn ngoan, can đảm và quên mình

Điều gì cho thấy Ê-xơ-tê đã hành động quên mình đối với Đức Giê-hô-va và dân ngài?

MA-RI

“Này, tôi là tôi tớ Đức Giê-hô-va”

Cách Ma-ri phản ứng với thiên sứ Gáp-ri-ên cho thấy điều gì về đức tin của cô? Cô đã thể hiện những đức tính quý giá khác nào?

MA-RI

Cô “suy ngẫm trong lòng”

Những trải nghiệm của Ma-ri tại Bết-lê-hem củng cố đức tin của cô nơi những lời hứa của Đức Giê-hô-va.

GIÔ-SÉP

Ông che chở, chu cấp và kiên trì

Giô-sép che chở gia đình mình như thế nào? Tại sao ông đưa Ma-ri và em bé Giê-su đến Ai Cập?

MA-THÊ

“Tôi tin”

Ma-thê cho thấy mình có đức tin nổi bật như thế nào ngay cả trong giai đoạn đau buồn?

PHI-E-RƠ

Ông vượt qua nỗi sợ hãi và nghi ngờ

Sự nghi ngờ có sức hủy hoại mạnh mẽ. Nhưng Phi-e-rơ vượt qua nỗi nghi ngờ và sợ hãi để đi theo Chúa Giê-su.

PHI-E-RƠ

Ông trung thành trước thử thách

Đức tin và lòng trung thành đã giúp Phi-e-rơ thế nào khi bị Chúa Giê-su khiển trách?

PHI-E-RƠ

Ông học sự tha thứ từ Chủ mình

Chúa Giê-su đã dạy Phi-e-rơ điều gì về sự tha thứ? Làm thế nào Chúa Giê-su cho thấy ngài đã tha thứ cho Phi-e-rơ?

Kết thúc

Làm thế nào bạn có thể giữ vững đức tin và nhớ rõ hy vọng của mình?