Ditiro 25:1-27

25  Jalo Feseto, fa a sena go tsena+ mo pusong ya kgaolo ya lefatshe leo, malatsi a le mararo moragonyana a tlhatlogela kwa Jerusalema a tswa mo Kaesarea;+  mme baperesiti ba bagolo le banna ba bagolo ba Bajuda ba mo naya tatofatso+ ka Paulo. Jalo ba simolola go mo rapela,  ba ikopela e le thuso mo go bone kaga monna yono gore a bidiwe a tle mo Jerusalema, fa bone ba ne ba loga maano+ a go mo lalela gore ba mmolaye mo tseleng.  Le fa go ntse jalo, Feseto a araba gore Paulo o ne a tshwanetse go lesiwa kwa Kaesarea le gore ene ka boene o ne a tloga a ya gone mo bogautshwaneng.  A re: “Ka gone a ba ba nang le taolo mo gare ga lona ba tle le nna mme ba mo latofatse,+ fa go na le sengwe se se duleng mo tseleng kaga monna yono.”  Jalo e rile a sena go nna malatsi a a sa feteng a le robedi kgotsa a le lesome mo gare ga bone, a ya kwa Kaesarea, mme letsatsi le le latelang a nna mo setulong+ sa katlholo mme a laela gore Paulo a tlisiwe.  E rile a goroga, Bajuda ba ba neng ba tlile ba tswa Jerusalema ba ema go mo dikologa, ba mo latofatsa ka ditatofatso+ di le dintsi le tse di masisi tse ba neng ba sa kgone go ntsha bosupi jwa tsone.  Mme Paulo a bua jaana a iphemela: “Ga ke a direla Molao wa Bajuda kgotsa tempele+ kgotsa Kaesara boleo+ bope.”  Feseto, ka a ne a eletsa go amogelwa+ ke Bajuda, a fetola Paulo ka go re: “A o eletsa go tlhatlogela kwa Jerusalema le go atlholelwa gone fa pele ga me ka ga dilo tseno?”+ 10  Paulo a re: “Ke eme fa pele ga setulo sa katlholo sa ga Kaesara,+ fa ke tshwanetseng go atlholelwa gone. Ga ke a direla Bajuda+ phoso epe, fela jaaka le wena o lemoga sentle tota. 11  Kafa letlhakoreng le lengwe, fa e le gore tota ke modiraphoso e bile ke dirile le fa e le eng se se tshwanetseng loso,+ ga ke ikgogone go swa; kafa letlhakoreng le lengwe, fa go se na sepe sa dilo tse banna bano ba ntatofatsang ka tsone, ga go na motho ope yo o ka nneelang bone e le thuso. Ke ikuela kwa go Kaesara!”+ 12  Go tswa foo Feseto, fa a sena go bua le setlhopha sa bagakolodi, a fetola a re: “O ikuetse kwa go Kaesara; o tla ya kwa go Kaesara.” 13  Jaanong e rile go sena go feta malatsinyana, kgosi Ageripa le Berenise ba goroga mo Kaesarea e le loeto lwa bopelontle mo go Feseto. 14  Jalo, ya re ba ntse malatsi a le mmalwa koo, Feseto a baya fa pele ga kgosi dikgang tse di mabapi le Paulo, a re: “Go na le monna mongwe yo Felise a mo tlogetseng e le legolegwa, 15  mme fa ke ne ke le kwa Jerusalema baperesiti ba bagolo le banna ba bagolwane ba Bajuda ba ne ba nkitsise+ kaga gagwe, ba kopa gore a atlholwe ka go bonwa molato. 16  Mme ke ne ka ba fetola ka re ga se mokgwa wa tsamaiso ya Roma go neela motho ope e le thuso pele ga motho yo o latofadiwang a kopana le balatofatsi+ ba gagwe go lebanwe difatlhego mme a bone sebaka sa go bua a iphemela ka ga ngongorego. 17  Jalo e rile ba phuthegela mmogo fano, ka se ka ka diega ka gope, mme letsatsi le le latelang ka nna mo setulong sa katlholo mme ka laela gore monna yono a tlisiwe. 18  Ya re balatofatsi ba ema, ba se ka ba ntsha tatofatso+ epe ya dilo tsa boikepo tse ke neng ke tsere gore di gone ka ga gagwe. 19  Ba ne fela ba na le dikganetsano dingwe le ene ka ga kobamelo+ ya bone ya modimo le ka ga Jesu mongwe yo o neng a sule mme yo Paulo a neng a nna a gatelela gore o a tshela.+ 20  Jalo, ka ke ne ke akabaditswe ke kganetsano kaga dikgang tseno, ke ne ka botsa gore a a ka rata go ya kwa Jerusalema mme a atlholwe koo kaga dikgang tseno.+ 21  Mme e rile Paulo a ikuela+ gore a letesediwe tshwetso ya ga Aguseto yo Mogolo, ka laela gore a letesiwe go fitlha ke mo romela kwa go Kaesara.” 22  Mme Ageripa a raya Feseto a re: “Le nna ka bonna ke tla rata go utlwa monna yono.”+ A re: “Ka moso o tla mo utlwa.” 23  Jalo, mo letsatsing le le latelang, Ageripa le Berenise ba tla ka boikgodiso jo bogolo mme ba tsena mo ntlwaneng ya theeletso mmogo le balaodi ba sesole le banna ba ba tlotlometseng ba mo motseng, mme e rile Feseto a ntsha taolo, Paulo a tlisiwa mo teng. 24  Feseto a re: “Kgosi Ageripa le lona lotlhe banna ba lo nang le rona fano, lo bona monna yono yo Bajuda ba le bantsi ba ikopetseng mo go nna kwa Jerusalema le fano, ba goa gore ga a tlhole a tshwanela go tshela.+ 25  Mme ke ne ka lemoga gore o ne a sa dira sepe se se tshwanetseng loso.+ Jalo e rile monna yono ka boene a ikuela+ kwa go Aguseto yo Mogolo, ka dira tshwetso ya gore ke mo romele gone. 26  Mme ga ke na sepe se se tlhomameng se ke ka se kwalelang Morena wa me kaga gagwe. Jalo ke ne ka mo tlisa fa pele ga lona, mme segolobogolo fa pele ga gago, Kgosi Ageripa, gore fa go sena go dirwa potsolotso ya boatlhodi,+ ke bone sengwe se ke ka se kwalang. 27  Gonne go bonala go sa utlwale mo go nna go romela legolegwa mme gape ke sa kaye dilo tse le latofadiwang ka tsone.”

Dintlha Tse di Kwa Tlase