Ditiro 22:1-30

22  “Banna, bakaulengwe+ le borra, utlwang go iphemela+ ga me mo go lona jaanong.”  (Ebu, e rile ba utlwa gore o ne a bua le bone ka puo ya Sehebera,+ ba didimala le go feta, mme a re:)  “Ke Mojuda,+ yo o tsaletsweng kwa Tareso wa Kilikia,+ mme ke rutetswe mo motseng ono fa dinaong tsa ga Gamaliele,+ ke rutwa Molao o o gagametseng+ wa bagologolwane, ke tlhoafetse+ mo Modimong fela jaaka lona lotlhe mo letsatsing leno.  Mme ke ne ka bogisa Tsela eno go fitlha losong,+ ke golega ke ba ke ntsha banna mmogo le basadi gore ba isiwe dikgolegelong,+  jaaka fa moperesiti yo mogolo le setlhopha sotlhe sa banna ba bagolwane+ se ka naya bosupi kaga me. Gape ke ne ka tsaya makwalo+ mo go bone a a yang kwa bakaulengweng kwa Damaseko, mme ke ne ke le mo tseleng ke ya go tlisa le ba ba neng ba le koo mo Jerusalema ba bofilwe gore ba otlhaiwe.  “Mme fa ke ne ke le mo loetong ke atamela Damaseko, e ka nna ka sethoboloko, ka tshoganyetso lesedi le legolo go tswa legodimong la phatsima mo tikologong yotlhe ya me,+  mme ka wela fa fatshe mme ka utlwa lentswe le nthaya le re, ‘Saulo, Saulo, o mpogisetsang?’+  Ka araba ka re, ‘O mang, Morena?’ Mme a nthaya a re, ‘Ke nna Jesu Monasaretha, yo o mmogisang.’+  Jaanong banna ba ba neng ba na le nna+ eleruri ba ne ba bona lesedi mme ba se ka ba utlwa lentswe la yo o buang le nna.+ 10  Foo ka re, ‘Ke direng,+ Morena?’ Morena a nthaya a re, ‘Nanoga, tsamaya o ye mo Damaseko, mme koo o tla bolelelwa sengwe le sengwe se o laoletsweng go se dira.’+ 11  Mme e re ka ke ne ke sa kgone go bona sepe ka ntlha ya kgalalelo ya lesedi leo, ka goroga kwa Damaseko, ke gogwa ka seatla sa ba ba neng ba na le nna.+ 12  “Jaanong Ananiase, monna mongwe yo o neng a na le poifo ya bomodimo go ya ka Molao, a bolelwa+ ka molemo ke Bajuda botlhe ba ba nnang koo, 13  a tla kwa go nna mme, ya re a ema fa go nna, a nthaya a re, ‘Saulo, mokaulengwe, boa o bone gape!’+ Mme ka mo leba ka yone nako eo. 14  A re, ‘Modimo wa borraaronamogologolwane+ o go tlhophile+ gore o itse thato ya gagwe le go bona+ Mosiami+ le go utlwa lentswe la molomo wa gagwe,+ 15  ka gonne o tla nna mosupi wa gagwe mo bathong botlhe wa dilo tse o di boneng le tse o di utlwileng.+ 16  Mme jaanong ke ka ntlha yang o diega? Nanoga, kolobediwa+ mme o tlhatswe+ maleo a gago ka go bitsa leina la gagwe.’+ 17  “E rile ke sena go boela kwa Jerusalema+ mme ke rapela mo tempeleng, ka tshwarwa ke tsitego+ 18  mme ka mmona a nthaya a re, ‘Itlhaganele mme o tswe mo Jerusalema ka bofefo, ka gonne ga ba na go dumela+ bosupi jwa gago kaga me.’ 19  Mme ka re, ‘Morena, bone ka bobone ba itse sentle gore mo disinagogeng ka go latelana ke ne ke tle ke latlhele mo kgolegelong+ ke ba ke kgwathisa ba ba dumelang mo go wena;+ 20  mme fa madi a ga Setefane+ mosupi wa gago a ne a tshololwa, le nna ka bonna ke ne ke eme gaufi mme ke amogela+ e bile ke disitse diaparo tsa kafa ntle tsa ba ba mmolayang.’ 21  Mme le fa go ntse jalo a nthaya a re, ‘Tsamaya, ka gonne ke tla go romela kwa ditšhabeng tse di kgakala thata.’”+ 22  Jaanong ba nna ba mo reetsa go fitlha mo lefokong leno, mme ba tlhatlosa mantswe, ba re: “Tlosa motho yono mo lefatsheng, gonne ga a tshwanelwe ke go tshela!”+ 23  Mme ka gonne ba ne ba goakaka e bile ba latlhakanya diaparo tsa bone tsa kafa ntle e bile ba kubueletsa lorole mo moyeng,+ 24  molaodi wa sesole a laela gore a tlisiwe mo bonnong jwa masole a ba a re a botsolotswe a kgwathisiwa, gore a itse ka botlalo gore ke ka lebaka lefe ba neng ba mo goelela+ ka tsela eno. 25  E rile ba sena go patlamisa Paulo gore a itewe ka seme, a raya motlhankedi wa masole yo o neng a eme foo a re: “A go kafa molaong gore lo kgwathise motho yo e leng Moroma+ e bile a sa bonwa molato?” 26  Ebu, e rile motlhankedi wa masole a utlwa seno, a ya kwa molaoding wa sesole mme a ntsha pego, a re: “O ikaeletse go dirang? Aitsane, monna yono ke Moroma.” 27  Jalo molaodi wa sesole a atamela mme a mo raya a re: “Mpolelela, A o Moroma?”+ A re: “Ee.” 28  Molaodi wa sesole a arabela a re: “Ke ne ka reka ditshwanelo tseno jaaka moagi ka madi a mantsi thata.” Paulo a re: “Mme nna ke ne tota ka tsalelwa+ mo go tsone.” 29  Jalo, ka yone nako eo, banna ba ba neng ba tloga ba mmotsolotsa ka go mo tlhokofatsa ba tswa mo go ene; mme molaodi wa sesole a boifa fa a lemoga gore e ne e le Moroma+ le gore o ne a mmofile. 30  Jalo, letsatsi le le latelang, jaaka fa a ne a eletsa go itse ka tlhomamo gore tota ke ka ntlha yang fa a ne a latofadiwa ke Bajuda, a mmofolola a ba a laela baperesiti ba bagolo le Sanehederine yotlhe gore ba kopane. A tlisa Paulo mme a mo emisa mo gare ga bone.+

Dintlha Tse di Kwa Tlase