Samuele wa Bobedi 18:1-33

  • Abesalome o a fenngwa a bo a swa (1-18)

  • Dafide o bolelelwa gore Abesalome o sule (19-33)

18  Go tswa foo, Dafide o ne a bala banna ba ba neng ba na le ene mme a tlhoma baokamedi ba ba okamelang dikete le ba ba okamelang makgolo gore ba ba okamele.+  Mme Dafide o ne a romela banna bao ka ditlhopha di le tharo: setlhopha sa ntlha se ne se eteletswe ke Joabe,+ sa bobedi se eteletswe ke morwarraagwe Joabe e bong Abishai+ morwa Seruia+ mme setlhopha sa boraro se ne se eteletswe ke Itai+ wa Mogathe. Go tswa foo, kgosi e ne ya raya banna bao ya re: “Le nna ke tla tsamaya le lona.”  Le fa go ntse jalo, ba ne ba re: “Ga o a tshwanela go tsamaya+ ka gonne fa re tshaba, ga ba kitla ba tshwenyega ka* rona; le fa halofo ya rona e ka swa, ga ba kitla ba tshwenyega ka rona, ka gonne o lekana le banna ba rona ba le 10 000.+ Ka jalo, go ne go ka nna botoka fa o ka re romelela thuso go tswa mo motseng.”  Kgosi e ne ya ba raya ya re: “Sepe fela se se bonalang se siame mo go lona, ke tla se dira.” Ka jalo, kgosi e ne ya ema gaufi le kgoro ya motse, mme banna botlhe ba ne ba tswa ka ditlhopha tsa makgolo le tsa dikete.  Go tswa foo, kgosi e ne ya naya Joabe le Abishai le Itai taelo eno: “Lo rekegele Abesalome ka ntlha ya me.”+ Banna botlhe ba ne ba utlwa fa kgosi e ne e naya balaodi botlhe taelo eno e e buang ka Abesalome.  Banna bao ba ne ba ya kwa nageng ba ya go kgatlhantsha Iseraele, mme tlhabano e ne ya nna kwa sekgweng sa Eferaime.+  Batho ba Iseraele+ ba ne ba fenngwa ke batlhanka ba ga Dafide gone koo,+ mme mo letsatsing leo go ne ga bolawa ba le bantsi thata. Go ne ga bolawa banna ba le 20 000.  Tlhabano e ne ya anamela mo karolong eo yotlhe. Mo godimo ga moo, palo ya batho ba ba neng ba tlhagelwa ke dikotsi mo nageng ba bo ba swa e ne e feta palo ya batho ba ba neng ba bolawa ka tšhaka mo letsatsing leo.  La bofelo Abesalome o ne a iphitlhela a lebagane le batlhanka ba ga Dafide. Abesalome o ne a palame mmoulo, mme mmoulo o ne wa feta ka fa tlase ga dikala tse dikima tsa setlhare se segolo, mme tlhogo ya gagwe e ne ya tshwarwa mo setlhareng seno se segolo, mo a neng a akgega mo phefong* fa mmoulo o a neng a o palame one o fetela kwa pele. 10  Foo mongwe o ne a bona se se diragetseng mme a raya Joabe+ a re: “Ke bone Abesalome a akgega mo setlhareng se segolo.” 11  Joabe o ne a araba monna yoo a re: “Fa e le gore o mmone, goreng o ne o sa mo tlhabe wa mo latlhela fa fatshe ka yone nako eo? Foo ke ne ke tla itumelela go go naya dishekele tsa selefera di le lesome le lebanta.” 12  Le fa go ntse jalo, monna yoo o ne a raya Joabe a re: “Tota le fa ke ne nka newa* dishekele tsa selefera di le 1 000, ke ne nka se tsholeletse morwa kgosi seatla, ka gonne re utlwile kgosi e laela wena le Abishai le Itai e re, ‘Ope a se ka a bo a gobatsa Abesalome.’+ 13  Fa nkabo ke sa ikobela taelo eo mme ka bolaya morwa kgosi, kgosi e ne e tla itse ka seo, mme wena o ne o ka se ntshireletse.” 14  Foo Joabe o ne a re: “Ga ke tle go senya nako e nngwe gape le wena!” Ka jalo, o ne a tsaya marumo* a le mararo a bo a tlhaba Abesalome mo pelong ka one a sa ntse a le mo gare ga setlhare se segolo. 15  Go tswa foo, batlhokomedi ba le lesome ba ba neng ba tshotse dibetsa tsa ga Joabe ba ne ba tla mme ba tlhaba Abesalome go fitlha a swa.+ 16  Jaanong Joabe o ne a letsa lonaka mme banna ba ne ba boa ba tlogela go lelekisa Baiseraele; Joabe o ne a ba emisa. 17  Ba ne ba tsaya Abesalome mme ba mo latlhela mo khuting e kgolo mo sekgweng ba bo ba koelela mokoa o mogolo thata wa maje mo godimo ga gagwe.+ Mme Baiseraele botlhe ba ne ba tshabela kwa magaeng a bone. 18  Jaanong fa Abesalome a ne a sa ntse a tshela, o ne a ile a tsaya pilara mme a e itlhomela kwa Mokgatšheng* wa Kgosi,+ ka gonne o ne a re: “Ga ke na morwa yo o tla dirang gore leina la me le nne le gopolwa.”+ Ka jalo, o ne a bitsa pilara eo ka leina la gagwe, mme e bidiwa Sefikantswe sa ga Abesalome go tla go fitlha mo letsatsing leno. 19  Ahimaase+ morwa Sadoke o ne a re: “Tsweetswee, mma ke siane ke ye go bolelela kgosi dikgang, ka gonne Jehofa o mo diretse tshiamiso ka go mo golola mo babeng ba gagwe.”+ 20  Le fa go ntse jalo, Joabe o ne a mo raya a re: “Ga o kitla o nna mmegadikgang gompieno. O ka nna wa bega dikgang ka letsatsi le lengwe, mme gompieno ga o kitla o bega dikgang, ka gonne morwa kgosi o tlhokafetse.”+ 21  Go tswa foo, Joabe o ne a raya Mokushe+ a re: “Tsamaya, o ye go bolelela kgosi se o se boneng.” Fa a rialo, Mokushe o ne a ikoba fa pele ga ga Joabe mme a tswa a siana. 22  Ahimaase morwa Sadoke o ne a raya Joabe gape a re: “Le fa go ka direga eng, tsweetswee mma le nna ke siane ka fa morago ga Mokushe.” Le fa go ntse jalo, Joabe o ne a re: “Ke ka ntlha yang fa o tshwanetse go siana, morwaaka, e re ka go se na dikgang dipe tse o ka yang go di bolela?” 23  Le fa go ntse jalo, o ne a re: “Le fa go ka direga eng, mma ke siane.” Ka jalo, Joabe o ne a mo raya a re: “Siana!” Mme Ahimaase o ne a siana ka tsela e e ralalang kgaolo ya Joredane,* mme o ne a feta Mokushe mo tseleng. 24  Jaanong Dafide o ne a ntse fa gare ga dikgoro tse pedi tsa motse+ mme molebeledi+ o ne a ya kwa borulelong jwa kgoro fa loboteng. O ne a leba mme a bona monna mongwe a tla a siana a le nosi. 25  Ka jalo, molebeledi o ne a tlhaeletsa mme a bolelela kgosi. Kgosi e ne ya re: “Fa a le nosi, go raya gore o na le dikgang tse a tlileng go di bolela.” Fa a ntse a atamela ka iketlo, 26  molebeledi o ne a bona monna yo mongwe a tla a siana. Foo molebeledi o ne a bitsa modisa wa kgoro a re: “Bona! Monna yo mongwe o tla a siana a le nosi!” Kgosi e ne ya re: “Yono le ene o tlisa dikgang.” 27  Molebeledi o ne a re: “Ke kgona go bona gore monna wa ntlha o siana jaaka Ahimaase+ morwa Sadoke,” ka jalo, kgosi e ne ya re: “Ke monna yo o molemo, mme o tla ka dikgang tse di molemo.” 28  Go tswa foo, Ahimaase o ne a tlhaeletsa kwa kgosing a re: “Dilo tsotlhe di siame!” Fa a rialo, o ne a ikoba fa pele ga kgosi sefatlhego sa gagwe se lebile fa fatshe. Mme o ne a re: “E kete Jehofa, Modimo wa gago a ka bakwa, yo o neetseng morena wa me kgosi banna ba ba neng ba mo tlhanogela!”*+ 29  Le fa go ntse jalo, kgosi e ne ya re: “A dilo tsotlhe di tsamaela morwaake Abesalome sentle?” Foo Ahimaase o ne a re: “Fa Joabe a ne a roma motlhanka wa kgosi le nna, ke ne ka bona khuduego e kgolo, mme ke ne ke sa itse gore e ne e le eng.”+ 30  Ka jalo, kgosi e ne ya re: “Emela fa thoko, ema fano.” Foo o ne a emela fa thoko mme a ema gone foo. 31  Go tswa foo, Mokushe o ne a goroga,+ mme Mokushe o ne a re: “Mma morena wa me kgosi a amogele dikgang tseno: Gompieno Jehofa o go diretse tshiamiso ka go go golola mo seatleng sa botlhe ba ba neng ba go tlhanogela.”+ 32  Mme kgosi e ne ya raya Mokushe ya re: “A dilo tsotlhe di tsamaela morwaake Abesalome sentle?” Foo Mokushe o ne a re: “E kete baba botlhe ba morena wa me kgosi le botlhe ba ba neng ba go tlhanogela gore ba go gobatse ba ka nna jaaka lekawana leo!”+ 33  Seno se ne sa tshwenya kgosi, mme o ne a tlhatlogela kwa ntlwaneng e e kwa borulelong kwa godimo ga kgoro mme a lela, a bua jaana a ntse a tsamaya: “Abesalome morwaaka, morwaaka, Abesalome morwaaka! E kete go ka bo go sule nna mo boemong jwa gago, Abesalome morwaaka, morwaaka!”+

Dintlha Tse di Kwa Tlase

Seheb., “ba tlhoma pelo mo go.”
Seheb., “fa gare ga magodimo le lefatshe.”
Seheb., “nka lekanya mo magofing a me.”
Kgotsa gongwe “metswi; digai.” Seheb., “dithobane.”
Kgotsa “kwa Lebaleng le le Kwa Tlase.”
Seheb., “kgaolo.”
Seheb., “ba ba neng ba mo tsholeletsa seatla.”