Đi đến nội dung

Kinh Thánh trực tuyến

Đọc và nghe Kinh Thánh trực tuyến hoặc tải về miễn phí Kinh Thánh thu âm và video ngôn ngữ ký hiệu. Kinh ThánhBản dịch Thế Giới Mới là một bản dịch chính xác và dễ đọc. Bản dịch này đã được in trọn bộ hoặc một phần trong hơn 210 ngôn ngữ. Hơn 240 triệu bản đã được xuất bản.

XEM

BẢN DỊCH KINH THÁNH THẾ GIỚI MỚI

CÁC BẢN KINH THÁNH KHÁC