Ditiro 12:1-25

12  Mo e ka nnang ka yone nako eo Herode kgosi a semelela diatla go tshwara bangwe ba phuthego makgwakgwa.+  O ne a bolaya Jakobe morwarraagwe Johane+ ka tšhaka.+  Ya re a bona gore go ne go itumedisa Bajuda,+ a tswelela pele go tshwara le Petere. (Kafa go neng go ntse ka gone, ao e ne e le malatsi a dikuku tse di sa bedisiwang.)+  Mme ya re a mo tshwara, a mo tsenya mo kgolegelong,+ a mo neela gore a fapaanelwe ganè ke masole a le manè gore lengwe le lengwe le mo dise, ka a ne a ikaeletse go mo ntshetsa batho morago ga tlolaganyo.+  Ka gone Petere o ne a bewa mo kgolegelong; mme phuthego e ne e tswelela e mo rapelela+ mo Modimong ka tlhoafalo.  Jaanong fa Herode a ne a tloga a mo ntsha, mo bosigong joo Petere o ne a robetse a golegilwe ka dikeetane di le pedi a le fa gare ga masole a mabedi, mme fa pele ga setswalo badisa ba ne ba disitse kgolegelo.  Mme, bona! moengele wa ga Jehofa a ema+ fa gaufi, mme lesedi la phatsima mo phaposaneng ya kgolegelo. Ya re a itaya Petere mo letlhakoreng, a mo tsosa,+ a re: “Tsoga ka bonako!” Mme dikeetane tsa gagwe tsa wa+ mo diatleng tsa gagwe.  Moengele+ a mo raya a re: “Ikgatlhe o bo o bofe bompaatšhane ba gago.” A dira jalo. La bofelo a mo raya a re: “Apara seaparo sa gago sa kafa ntle+ mme o nne o ntshale morago.”  Mme a tswa a ba a nna a mo sala morago, o ne a sa itse gore se se neng se diragala ka moengele e ne e le sa mmatota. Tota e bile, o ne a tsaya gore o ne a bona ponatshegelo.+ 10  Ya re ba feta fa modiseng wa ntlha yo e leng lesole le wa bobedi ba fitlha fa setswalong sa tshipi se se tswelang mo motseng, mme sone sa ba bulegela ka bosone+ fela. Fa ba sena go tswa ba ya kwa pele mmila o le mongwe, mme ka yone nako eo moengele a tloga fa go ene. 11  Mme Petere, ya re a rarabologelwa, a re: “Jaanong tota ke a itse gore Jehofa o ne a rometse moengele wa gagwe+ mme a nkgolola mo seatleng sa ga Herode le mo go sotlhe se batho ba Bajuda ba neng ba se lebeletse.” 12  Mme fa a sena go akanya ka seno, a ya kwa ntlong ya ga Marea mmaagwe Johane wa sefane sa Mareko,+ koo ba le bantsi thata ba neng ba phuthegile gone e bile ba rapela. 13  E rile a kokota fa setswalong sa kgoro, lelata le le bidiwang Roda la tla go utlwa yo o kokotang, 14  mme, ya re a lemoga lentswe la ga Petere, a se ka a bula kgoro ka ntlha ya boipelo, mme a sianela mo teng a ba a bega gore Petere o ne a eme fa pele ga kgoro. 15  Ba mo raya ba re: “O a tsenwa.” Mme a nna a gatelela ka thata gore go ne go ntse jalo. Ba simolola go re: “Ke moengele wa gagwe.”+ 16  Mme Petere a nna koo a kokota. E rile ba bula, ba mmona mme ba akabala. 17  Mme a ba gwetlha ka seatla gore ba didimale a bo a ba bolelela+ dintlha tsotlhe kafa Jehofa a neng a mo ntsha mo kgolegelong ka gone, mme a re: “Begelang Jakobe+ le bakaulengwe dilo tseno.” Foo a tswa a tsaya loeto a ya lefelong le lengwe. 18  Ebu, e rile go nna motshegare,+ ga bo go na le khuduego e e seng kana ka sepe mo gare ga masole ka ga gore tota go ne go diragetse eng ka Petere. 19  Herode+ o ne a mmatla ka tlhoafalo mme, e rile a sa mmone, a botsolotsa badisa a ba a laela gore ba isiwe kwatlhaong;+ a fologa kwa Judea a ya Kaesarea mme a nna nakonyana koo. 20  Jaanong o ne a ikutlwa go tlhabana le batho ba Ture le ba Sidona. Jalo ba tlela gongwe kwa go ene mme, fa ba sena go tlhotlheletsa Belaseto, yo o neng a tlhokomela ntlwana ya borobalo ya kgosi, ba simolola go rapelela kagiso, ka gonne naga ya bone e ne e tlamelwa ka dijo+ tse di tswang kwa go ya kgosi. 21  Mme mo letsatsing le le tlhomilweng Herode a apara diaparo tsa segosi mme a nna mo setulong sa katlholo a ba a simolola go ba neela puo ya phatlalatsa. 22  Mme batho ba ba kopaneng ba simolola go goa ba re: “Ke lentswe la modimo, ga se la motho!”+ 23  Ka ponyo ya leitlho moengele wa ga Jehofa a mo itaya,+ ka gonne o ne a se ka a naya Modimo kgalalelo;+ a jewa ke diboko mme a swa. 24  Mme lefoko+ la ga Jehofa la tswelela go gola le go anama.+ 25  Mme Barenabase+ le Saulo, fa ba sena go dira thuso ya go namola+ ka botlalo kwa Jerusalema, ba boa mme ba tsaya Johane+ wa sefane sa Mareko, ba tsamaya le ene.

Dintlha Tse di Kwa Tlase