Ditiro 11:1-30

11  Jaanong baaposetoloi le bakaulengwe ba ba neng ba le mo Judea ba utlwa gore batho ba baditšhaba+ le bone ba ne ba amogetse lefoko la Modimo.  Jalo e rile Petere a tla mo Jerusalema, batshegetsi ba go rupa+ ba simolola go ganetsana le ene,  ba re o ne a tsene mo ntlong ya banna ba ba neng ba sa rupa le gore o ne a jele le bone.  Foo Petere a simolola mme a tswelela go ba tlhalosetsa dintlha tsotlhe, a re:  “Ke ne ke le kwa motseng wa Jopa ke rapela, mme ke le mo tsitegong ka bona ponatshegelo, sejana sa mofuta mongwe se fologa se tshwana le letsela le legolo la leloba le isiwa kwa tlase ka dintlha tsa lone tse nnè go tswa legodimong, mme la tla go fitlha fela kwa go nna.  Ya re ke le leba, ka le keleka mme ka bona dibopiwa tse di maoto manè tsa lefatshe le dibatana tsa naga le digagabi le dinonyane tsa legodimo.+  Gape ke ne ka utlwa lentswe le nthaya le re, ‘Nanoga, Petere, tlhaba o je!’+  Mme ka re, ‘Legoka, Morena, ka gonne selo se se leswafetseng kgotsa se se seng phepa ga se ise se ke se tsene mo leganong la me.’+  Lentswe le le tswang legodimong la araba lekgetlo la bobedi la re, ‘Tlogela go bitsa dilo tse Modimo a di ntlafaditseng o re di leswafetse.’+ 10  Seno se ne sa diragala lekgetlo la boraro, mme sengwe le sengwe se ne sa gogelwa kwa godimo gape kwa legodimong.+ 11  Gape, bonang! ka yone nako eo go ne go na le banna ba le bararo ba eme fa ntlong e re neng re le mo go yone, bone ba romilwe kwa go nna ba tswa Kaesarea.+ 12  Jalo moya+ o ne wa mpolelela gore ke tsamaye le bone, ke sa belaele ka gope. Mme bakaulengwe ba barataro bano le bone ba ne ba tsamaya le nna, mme ra tsena mo ntlong ya monna yono.+ 13  “O ne a re begela kafa a neng a bona moengele a ema mo ntlong ya gagwe ka gone a ba a re, ‘Romela banna kwa Jopa mme o rome gore go bidiwe Simone wa sefane sa Petere,+ 14  mme o tla bua le wena dilo tse wena le botlhe ba ntlo ya gago lo ka bolokwang ka tsone.’+ 15  E rile ke simolola go bua, moya o o boitshepo wa wela mo go bone fela jaaka o ne wa wela le mo go rona mo tshimologong.+ 16  Foo ka gakologelwa lefoko la Morena, kafa a neng a tle a re, ‘Johane o ne a kolobetsa ka metsi,+ mme lona lo tla kolobediwa ka moya o o boitshepo.’+ 17  Jalo, fa Modimo a ne a ba naya yone mpho eo ya mahala fela jaaka a ne a dira le mo go rona ba re dumetseng mo go Morena Jesu Keresete,+ nna ke ne ke le mang mo ke ka kgonang go thibela Modimo?”+ 18  Jaanong e rile ba utlwa dilo tseno, ba dumela fela,+ mme ba galaletsa Modimo,+ ba re: “Jaanong go raya gore Modimo o neile le batho ba ditšhaba boikwatlhao ka boikaelelo jwa gore ba tshele.”+ 19  Ka gone ba ba neng ba gasamisitswe+ ke pitlagano e e neng ya tsoga kaga Setefane ba ne ba ya go fitlha fela kwa Fonikia+ le Kupero+ le Antioka, mme ba sa bue lefoko le ope fa e se le Bajuda fela.+ 20  Le fa go ntse jalo, mo go bone go ne go na le banna bangwe ba Kupero le Kurene ba ba neng ba tlile mo Antioka mme ba simolola go bua le batho ba ba buang Segerika,+ ba bolela dikgang tse di molemo tsa Morena Jesu.+ 21  Mo godimo ga moo, seatla sa ga Jehofa+ se ne se na le bone, mme palo e kgolo ya ba ba neng ba nna badumedi ya retologela mo Moreneng.+ 22  Pego kaga bone e ne ya fitlha mo ditsebeng tsa phuthego e e neng e le mo Jerusalema, mme ba roma Barenabase+ go ya go fitlha kwa Antioka. 23  E rile a goroga mme a bona bopelonomi jo bo sa re tshwanelang+ jwa Modimo, a ipela mme a simolola go ba kgothatsa botlhe gore ba tswelele mo Moreneng ka boikaelelo jwa pelo yotlhe;+ 24  gonne o ne a le monna yo o molemo e bile a tletse moya o o boitshepo le tumelo. Mme boidiidi jo bogolo bo ne jwa okediwa mo Moreneng.+ 25  Jalo a tswa a tsamaya a ya kwa Tareso+ go ya go batla Saulo+ ka botlalo 26  mme, fa a sena go mmona, a mo tlisa mo Antioka. Jalo go ne ga diragala gore ba phuthege le bone mo phuthegong ngwaga otlhe le go ruta boidiidi jo bogolo thata, e bile e ne e le mo Antioka kwa barutwa ba neng ba bidiwa Bakeresete+ la ntlha gone ka kaelo ya bomodimo. 27  Jaanong mo malatsing ano baporofeti+ ba ne ba tla ba tswa Jerusalema ba tla mo Antioka. 28  Mongwe wa bone yo o neng a bidiwa Agabuse+ a nanoga mme a simolola go kaya ka moya gore leuba le legolo le ne le tloga le tla mo lefatsheng lotlhe le le nang le banni;+ se, tota e bile, se neng sa diragala mo nakong ya ga Kalaudio. 29  Jalo ba e leng ba barutwa ba ne ba swetsa, kafa mongwe le mongwe wa bone a neng a ka kgona ka gone,+ go romela thuso ya go namola+ kwa bakaulengweng ba ba nnang mo Judea; 30  mme ba ne ba dira seno, ba e romela kwa banneng ba bagolwane ka seatla sa ga Barenabase le Saulo.+

Dintlha Tse di Kwa Tlase