Ditiro 6:1-15

6  Jaanong mo malatsing ano, fa barutwa ba ne ba oketsega, ga tsoga ngongorego mo Bajudeng ba ba buang Segerika+ ka Bajuda ba ba buang Sehebera, ka gonne batlholagadi ba bone ba ne ba tlodisiwa matlho mo kabong ya letsatsi le letsatsi.+  Jalo ba ba lesome le bobedi ba biletsa barutwa ba le bantsi kwa go bone mme ba re: “Ga go itumedise gore re tlogele lefoko la Modimo gore re abe dijo mo ditafoleng.+  Jalo, bakaulengwe, itshenkeleng+ banna ba le supa mo gare ga lona ba ba tlhomamisitsweng, ba ba tletseng moya le botlhale,+ gore re tle re ba tlhome go okamela tiro e e botlhokwa eno;  mme rona re tla ineela mo thapelong le mo bodireding jwa lefoko.”+  Mme selo se se builweng se ne se ba itumedisa botlhe, mme ba tlhopha Setefane, monna yo o tletseng tumelo le moya o o boitshepo,+ le Filipo+ le Porokoro le Nikanore le Timone le Paramenase le Nikolase, mosokologi wa kwa Antioka;  mme ba ba baya fa pele ga baaposetoloi, mme, fa ba sena go rapela, ba ba baya diatla.+  Ka gone lefoko la Modimo la tswelela le gola,+ le palo ya barutwa ya nna ya ntsifala fela thata mo Jerusalema;+ mme boidiidi jo bogolo jwa baperesiti+ jwa simolola go utlwa+ tumelo.  Jaanong Setefane, a tletse bopelontle le maatla, o ne a dira dikgakgamatso tse dikgolo le ditshupo+ mo gare ga batho.  Mme banna bangwe ba bao ba tswang kwa go se go tweng Sinagoge ya Bagololesegi ba ema, le ba Bakurene le Baalekesanderia+ le ba bao ba tswang Kilikia+ le Asia, go tla go ganetsana le Setefane; 10  mme le fa go ntse jalo ba ne ba sa kgone go itsetsepela kgatlhanong le botlhale+ le moya tse a neng a bua ka tsone.+ 11  Go tswa foo ba tlhotlheletsa batho mo sephiring gore ba re:+ “Re mo utlwile a bua mafoko a a tlhapatsang+ ka Moshe le Modimo.” 12  Mme ba fudua batho le banna ba bagolwane le bakwadi, mme, ya re ba tla mo go ene ka tshoganyetso, ba mo tsaya ka dikgoka mme ba mo isa kwa Sanehederineng.+ 13  Mme ba tlisa basupi ba maaka,+ ba ba neng ba re: “Monna yono ga a tlogele go bua dilo kgatlhanong le lefelo le le boitshepo leno le Molao.+ 14  Ka sekai, re mo utlwile a re Jesu yono Monasaretha o tla digela lefelo leno fa fatshe a ba a fetola mekgwa e Moshe a neng a e fetisetsa mo go rona.” 15  Mme ya re botlhe ba ba neng ba ntse mo Sanehederineng ba mo tlhomile matlho,+ ba fitlhela sefatlhego sa gagwe se tshwana le sefatlhego sa moengele.+

Dintlha Tse di Kwa Tlase