Ditiro 24:1-27

24  Malatsi a le matlhano moragonyana moperesiti yo mogolo Ananiase+ a tla le banna bangwe ba bagolwane le sebui sa phatlalatsa, Teretulo mongwe, mme ba naya molaodi+ tatofatso+ ka Paulo.  E rile a bidiwa, Teretulo a simolola go mo latofatsa, a re: “E re ka re ipelela kagiso+ e kgolo ka wena e bile diphetogo di diragala mo setšhabeng seno ka ntlha ya go akanyetsa pele ga gago,  ka dinako tsotlhe mme gape le mo mafelong otlhe, re di amogela ka go leboga mo gogolo thata, Motlotlegi+ Felise.  Mme gore ke tle ke se ka ka go kgoreletsa go ya pele, ke go rapela gore o re utlwe ka bokhutshwane ka bopelonomi jwa gago.  Gonne re fitlhetse monna yono e le motho yo o letshwenyo+ e bile a tlhotlheletsa go tsuologela taolo+ ga Bajuda botlhe mo lefatsheng le le nang le banni e bile e le yo o di gogang kwa pele mo lekokong la Banasaretha,+  yo gape a neng a leka go itshepolola tempele+ e bile e le yo re neng ra mo tshwara.  ——  Wena ka bowena o ka batlisisa ka go mmotsolotsa kaga dilo tseno tsotlhe tse re mo latofatsang ka tsone.”  Foo Bajuda le bone ba kopanela mo tlhaselong eno, ba gatelela gore dilo tseno di ne di ntse jalo. 10  Mme Paulo, e rile molaodi a mo gwetlha ka tlhogo gore a bue, a araba a re: “Ka ke itse sentle gore setšhaba seno se ntse se go dirile moatlhodi dingwaga di le dintsi, ga ke okaoke go bua dilo tse di leng kaga me ke iphemela, 11  ka o le mo boemong jwa go batlisisa gore ga e ise e nne malatsi a a fetang a le lesome le bobedi fa e sale ke tlhatlogela kwa Jerusalema go ya go obama;+ 12  mme ba ne ba se ka ba mphitlhela mo tempeleng+ ke ngangisana le ope le fa e le go baka segopa+ sa batho gore se kubuge mmogo, mo disinagogeng kgotsa mo motseng otlhe. 13  Le gone ga ba ka ke ba go ntshetsa bosupi+ jwa dilo tse ba ntatofatsang ka tsone gone jaanong jaana. 14  Mme ruri ke ipolela seno mo go wena, gore, go ya ka tsela e ba e bitsang ‘lekoko,’ ka mokgwa ono ke direla Modimo wa borremogologolwane+ tirelo e e boitshepo, ka ke dumela dilo tsotlhe tse di tlhalosiwang mo Molaong+ le tse di kwadilweng mo Baporofeting; 15  mme ke na le tsholofelo+ mo Modimong, tsholofelo e banna bano ka bobone le bone ba nang le yone, gore go tlile go nna le tsogo+ ya ba ba siameng+ mmogo le ba ba sa siamang.+ 16  Eleruri, ka ga seno, ke ikatisa ke sa kgaotse gore ke nne kelotlhoko+ gore ke se ka ka direla Modimo le batho tlolomolao epe. 17  Jalo morago ga dingwaga di le dintsi thata ke ne ka goroga go tlisa dimpho tsa kutlwelobotlhoko mo setšhabeng sa me, le ditshupelo.+ 18  Fa ke ne ke ntse ke le mo dilong tseno ba ne ba mphitlhela ke intlafaditse kafa mokgweng mo tempeleng,+ mme go se na boidiidi kgotsa khuduego. Mme go ne go na le Bajuda bangwe ba ba tswang kwa kgaolong ya Asia, 19  ba ba neng ba tshwanetse go nna gone fa pele ga gago le go ntatofatsa fa ba ka nna le sengwe se ba ka ntatofatsang+ ka sone. 20  Kgotsa, a banna ba ba fano ba ipuelele gore ke phoso efe e ba neng ba e bona fa ke ne ke eme fa pele ga Sanehederine, 21  fa e se ka ga mafoko a le mangwe ano a ke neng ka a goa fa ke ne ke eme mo gare ga bone ke re, ‘Gompieno ke atlholwa fa pele ga lona+ ka ntlha ya tsogo ya baswi!’” 22  Le fa go ntse jalo, Felise,+ ka a itse sentle tota dikgang tse di leng kaga Tsela+ eno, a simolola go busetsa banna bano morago mme a re: “Motlhang Lisiase+ molaodi wa sesole a tlang, ke tla dira tshwetso mo dikgannyeng tseno tse di lo amang.” 23  Mme a laela motlhankedi wa masole gore monna yono a disiwe le gore a repisediwe kgolego go le gonnye, le gore ga a iletse ope wa batho ba gagwe go mo tlhokomela.+ 24  Morago ga malatsinyana Felise+ a goroga le Durusila mosadi wa gagwe, yo e neng e le mosadi wa Mojuda,+ mme a roma gore go ye go bidiwa Paulo mme a mo reetsa kaga tumelo mo go Keresete Jesu.+ 25  Mme fa a ne a bua kaga tshiamo+ le boikgapo+ le katlholo+ e e tla tlang, Felise a tshoga mme a araba a re: “Tsamaya jaanong, mme fa ke bona nako e e ntshiametseng ke tla roma gore o bidiwe gape.” 26  Le fa go ntse jalo, mo godimo ga moo, o ne a solofetse gore Paulo a mo neye madi.+ Ka ntlha ya gone moo o ne a roma le eleng gantsinyana gore a bidiwe mme a tlotle le ene.+ 27  Mme, e rile dingwaga di le pedi di sena go feta, Felise a tlhatlhangwa ke Porekio Feseto; mme ka gonne Felise a ne a eletsa go bona kamogelo+ ya Bajuda, a tlogela Paulo a golegilwe.

Dintlha Tse di Kwa Tlase