Ditiro 14:1-28

14  Jaanong kwa Ikonio+ ba tsena mmogo mo sinagogeng+ ya Bajuda mme ba bua mo Bajuda le Bagerika ba le bantsi thata+ ba neng ba nna badumedi.  Mme Bajuda ba ba neng ba se ka ba dumela ba ne ba fudua+ ba bo ba tlhotlheletsa meya ya batho ba ditšhaba ka tsela e e phoso kgatlhanong le bakaulengwe.+  Jalo ba tsaya nako e telele ba bua ka bopelokgale ka taolo ya ga Jehofa, yo o neng a naya bosupi ka lefoko la bopelonomi jo bo sa re tshwanelang jwa gagwe ka go letla gore ditshupo le dikgakgamatso di dirwe ka diatla tsa bone.+  Le fa go ntse jalo, batho ba le bantsi ba motse ba ne ba kgaogana, bangwe ba ema le Bajuda mme ba bangwe ba ema le baaposetoloi.  Jaanong e rile batho ba ditšhaba le Bajuda le babusi ba bone ba ba tlhasela ka bogale, gore ba ba tshware ka go tlhoka maitseo le go ba kgobotletsa ka maje,+  bone, ya re ba itsisiwe ka gone, ba tshabela+ kwa metseng ya Likaonia, Lisetera le Derebe le naga e e mo tikologong;  mme ba tswelela go bolela dikgang tse di molemo+ koo.  Jaanong kwa Lisetera go ne go ntse monna mongwe yo o neng a golafetse dinao, a tlhotsa fa e sale a tswa sebopelong sa ga mmaagwe,+ mme o ne a ise a ke a tsamaye ka gope.  Monna yono o ne a reeditse Paulo a bua, yo, e rileng fa a mo leba mme a bona gore o ne a na le tumelo+ ya go fodisiwa, 10  a re ka lentswe le le kwa godimo: “Ema ka dinao o tlhamalale.” Mme a tsapoga a ba a simolola go tsamaya.+ 11  Mme boidiidi, ya re bo bona se Paulo a se dirileng, jwa tlhatlosa mantswe a jone, jwa bua ka loleme lwa Selikaonia jwa re: “Jaanong medimo+ e tshwana le batho e bile e fologetse mo go rona!” 12  Mme jwa simolola go bitsa Barenabase Seuse, mme Paulo Heremese, e re ka e ne e le ene yo o neng a etelela pele mo go bueng. 13  Mme moperesiti wa ga Seuse, yo tempele ya gagwe e neng e le fa pele ga motse, a tlisa dipoo le dirwalo tsa dithunya fa dikgorong a batla go isa ditlhabelo+ a na le boidiidi. 14  Le fa go ntse jalo, e rile baaposetoloi Barenabase le Paulo ba utlwa ka gone, ba gagola diaparo tsa bone tsa kafa ntle mme ba tlolela mo boidiiding, ba goa 15  ba re: “Banna, ke ka ntlha yang fa lo dira dilo tseno? Le rona re batho+ ba ba nang le makoa+ a a tshwanang le a lo nang le one, mme re lo bolelela dikgang tse di molemo, gore lo tlogele dilo tseno tsa lefela+ lo ye mo Modimong yo o tshelang,+ yo o dirileng legodimo+ le lefatshe le lewatle le dilo tsotlhe tse di mo go tsone. 16  Mo dikokomaneng tse di fetileng o ne a letla ditšhaba tsotlhe go tswelela mo ditseleng tsa tsone,+ 17  le mororo, tota, a ne a se ka a itlogela a se na bosupi ka gore a ne a dira molemo,+ a lo naya dipula+ go tswa legodimong le dipaka tsa maungo, a tlatsa dipelo tsa lona ka botlalo ka dijo le boitumelo jo bogolo.”+ 18  Mme le fa go ntse jalo ka go bua dilo tseno ba ne ba se ka ba kgona go le kalo go thibela boidiidi gore bo se ka jwa ba isetsa setlhabelo. 19  Mme Bajuda ba goroga ba tswa Antioka le Ikonio mme ba tlhotlheletsa boidiidi,+ mme ba kgobotletsa Paulo ba bo ba mo gogagogela ka kwa ntle ga motse, ba ithaya ba re o sule.+ 20  Le fa go ntse jalo, e rile barutwa ba mo dikanyetsa, a ema mme a tsena mo motseng. Mo letsatsing le le latelang a tloga le Barenabase a ya Derebe.+ 21  Mme fa a sena go bolelela motse oo dikgang tse di molemo le go dira barutwa+ ba le bantsi thata, ba boela kwa Lisetera le kwa Ikonio le kwa Antioka, 22  ba nonotsha meya ya barutwa,+ ba ba kgothaletsa gore ba nnele ruri mo tumelong ba re: “Re tshwanetse go tsena mo bogosing jwa Modimo ka dipitlagano di le dintsi.”+ 23  Mo godimo ga moo, ba ne ba ba tlhomela banna ba bagolwane+ mo phuthegong nngwe le nngwe mme, ya re ba rapela e bile ba itima dijo,+ ba ba naya Jehofa+ yo jaanong ba neng ba le badumedi mo go ene. 24  Mme ba ralala Pisidia ba bo ba tla mo Pamfilia,+ 25  mme, ya re ba sena go bua lefoko kwa Perega, ba fologela kwa Athalia. 26  Go tswa koo ba tloga ka mokoro ba ya Antioka,+ koo ba neng ba neetswe mo bopelonoming jo bo sa re tshwanelang jwa Modimo gone ka ntlha ya tiro e ba neng ba e dirile ka botlalo.+ 27  E rile ba sena go goroga e bile ba phuthile phuthego, ba simolola go bolela+ dilo di le dintsi tse Modimo a neng a di dirile ka bone, le gore o ne a buletse ditšhaba kgoro e e isang kwa tumelong.+ 28  Jalo ba nna nako e telelenyana le barutwa.

Dintlha Tse di Kwa Tlase