Ditiro 8:1-40

8  Mme Saulo, o ne a dumelela go bolawa ga gagwe.+ Mo letsatsing leo pogiso e kgolo+ ya tsogela phuthego e e mo Jerusalema; botlhe kwantle ga baaposetoloi ba ne ba gasamela+ mo dikgaolong tsotlhe tsa Judea le Samarea.  Mme banna ba ba nang le poifo ya bomodimo ba isa Setefane kwa phupung,+ ba mo lelela ka khutsafalo e kgolo.+  Mme Saulo, a simolola go tshwara phuthego makgwakgwa. A tlhasela matlo ka go latelana, a gogagogela banna le basadi kwa ntle, a ba isa kgolegelong.+  Le fa go ntse jalo, ba ba neng ba gasame ba ya le lefatshe leo lotlhe ba bolela dikgang tse di molemo tsa lefoko.+  Filipo, ene, a fologela kwa motseng wa Samarea+ mme a simolola go ba rerela Keresete.  Boidiidi bo ne bo le seoposengwe bo tlhwaetse tsebe dilo tse di neng di buiwa ke Filipo fa ba ne ba ntse ba reeditse e bile ba lebile ditshupo tse a neng a di dira.  Gonne go ne go na le ba le bantsi ba ba neng ba na le meya e e seng phepa,+ mme e ne e tle e goe ka lentswe le le kwa godimo mme e tswe. Mo godimo ga moo, ba le bantsi ba ba neng ba sule ditokololo+ le ba ba tlhotsang ba ne ba alafiwa.  Jalo ga nna le boipelo jo bogolo fela thata mo motseng oo.+  Jaanong mo motseng ono go ne go na le monna mongwe a bidiwa Simone, yo pele ga moo, a neng a ntse a dira ditiro tsa maselamose+ e bile a gakgamatsa setšhaba sa Samarea, a re ene ka boene e ne e le motho mongwe yo mogolo.+ 10  Mme botlhe, go simolola ka yo mmotlana go fitlha ka yo mogolo, ba ne ba tle ba mo tlhwaele tsebe mme ba re: “Monna yono ke Maatla a Modimo, a a ka bidiwang Mogolo.” 11  Jalo ba ne ba tle ba mo tlhwaele tsebe ka go bo a ba gakgamaditse ka lobaka lo loleele thata ka ditiro tsa gagwe tsa maselamose. 12  Mme e rile ba dumela Filipo, yo o neng a bolela dikgang tse di molemo tsa bogosi jwa Modimo+ le tsa leina la ga Jesu Keresete, ba kolobediwa, banna mmogo le basadi.+ 13  Le Simone ka boene a nna modumedi, mme, fa a sena go kolobediwa, a nna a ntse a na le Filipo ka metlha;+ mme o ne a gakgametse fa a ne a bona go dirwa ditshupo le ditiro tse dikgolo tse di maatla. 14  E rile baaposetoloi kwa Jerusalema ba utlwa gore Samarea e ne e amogetse lefoko la Modimo,+ ba romela Petere le Johane kwa go bone; 15  mme ba ya ba ba rapelela gore ba amogele moya o o boitshepo.+ 16  Ka gonne o ne o ise o wele mo go ope wa bone, mme ba ne ba kolobeditswe fela mo leineng la Morena Jesu.+ 17  Go tswa foo ba ba baya diatla,+ mme ba simolola go amogela moya o o boitshepo. 18  Jaanong e rile Simone a bona gore moya o ne o newa ka go bewa diatla ke baaposetoloi, a ba naya madi,+ 19  a re: “Le nna nneyeng taolo eno, gore motho yo ke mmayang diatla a amogele moya o o boitshepo.” 20  Mme Petere a mo raya a re: “A selefera ya gago e nyelele le wena, ka gonne o akantse gore o ka bona mpho ya mahala ya Modimo+ ka madi. 21  Ga o na karolo le fa e le seabe mo kgannyeng eno, gonne pelo ya gago ga e a tlhamalala mo ponong ya Modimo.+ 22  Jalo, ikwatlhaele bosula jono jwa gago, mme o kokotlele Jehofa+ gore, fa go kgonega, o itshwarelwe leano la pelo ya gago; 23  gonne ke a bona gore o santlhoko e e nang le botlhole+ le kgole ya tshiamololo.”+ 24  Fa Simone a araba a re: “Bathong, ntirelang mokokotlelo+ mo go Jehofa gore sepe sa dilo tse lo di buileng se se ka sa ntlela.” 25  Jalo, e rile ba neetse bosupi ka botlalo e bile ba buile lefoko la ga Jehofa, ba boela Jerusalema, mme ba tsamaya ba bolela dikgang tse di molemo mo metsaneng e le mentsi ya Basamarea.+ 26  Le fa go ntse jalo, moengele+ wa ga Jehofa a bua le Filipo, a re: “Nanoga o ye kwa borwa kwa tseleng e e fologang go tswa Jerusalema e ya Gasa.” (Eno ke tsela ya sekaka.) 27  Foo a nanoga a tsamaya, mme, bona! moopafadiwa+ wa Moethiopia,+ monna yo o nang le taolo tlase ga Kandase kgosigadi ya Baethiopia, le yo o neng a okametse letlotlo lotlhe la gagwe. O ne a ile Jerusalema go ya go obamela,+ 28  mme o ne a boa a ntse mo kareng ya gagwe a balela moporofeti Isaia kwa godimo.+ 29  Jalo moya wa raya+ Filipo wa re: “Atamela mme o ikopanye le kara eno.” 30  Filipo a taboga go bapa le yone mme a mo utlwa a balela moporofeti Isaia kwa godimo, mme a re: “A tota o itse se o se balang?” 31  A re: “Tota, nka tlhaloganya jang, fa mongwe a sa nkaele?” Mme a rapela Filipo gore a palame a nne le ene. 32  Jaanong tema ya Lokwalo e a neng a e balela kwa godimo e ne e le eno: “Jaaka nku o ne a tlisiwa tlhabong, le jaaka kwanyana e e se nang lentswe fa pele ga mmeodi wa yone, jalo ga a bule molomo.+ 33  Mo go kokobediweng ga gagwe katlholo e ne ya tsewa mo go ene.+ Ke mang yo o tla bolelang dintlha tsotlhe tsa kokomana ya gagwe? Ka gonne botshelo jwa gagwe bo tlositswe mo lefatsheng.”+ 34  Fa moopafadiwa a araba a raya Filipo a re: “Ke a go lopa, Moporofeti o bua seno kaga mang? Kaga gagwe kgotsa kaga motho mongwe o sele?” 35  Filipo a bula molomo+ mme, a simolola ka Lokwalo+ lono, a mmolelela dikgang tse di molemo kaga Jesu. 36  Jaanong fa ba ne ba tsamaya mo tseleng, ba tla mo bodibeng bongwe jwa metsi, mme moopafadiwa a re: “Bona! Bodiba jwa metsi; ke eng se se nthibelang go kolobediwa?”+ 37  —— 38  Foo a laela gore kara e eme, mme ka bobedi ba fologela mo teng ga metsi, Filipo le moopafadiwa yono; mme a mo kolobetsa. 39  E rile ba sena go tswa mo metsing, moya wa ga Jehofa wa tlosa Filipo+ ka bofefo, mme moopafadiwa a se ka a tlhola a mmona, gonne o ne a nna a itsamaela a ipela thata. 40  Mme Filipo a fitlhelwa a le kwa Ashedoda, mme a ralala karolo ya naga eo a ba a nna a bolela+ dikgang tse di molemo mo metseng yotlhe go fitlha a fitlha kwa Kaesarea.+

Dintlha Tse di Kwa Tlase