Daniele 7:1-28

 • Ponatshegelo ya dibatana tse nnê (1-8)

  • Go tlhoga lonaka lo lonnye lo lo mabela (8)

 • Mogologolo wa Malatsi o tshwara tsheko (9-14)

  • Morwa motho o tlhomiwa go nna kgosi (13, 14)

 • Daniele o itsisiwe tlhaloso (15-28)

  • Dibatana tse nnê ke dikgosi tse nnê (17)

  • Ba ba boitshepo ba tla newa bogosi (18)

  • Go tla tsoga dinaka kgotsa dikgosi di le lesome (24)

7  Mo ngwageng wa ntlha wa puso ya ga Kgosi Beleshasare+ wa Babelona, Daniele o ne a lora a bo a bona diponatshegelo fa a ntse a robetse.*+ Go tswa foo, o ne a kwala toro e a e lorileng;+ o ne a kwala pego e e feletseng ya dikgang tseno.  Daniele o ne a re: “Ke ne ke lebile mo diponatshegelong tse ke neng ka di bona bosigo, mme ke ne ka bona diphefo tse nnê tsa magodimo di fudua lewatle le legolo.+  Mme dibatana tse dikgolo tse nnê+ di ne tsa tswa mo lewatleng, sengwe le sengwe se farologane le tse dingwe.  “Sebatana sa ntlha se ne se tshwana le tau,+ mme se ne se na le diphuka tsa ntsu.+ Ke ne ka leba go fitlha diphuka tsa sone di kumolwa, mme se ne sa tsholediwa mo lefatsheng se bo se emisiwa ka dinao tse pedi jaaka motho, e bile se ne sa newa pelo ya motho.  “Mme ke ne ka bona go tswa sebatana se sengwe, sa bobedi, se tshwana le bera.+ Se ne se tsholeditse leoto le lengwe e bile se ne se tshwere dikgopo di le tharo ka meno; mme se ne sa tewa go twe, ‘Tlaya, mme o je nama e ntsi.’+  “Morago ga moo, ke ne ka tswelela ke lebile mme ka bona sebatana se sengwe, se se tshwanang le lengau,+ mme mo mokwatleng se ne se na le diphuka di le nnê tse di tshwanang le tsa nonyane. Mme sebatana seo se ne se na le ditlhogo di le nnê,+ mme se ne sa newa taolo ya go busa.  “Morago ga moo, ke ne ka tswelela ke lebile mo diponatshegelong tsa bosigo, mme ke ne ka bona sebatana sa bonê, se boifisa, se tshosa e bile se nonofile ka tsela e e sa tlwaelegang, mme se ne se na le meno a magolo a tshipi. Se ne se kometsa e bile se thubaganya, mme mo go setseng se ne se go gataka ka dinao.+ Se ne se farologane le dibatana tse dingwe tsotlhe tse di neng tsa tla pele ga sone, e bile se ne se na le dinaka di le lesome.  Fa ke ntse ke lebile dinaka tseo, ke ne ka bona lonaka lo longwe, lo lonnye,+ lo tlhoga mo gare ga tsone, mme dinaka tse tharo mo dinakeng tsele tsa ntlha di ne tsa kumolwa fa pele ga lone. Mme lonaka lono lo ne lo na le matlho a a tshwanang le a motho, e bile lo ne lo na le molomo o o buang ka mabela.*+  “Ke ne ka tswelela ke lebile go fitlha go bewa ditulo tsa bogosi mme Mogologolo wa Malatsi+ a nna fa fatshe.+ Diaparo tsa gagwe di ne di le ditshweu jaaka kapoko,+ e bile moriri wa tlhogo ya gagwe o ne o tshwana le boboa jo bo phepa. Setulo sa gagwe sa bogosi e ne e le dikgabo tsa molelo; maotwana a sone e ne e le molelo o o tukang.+ 10  Molatswana wa molelo o ne o elela o tswa fa pele ga sone.+ Dimilione di le dikete* di ne di mo direla, e bile dimilione di le dintsi* di ne di eme fa pele ga gagwe.+ Tsheko e ne ya simologa,+ mme dibuka di ne tsa bulwa. 11  “Ka nako eo, ke ne ka tswelela ke lebile ka ntlha ya modumo wa mafoko a a bontshang mabela* a lonaka loo lo neng lo a bua;+ ke ne ka nna ka leba go fitlha sebatana seo se bolawa, mme setoto sa sone se ne sa senngwa se bo se fisiwa ka molelo. 12  Le fa go ntse jalo, dibatana tse dingwe tsotlhe+ di ne tsa tseelwa dipuso tsa tsone, mme botshelo jwa tsone bo ne jwa okediwa ka motlha le paka. 13  “Ke ne ka tswelela ke lebile mo diponatshegelong tsa bosigo, mme ke ne ka bona mongwe yo o tshwanang le morwa motho+ a tla ka maru a magodimo; mme o ne a letlelelwa go tsena kwa go Mogologolo wa Malatsi,+ e bile o ne a isiwa fa pele ga Gagwe. 14  Mme o ne a newa puso,+ tlotlo+ le bogosi, gore ditšhaba, merafe le batho ba dipuo tsotlhe ba mo direle.+ Puso ya gagwe ke puso e e nnang ka bosakhutleng e e se kitlang e feta, e bile bogosi jwa gagwe ga bo kitla bo senngwa.+ 15  “Ke ne ke tshwenyegile thata ka ntlha ya diponatshegelo tse di tshosang tse ke neng ka di bona.+ 16  Ke ne ka atamela mongwe wa ba ba neng ba eme foo gore ke mmotse gore tota dilo tseno di kaya eng. Ka jalo, o ne a nkaraba, mme a nkitsise tlhaloso ya dilo tseno. 17  “O ne a nthaya a re, ‘Dibatana tseno tse dikgolo tse nnê,+ ke dikgosi tse nnê tse di tla tsogang mo lefatsheng.+ 18  Mme ba ba boitshepo ba Mogodimodimo+ ba tla newa bogosi ka bosakhutleng,+ eleruri ba tla rua bogosi+ ka bosakhutleng le go ya go ile.’ 19  “Foo ke ne ka kgatlhegela go itse mo go oketsegileng ka sebatana sa bonê, se se neng se farologane le tse dingwe tsotlhe; se ne se boifisa thata, se na le meno a tshipi le maroo a kopore. Se ne se kometsa e bile se thubaganya, mme mo go salang se ne se go gataka ka dinao;+ 20  e bile ke ne ka kgatlhegela go itse ka dinaka tse di lesome+ tse di mo tlhogong ya sone, le ka lonaka lo longwe lo lo neng lwa tlhoga, lo dinaka tse tharo di neng tsa wela fa pele ga lone,+ lonaka lo lo neng lo na le matlho le molomo o o buang ka mabela,* lo lo neng lo lebega lo le logolo go feta tse dingwe. 21  “Ke ne ka tswelela ke lebile fa lonaka loo lo ntse lo lwa le ba ba boitshepo, mme lo ne lo ba fenya,+ 22  go fitlha Mogologolo wa Malatsi+ a tla a bo a atlholela ba ba boitshepo ba Mogodimodimo+ sentle, le go fitlha nako ya gore ba ba boitshepo ba rue bogosi e goroga.+ 23  “Seno ke se a neng a se bua: ‘Sebatana sa bonê, ke bogosi jwa bonê jo bo tla nnang teng mo lefatsheng. Bo tla bo bo farologane le magosi a mangwe otlhe, mme bo tla kometsa lefatshe lotlhe, bo le gataka bo bo bo le thubaganya.+ 24  Dinaka tse di lesome tsone di kaya gore go tla tsoga dikgosi di le lesome mo bogosing joo; mme go tla tsoga kgosi e nngwe gape morago ga tsone, mme yone e tla bo e farologane le tsa ntlha, e bile e tla kokobetsa dikgosi tse tharo.+ 25  E tla tlhapatsa Mogodimodimo,+ e bile e tla tswelela e tshwenya ba ba boitshepo ba Mogodimodimo. E tla ikaelela go fetola metlha le molao, mme ba tla tsenngwa mo seatleng sa yone ka motlha, le metlha le halofo ya motlha.*+ 26  Mme Tsheko e ne ya simologa, mme ba ne ba tseela kgosi eo puso gore ba nyeletse kgosi ba bo ba e senye gotlhelele.+ 27  “‘Mme bogosi le puso le kgalalelo ya magosi a a mo lefatsheng lotlhe a ne a newa ba ba boitshepo ba Mogodimodimo.+ Bogosi jwa bone ke bogosi jo bo nnang ka bosakhutleng,+ mme dipuso tsotlhe di tla ba direla e bile di tla ba ikobela.’ 28  “Kgang eno e felela fano. Dikakanyo tsa me di ne tsa ntshosa fela thata mo sefatlhego sa me se neng sa setlhafala;* le fa go ntse jalo, ke ne ka nna ke bolokile kgang eno mo pelong ya me.”

Dintlha Tse di Kwa Tlase

Seara., “a ntse a le mo bolaong jwa gagwe.”
Kgotsa “boikgodiso.”
Seara., “Dikete di le sekete.”
Seara., “dikete di le lesome di menagane ga dikete di le lesome.”
Kgotsa “boikgodiso.”
Kgotsa “boikgodiso.”
Go tewa metlha e le meraro le halofo.
Kgotsa “mo tsela e ke lebegang ka yone e neng ya fetoga.”