Ditiro 16:1-40

16  Jalo a goroga kwa Derebe gape le kwa Lisetera.+ Mme, bona! morutwa mongwe o ne a le gone koo yo o neng a bidiwa Timotheo,+ morwa mosadi mongwe wa Mojuda yo o dumelang mme rraagwe e le Mogerika,  o ne a bolelwa ka molemo ke bakaulengwe kwa Lisetera le Ikonio.  Paulo o ne a bontsha keletso ya gore monna yono a tswe le ene, mme a mo tsaya a mo rupisa+ ka ntlha ya Bajuda ba ba neng ba le mo mafelong ao, gonne botlhe fela ba ne ba itse gore rraagwe e ne e le Mogerika.  Jaanong ya re ba tswelela pele ka loeto ba raletse metse, ba naya ba ba leng koo ditaelo gore ba di boloke tse baaposetoloi le banna ba bagolwane ba ba neng ba le kwa Jerusalema+ ba neng ba dirile tshwetso ka tsone.  Eleruri, diphuthego tsa tswelela di nitamisiwa mo tumelong+ e bile di oketsega ka palo letsatsi le letsatsi.  Mo godimo ga moo, ba ne ba ralala Feregia le naga ya Galatia,+ ka gonne ba ne ba idiwa ke moya o o boitshepo go bua lefoko mo kgaolong ya Asia.  Mo godimo ga moo, e rile ba fologela kwa Misia ba dira maiteko a go tsena mo Bithinia, mme moya wa ga Jesu o ne wa se ka wa ba letla.  Jalo ba feta Misia mme ba fologela mo Teroase.+  Mme mo bosigong ponatshegelo+ ya bonala kwa go Paulo: monna mongwe wa Momakedonia o ne a eme a mo rapela a re: “Tla ka kwano mo Makedonia o re thuse.” 10  Jaanong ka bonako fela fa a sena go bona ponatshegelo eno, re ne ra batla go ya kwa Makedonia,+ re swetsa ka gore Modimo o ne a re biditse go ya go bolela dikgang tse di molemo kwa go bone. 11  Jalo ra tloga ka mokoro ra tswa mo Teroase mme ra tla mo Samotharake ka tsela e e tlhamaletseng, mme mo letsatsing le le latelang ra tla mo Neapolisa, 12  mme go tswa koo ra ya Filipi,+ e leng kolone, e e leng motse o mogolo wa kgaolo ya Makedonia.+ Re ne ra nna mo motseng ono, re nna malatsinyana. 13  Mme ka letsatsi la sabata ra tswela kwa ntle ga kgoro go bapa le noka, koo re neng re akanya gore go ne go na le lefelo la thapelo gone; mme re ne ra nna fa fatshe ra simolola go bua le basadi ba ba neng ba kopane foo. 14  Mme mosadi mongwe yo o neng a bidiwa Lidia, morekisi wa letsela le le bobududu jo bo mokgona, wa motse wa Thiatira+ e bile e le moobamedi wa Modimo, o ne a reeditse, mme Jehofa o ne a bula pelo ya gagwe+ thata gore a tlhwaele tsebe dilo tse di buiwang ke Paulo. 15  Jaanong e rile ene le ba ntlo ya gagwe ba kolobediwa,+ a bua jaana a kopa ka tlhoafalo: “Fa lo nkatlhotse gore ke a ikanyega mo go Jehofa, tsenang mo ntlong ya me mme lo nne gone.”+ Mme a re patelela go tla.+ 16  Mme ga diragala gore fa re ya kwa lefelong la thapelo, mosetsana mongwe wa motlhanka yo o nang le moya,+ ledimona la boitseanape,+ a re kgatlhantsha. O ne a tle a neye beng ba gagwe poelo+ e ntsi thata ka go dira tiro ya go bolelela pele. 17  Mosetsana yono o ne a nna a sala Paulo le rona morago a goa+ ka mafoko a a reng: “Banna bano ke batlhanka ba Modimo Mogodimodimo, ba ba lo itsiseng phatlalatsa tsela ya poloko.” 18  O ne a nna a dira seno malatsi a le mantsi. La bofelo Paulo a lapisiwa+ ke gone mme a retologa a ba a raya moya ono a re: “Ke a go laela mo leineng la ga Jesu Keresete gore o tswe mo go ene.”+ Mme wa tswa ka yone nako eo.+ 19  Ebu, e rile beng ba gagwe ba bona gore tsholofelo ya bone ya go bona poelo e ne e fedile,+ ba tshwara Paulo le Silase mme ba ba gogagogela mo marekisetsong kwa babusing,+ 20  mme, ya re ba ba isa kwa go bomagiseterata ba baagi, ba re: “Banna bano ba fudua+ motse wa rona fela thata, mme ke Bajuda, 21  e bile ba itsise phatlalatsa mekgwa+ e go seng kafa molaong gore rona re e amogele kgotsa re e dire, ka re le Baroma.” 22  Mme boidiidi jwa ba tsogologela mmogo; mme bomagiseterata ba baagi, fa ba sena go ba rutla diaparo tsa kafa ntle, ba ntsha taelo ya gore ba itewe ka dithobane.+ 23  Fa ba sena go ba itaaka ka dititeo di le dintsi,+ ba ba latlhela mo kgolegelong, ba laela modisa wa kgolegelo gore a ba dise mo ba ka se kang ba thoba.+ 24  Ka gonne a ne a neilwe taelo e e ntseng jalo, a ba latlhela mo kgolegelong+ e e kwa tengnyana a ba a bofelela dinao tsa bone thata mo disaneng.+ 25  Mme mo e ka nnang gare ga bosigo+ Paulo le Silase ba ne ba rapela e bile ba baka Modimo ka pina;+ ee, magolegwa a ne a ba utlwa. 26  Ka tshoganyetso ga nna thoromo e kgolo ya lefatshe, mo e leng gore metheo ya kgolegelo e ne ya reketla. Mo godimo ga moo, ditswalo tsotlhe di ne tsa bulega ka ponyo ya leitlho, le dikgole tsa botlhe tsa bofologa.+ 27  Modisa wa kgolegelo, ya re a tsoga mo borokong e bile a bona gore ditswalo tsa kgolegelo di ne di bulegile, a somola tšhaka ya gagwe mme o ne a tloga a ipolaya,+ a ithaya a re magolegwa a ne a thobile.+ 28  Mme Paulo a tlhaeletsa ka lentswe le le kwa godimo, a re: “O se ka wa ikutlwisa botlhoko,+ gonne rotlhe re fano!” 29  Jalo a kopa gore go tshubiwe dipone a ba a tlolela mo teng mme, a roroma mo gogolo, a wela fa fatshe+ fa pele ga ga Paulo le Silase. 30  Mme a ba ntshetsa kwa ntle a ba a re: “Borra, ke tshwanetse go dirang+ gore ke bolokwe?” 31  Ba re: “Dumela mo go Morena Jesu mme o tla bolokwa,+ wena le ba ntlo ya gago.”+ 32  Mme ba bua lefoko la ga Jehofa le ene mmogo le botlhe ba ba mo ntlong ya gagwe.+ 33  Mme a ba tsaya a tsamaya le bone mo nakong eo ya bosigo mme a tlhapisa dititeo tsa bone; mme, botlhe fela, ene le ba gagwe ba ne ba kolobediwa+ kwantle ga tiego. 34  Mme a ba tlisa mo ntlong ya gagwe a bo a ba naya dijo mo tafoleng, mme a ipela thata le botlhe ba ntlo ya gagwe e re ka jaanong a ne a dumetse Modimo. 35  E rile go nna motshegare, bomagiseterata ba baagi+ ba romela maotlana go ya go re: “Golola banna bao.” 36  Jalo modisa wa kgolegelo a begela Paulo mafoko a bone a re: “Bomagiseterata ba baagi ba rometse banna gore lona ba babedi lo gololwe. Jalo, jaanong, tswang mme lo tsamaye ka kagiso.” 37  Mme Paulo a ba raya a re: “Ba ne ba re kgwathisa phatlalatsa re sa bonwa molato, re le banna ba Baroma,+ ba bo ba re latlhela mo kgolegelong; mme a jaanong ba re latlhela kwa ntle ka sephiri? Legoka! mme a ba tle ka bobone ba re ntshe.” 38  Jalo maotlana a begela bomagiseterata ba baagi mafoko ano. Bano ya re ba utlwa gore banna bano e ne e le Baroma+ ba tsenwa ke poifo. 39  Ka gone ba tla ba ba rapela mme, fa ba sena go ba ntsha, ba ba lopa gore ba tloge mo motseng. 40  Mme ba tswa mo kgolegelong ba bo ba ya kwa legaeng la ga Lidia, mme e rile ba bona bakaulengwe ba ba kgothatsa+ mme ba tsamaya.

Dintlha Tse di Kwa Tlase