Đi đến nội dung

Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng

Chào mừng bạn!

Trang web này giúp bạn tìm hiểu thêm về Đức Chúa Trời, Kinh Thánh và Nhân Chứng Giê-hô-va. Hãy đọc, xem và tải về những nội dung mà bạn yêu thích. Chúng tôi muốn những người khác cũng được lợi ích từ trang web này, nhưng xin bạn vui lòng không tái sản xuất nội dung của trang web này trên một trang web hoặc một ứng dụng khác. Bạn có thể chia sẻ những điều mình học được bằng cách giới thiệu cho người khác trang web này, như được nêu trong Điều khoản sử dụng bên dưới.

 Bản quyền

© 2024 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Nhà xuất bản giữ bản quyền.

Trang web này được xuất bản và duy trì bởi Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. (“Hội Tháp Canh”). Trừ khi được ghi rõ, mọi văn bản và các thông tin khác trên trang web này là tài sản trí tuệ của Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. (“Hội Tháp Canh”).

 Các nhãn hiệu

Adobe, logo Adobe, Acrobat, và logo Acrobat là các nhãn hiệu của Adobe Systems Incorporated. Apple, iTunes và iPod là các nhãn hiệu của Apple Inc. Microsoft, logo Microsoft cũng như tên của mọi phần mềm và sản phẩm Microsoft, bao gồm Microsoft Office và Microsoft Office 365, là các nhãn hiệu của Microsoft Inc. Android là nhãn hiệu của Google LLC. Robot Android do Google tái sản xuất, điều chỉnh và được dùng theo những điều khoản được quy định trong Creative Commons 3.0 Attribution License (https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/). Tất cả các nhãn hiệu và các nhãn hiệu đã được đăng ký khác là tài sản của các chủ sở hữu tương ứng.

 Điều khoản sử dụng và giấy phép sử dụng trang web

Điều khoản sử dụng này chi phối việc bạn sử dụng trang web này. Bằng việc sử dụng trang web này, bạn chấp nhận toàn bộ Điều khoản sử dụng này, cùng với bất cứ Điều khoản sử dụng bổ sung nào khác (gọi chung là “Điều khoản sử dụng”). Nếu bạn không đồng ý với Điều khoản sử dụng này hoặc bất cứ phần nào trong Điều khoản sử dụng này, bạn không được sử dụng trang web này.

Thế nào là sử dụng một cách thích hợp? Theo những hạn chế được lập ra dưới đây, bạn có thể:

  • Xem, tải về, và in các hình minh họa, ấn phẩm dưới dạng điện tử, nhạc, hình ảnh, văn bản hoặc video được đăng ký bản quyền của Hội Tháp Canh từ trang web này để dùng cho các mục đích cá nhân và phi thương mại.

  • Chia sẻ đường liên kết hoặc các bản điện tử của những ấn phẩm, video hoặc chương trình thu âm có thể tải về trên trang web này.

Bạn không được:

  • Đăng hình minh họa, ấn phẩm dưới dạng điện tử, nhãn hiệu, nhạc, hình ảnh, video hoặc các bài viết từ trang web này lên Internet (bất cứ trang web, trang chia sẻ tập tin, trang chia sẻ video hoặc mạng xã hội nào).

  • Phân phát hình minh họa, ấn phẩm dưới dạng điện tử, nhãn hiệu, nhạc, hình ảnh, văn bản hoặc video từ trang web này bằng bất cứ ứng dụng phần mềm nào hoặc là một phần của bất cứ ứng dụng phần mềm nào (bao gồm việc tải các tài liệu đó lên một máy chủ để được sử dụng bởi một ứng dụng phần mềm).

  • Tái sản xuất, nhân bản, sao chép, phân phát, hoặc khai thác bất cứ hình minh họa, ấn phẩm dưới dạng điện tử, nhãn hiệu, nhạc, hình ảnh, văn bản hoặc video nào từ trang web này vì mục đích thương mại hoặc kiếm tiền (ngay cả trong trường hợp không có lợi nhuận).

  • Tạo ra với mục đích phân phối bất cứ ứng dụng phần mềm, công cụ hoặc kỹ thuật nào phục vụ cho việc thu thập, sao chép, tải về, chiết xuất, rút trích, hoặc dò tìm dữ liệu, HTML, hình ảnh, hoặc văn bản từ trang web này. (Điều này không ngăn cấm việc phân phối các ứng dụng miễn phí và phi thương mại được thiết kế để tải về các tập tin như EPUB, PDF, MP3, và MP4 từ những khu vực dành cho công chúng của trang web này).

  • Sử dụng sai trái trang web này và những dịch vụ của trang web này, chẳng hạn như can thiệp hoặc truy cập vào trang web này hay những dịch vụ của trang web này bằng cách sử dụng một phương thức khác với phương thức đã được cung cấp rõ ràng.

  • Sử dụng trang web này theo bất cứ cách nào mà gây ra hoặc có thể gây ra thiệt hại cho trang web này, hoặc làm suy yếu khả năng truy cập hay tính khả dụng của trang web này; hoặc theo bất cứ cách nào trái luật pháp, bất hợp pháp, lừa đảo, hoặc gây hại, hay liên hệ với bất cứ hoạt động hoặc mục đích trái luật pháp, bất hợp pháp, lừa đảo hoặc gây hại nào.

  • Sử dụng trang web này hoặc bất cứ hình minh họa, ấn phẩm dưới dạng điện tử, nhãn hiệu, nhạc, hình ảnh, văn bản hoặc video nào từ trang web này vì những mục đích liên quan đến marketing.

  •   Trang web này dùng các dịch vụ của Google Maps, là dịch vụ của một bên thứ ba mà chúng tôi không kiểm soát. Việc bạn dùng Google Maps trên trang web này cần tuân theo Điều khoản dịch vụ bổ sung hiện hành của Google Maps/Google Earth. Chúng tôi không được thông báo về các cập nhật liên quan đến Điều khoản dịch vụ, do đó xin bạn vui lòng xem lại điều khoản ấy trước khi dùng các dịch vụ của Google Maps. Đừng sử dụng các dịch vụ của Google Maps nếu bạn không chấp nhận Điều khoản dịch vụ. Không có dữ liệu nào của người dùng được Google Maps chuyển về lại trang web này.

Thông tin y khoa dành cho bác sĩ

Nội dung của mục thông tin y khoa trên trang web này (“Thông tin y khoa dành cho bác sĩ”) chỉ có mục đích cung cấp thông tin và không phải là lời tư vấn y khoa, cũng không thay thế cho sự tư vấn, chẩn đoán hoặc điều trị của các bác sĩ có chuyên môn. Mục Thông tin y khoa dành cho bác sĩ không đề xuất hoặc ủng hộ bất cứ xét nghiệm, bác sĩ, sản phẩm, thủ tục, quan điểm hay thông tin nào khác mà có thể được đề cập trong mục Thông tin y khoa dành cho bác sĩ.

Hãy luôn tìm kiếm sự tư vấn của một bác sĩ hoặc một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng nếu có bất cứ câu hỏi nào liên quan đến các chứng bệnh hoặc việc điều trị y khoa.

 Trang web này đã cố gắng đưa những thông tin cập nhật và chính xác trong mục Thông tin y khoa dành cho bác sĩ. Tuy nhiên, những thông tin mà bạn thấy trong mục Thông tin y khoa dành cho bác sĩ được cung cấp “nguyên trạng” mà không có sự đảm bảo, dù bằng lời thành văn hay ngụ ý. Trang web này từ chối việc đảm bảo, dù bằng lời thành văn hay ngụ ý, liên quan đến mục Thông tin y khoa dành cho bác sĩ bao gồm, nhưng không giới hạn, sự đảm bảo ngụ ý về khả năng kinh doanh và mang lại sức khỏe tốt cho một mục đích nào đó. Trang web này không đảm bảo tính đáng tin cậy, chính xác, hợp thời, hữu dụng hoặc đầy đủ của bất cứ thông tin nào trong mục Thông tin y khoa dành cho bác sĩ. Trang web này không chịu trách nhiệm pháp lý về bất cứ lỗi hoặc thiếu sót nào trong nội dung của mục Thông tin y khoa dành cho bác sĩ. Khi tin vào bất cứ thông tin nào trong mục Thông tin y khoa dành cho bác sĩ là bạn chấp nhận chịu toàn bộ rủi ro. Trong mọi trường hợp, trang web này không chịu trách nhiệm về bất cứ lời tuyên bố hoặc thiệt hại nào (bao gồm, nhưng không giới hạn, những thiệt hại tình cờ hoặc có nguyên nhân, chấn thương/tử vong vô cớ, mất lợi nhuận, hoặc những thiệt hại đến từ việc mất dữ liệu hoặc gián đoạn kinh doanh) do sử dụng hoặc không thể sử dụng mục Thông tin y khoa dành cho bác sĩ, dù những lời tuyên bố hoặc thiệt hại đó có dựa trên sự chứng nhận, hợp đồng, sai lầm cá nhân, hoặc bất cứ lý thuyết pháp lý nào hay không, và dù trang web này có được cho biết về khả năng xảy ra những tuyên bố hoặc thiệt hại đó hay không.

Từ chối đảm bảo và giới hạn về trách nhiệm pháp lý

Trang web này và mọi thông tin, nội dung, tài liệu và các dịch vụ khác trên trang web này được Hội Tháp Canh cung cấp trên cơ sở “nguyên trạng”. Hội Tháp Canh không đại diện hoặc đưa ra bất kỳ sự đảm bảo nào, dù là lời thành văn hay ngụ ý.

 Hội Tháp Canh không đảm bảo rằng trang web này không có virus hoặc các thành tố độc hại khác. Hội Tháp Canh sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý về bất cứ loại thiệt hại nào phát sinh từ việc dùng bất cứ dịch vụ, thông tin, nội dung, tài liệu hoặc các dịch vụ khác mà bạn có thể truy cập qua trang web này bao gồm, nhưng không giới hạn, các thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, tình cờ, có nguyên nhân (kể cả việc mất lợi nhuận).

Vi phạm Điều khoản sử dụng

 Để bảo vệ các quyền khác của Hội Tháp Canh dưới Điều khoản sử dụng này, nếu bạn vi phạm Điều khoản sử dụng này trong bất cứ cách nào, Hội Tháp Canh có thể thực hiện hành động mà Hội Tháp Canh xem là thích hợp để xử lý sự vi phạm ấy, bao gồm việc tạm ngừng việc truy cập của bạn vào trang web này, không cho phép bạn truy cập vào trang web này, chặn các máy tính sử dụng địa chỉ IP của bạn để truy cập vào trang web này, liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ Internet của bạn để yêu cầu họ chặn sự truy cập của bạn vào trang web này và/hoặc có hành động pháp lý chống lại bạn.

Sửa đổi

 Thỉnh thoảng Hội Tháp Canh có thể sửa đổi Điều khoản sử dụng này. Điều khoản sử dụng được sửa đổi sẽ áp dụng đối với việc sử dụng trang web này kể từ ngày Điều khoản sử dụng được sửa đổi đăng trên trang web này. Xin hãy kiểm tra trang này thường xuyên để đảm bảo là bạn quen thuộc với phiên bản hiện hành.

Luật pháp và thẩm quyền xét xử

 Điều khoản sử dụng này sẽ được chi phối và hiểu theo luật của tiểu bang New York, Hoa Kỳ, bất chấp có xung đột với các điều khoản của luật pháp hay không. Bất cứ sự tố tụng nào liên quan đến Điều khoản sử dụng này đều sẽ được trình lên một tòa án tiểu bang hoặc liên bang nào có quyền hạn nằm trong tiểu bang New York, Hoa Kỳ.

Hiệu lực từng phần

 Nếu một điều khoản nào trong các Điều khoản sử dụng này được một tòa án có đầy đủ thẩm quyền quyết định là không có giá trị, vô hiệu lực, không thể thi hành, hoặc không hợp pháp, thì các điều khoản khác sẽ tiếp tục có hiệu lực. Việc Hội Tháp Canh không thực thi bất cứ điều khoản nào trong Điều khoản sử dụng này sẽ không cấu thành hoặc không được hiểu là việc từ bỏ điều khoản ấy hay quyền thực thi điều khoản ấy.

Thỏa thuận tổng thể

Điều khoản sử dụng này cấu thành thỏa thuận tổng thể giữa bạn và Hội Tháp Canh liên quan đến việc bạn sử dụng trang web này, và thay thế cho toàn bộ các thỏa thuận trước đây về việc bạn sử dụng trang web này.