Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

 BERÄTTELSE 15

Lots hustru såg sig tillbaka

Lots hustru såg sig tillbaka

LOT och hans familj bodde tillsammans med Abraham i landet Kanaan. En dag sade Abraham till Lot: ”Landet här är inte tillräckligt stort för alla våra djur. Det är bäst att vi skils åt. Om du går åt ena hållet, så går jag åt det andra.”

Lot tittade ut över landet. Han såg ett mycket vackert område, där det fanns vatten och mycket fint gräs åt hans djur. Det var Jordanslätten. Lot flyttade därför dit med sin familj och sina djur. Slutligen bosatte de sig i staden Sodom.

Människorna i Sodom var mycket onda. Det bekymrade Lot, eftersom han var en god människa. Gud var också bekymrad. Till sist sände Gud två änglar för att varna Lot. Gud skulle förstöra Sodom och grannstaden Gomorra, därför att de var så onda.

Änglarna sade till Lot: ”Skynda dig! Ta din hustru och dina två döttrar och fly härifrån!” Lot och hans familj var lite långsamma, och därför tog änglarna dem i handen och förde dem ut ur staden. Den ena ängeln sade sedan: ”Spring för livet! Se er inte tillbaka. Fly till bergen, så att ni inte blir dödade.”

Lot och hans döttrar lydde och sprang bort från Sodom. De stannade inte ett ögonblick och såg sig inte tillbaka. Men Lots hustru lydde inte. När de kommit en bit från Sodom, stannade hon och såg sig tillbaka. Då blev Lots hustru en saltstod. Ser du henne på bilden?

Av det här lär vi oss att Gud räddar dem som lyder honom, men att de som inte lyder honom kommer att förlora livet.