Ditiro 17:1-34

17  Jaanong ba tsaya loeto ba ralala Amfipolisa le Apolonia mme ba tla mo Thesalonika,+ koo go neng go na le sinagoge ya Bajuda gone.  Jalo jaaka fa Paulo a tlhola a dira+ a tsena kwa go bone, mme ka bosabata ba le bararo a ba bontsha mabaka go tswa mo Dikwalong,+  a tlhalosa e bile a ntsha bosupi ka go nopola gore go ne go tlhokega gore Keresete a boge+ le go tsoga mo baswing,+ a re: “Yono ke Keresete,+ Jesu yono yo ke lo mo itsiseng phatlalatsa.”  Ka ntlha ya moo bangwe ba bone ba nna badumedi+ ba bo ba ikopanya le Paulo le Silase,+ le Bagerika ba le bantsi thata ba ba neng ba obamela Modimo mmogo le basadi ba bagolo ba bantsinyana.  Mme Bajuda, ka ba ne ba fufega,+ ba itseela banna bangwe ba ba boikepo ba ditshwakga tsa kwa marekisetsong mme ba bopa segopa sa batho ba bo ba simolola go feretlha motse.+ Mme ba tlhasela ntlo ya ga Jasone+ ba bo ba batla gore ba ntshediwe kwa segopeng sa batho.  E rile ba sa ba bone ba gogagogela Jasone le bakaulengwe bangwe kwa babusing ba motse, ba goa ba re: “Banna bano ba ba pitikolotseng+ lefatshe le le nang le banni ba gone le fano,  mme Jasone o ba amogetse ka go ba tshola sentle. Banna bano botlhe ba ganetsa ditaelo+ tsa ga Kaesara, ba re go na le kgosi+ e nngwe, e bong Jesu.”  Eleruri ba ne ba fudua boidiidi le babusi ba motse fa ba ne ba utlwa dilo tseno;  mme fa ba sena go tsaya pele madi a go letela tsheko kwa ntle a a lekaneng mo go Jasone le ba bangwe, ba ba lesa ba tsamaya. 10  Ka yone nako eo bakaulengwe ba romela Paulo le Silase kwa Berea bosigo,+ mme bano, ya re ba goroga, ba tsena mo sinagogeng ya Bajuda. 11  Jaanong bone ba ne ba na le mogopolo o o bulegileng thata go gaisa ba ba kwa Thesalonika, gonne ba ne ba amogela lefoko ka mogopolo o o tlhagafetseng thata, ba tlhatlhoba+ Dikwalo+ ka kelotlhoko letsatsi le letsatsi gore a dilo tseno di ne di ntse jalo.+ 12  Jalo ba le bantsi ba bone ba ne ba nna badumedi, le basadi ba bantsinyana le banna ba Bagerika ba ba tseelwang kwa godimo+ ba ne ba dira jalo. 13  Mme e rile Bajuda ba kwa Thesalonika ba utlwalela gore Paulo o ne a itsise lefoko la Modimo phatlalatsa le kwa Berea, ba tla le koo go tla go tlhotlheletsa+ le go fudua+ bontsintsi jwa batho. 14  Go tswa foo bakaulengwe ba tshabisa Paulo ka yone nako eo go ya go fitlha kwa lewatleng;+ mme Silase le Timotheo ba sala koo. 15  Le fa go ntse jalo, ba ba neng ba buledisa Paulo ba ne ba mo tlisa go tla go fitlha mo Athena mme, fa ba sena go amogela taelo ya gore Silase le Timotheo+ ba tle kwa go ene ka bonako jo bo kgonegang, ba tsamaya. 16  Jaanong fa Paulo a ne a ntse a ba letetse kwa Athena, moya wa gagwe wa simolola go serega fa a bona gore motse o ne o tletse medingwana. 17  Ka gone a simolola go bontshana mabaka le Bajuda+ mo sinagogeng le batho ba bangwe ba ba neng ba obamela Modimo mme letsatsi lengwe le lengwe mo marekisetsong+ a bontshana mabaka le ba go neng go direga gore ba bo ba le gone. 18  Mme bangwe ba Baepikuria le borabotlhajana+ ba Basetoika ba simolola go tlotla le ene ba mo ganetsa, mme bangwe ba ne ba re: “Ke eng se mmalabadi yono a ratang go se bolela?”+ Ba bangwe ba re: “O bonala a le yo o itsiseng phatlalatsa medimo e sele.” Seno e ne e le ka gonne a ne a bolela dikgang tse di molemo tsa ga Jesu le tsogo ya baswi.+ 19  Jalo ba mo tshwara ba bo ba mo isa kwa Areopago, ba re: “A re ka itse gore thuto e ntšha+ eno e o e buwang ke eng? 20  Gonne o tsenya dilo dingwe tse di sa tlwaelegang mo ditsebeng tsa rona. Jalo re eletsa go itse se dilo tseno di se kayang.”+ 21  Tota e bile, Baathena botlhe le batswakwa ba ba jakileng koo ba ne ba sa dirise nako ya bone ya boiketlo mo go sepe fa e se go bolela sengwe kgotsa go reetsa sengwe se sesha. 22  Jaanong Paulo a ema mo gare ga Areopago+ mme a re: “Banna ba Athena, ke a bona gore mo dilong tsotlhe lo bonala lo boifa medimo+ thata go feta ba bangwe. 23  Ka sekai, fa ke ne ke feta fano mme ke leba ka kelotlhoko dilo tsa lona tse di obamelwang ke ne ka bona le sebeso se mo go sone go neng go kwadilwe go twe ‘Go Modimo O o Sa Itsiweng.’ Jalo se lo se nayang boineelo jwa bomodimo lo sa se itse, ke sone se ke lo bolelelang ka sone. 24  Modimo yo o neng a dira lefatshe le dilo tsotlhe tse di mo go lone, e re ka, jaaka Yono a ntse, e le Morena wa legodimo le lefatshe,+ ga a nne mo ditempeleng tse di dirilweng ka diatla,+ 25  le gone ga a direlwe ke diatla tsa motho jaaka e kete o ne a tlhoka sengwe,+ ka gonne ene ka boene o naya batho botlhe botshelo+ le mohemo+ le dilo tsotlhe. 26  Mme o dirile setšhaba sengwe le sengwe+ sa batho go tswa mo mothong a le mongwe,+ gore ba nne mo godimo ga lefatshe lotlhe,+ mme o ne a baya dinako tse di tlhomilweng+ le melelwane e e tlhomilweng ya bonno jwa batho,+ 27  gore ba batle Modimo,+ fa ba ka apaapa ba mmatla mme ruri ba mmona,+ le mororo, tota, a se kgakala thata le mongwe le mongwe wa rona. 28  Gonne ka ene re na le botshelo mme re a tshikhinyega e bile re gone,+ le eleng jaaka bangwe ba baboki+ gareng ga lona ba rile, ‘Gonne gape re lotsalo lwa gagwe.’ 29  “Jalo, ka re le lotsalo lwa Modimo,+ ga re a tshwanela go ithaya re re Yo e Leng Modimo+ o tshwana le gouta kgotsa selefera kgotsa leje, gore o tshwana le selo se se betlilweng ka botswerere le ka leano la motho.+ 30  Ke boammaaruri, Modimo o tlodisitse dinako tsa botlhokakitso+ jo bo ntseng jalo matlho, le fa go ntse jalo jaanong o bolelela batho gongwe le gongwe gore botlhe ba ikwatlhaye.+ 31  Ka gonne o tlhomile letsatsi le ka lone a ikaelelang go atlhola+ lefatshe le le nang le banni ka tshiamo ka monna yo a mo tlhomileng, e bile o tlhomamiseditse+ batho botlhe ka seno ka a mo tsositse mo baswing.” 32  Ebu, e rile ba utlwa ka tsogo ya baswi, bangwe ba simolola go sotla,+ fa ba bangwe bone ba ne ba re: “Ruri re tla go utlwa kaga seno ka nako e nngwe.” 33  Ka gone Paulo a tswa mo gare ga bone, 34  mme banna bangwe ba ikopanya le ene mme ba nna badumedi, ba mo gare ga bone gape go neng go na le Dionisio, moatlhodi wa kgotlatshekelo ya Areopago,+ le mosadi yo o neng a bidiwa Damarise, le ba bangwe mo godimo ga bone.

Dintlha Tse di Kwa Tlase