Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

 BERÄTTELSE 72

Gud hjälper kung Hiskia

Gud hjälper kung Hiskia

VET du varför mannen här ber till Jehova? Varför har han lagt det här brevet framför Jehovas altare? Mannen är Hiskiʹa. Han är kung över Israels två stammar i söder, och han har verkligen bekymmer. Varför det?

De assyriska härarna har redan krossat de 10 stammarna i norr. Jehova lät det hända därför att människorna där var så onda. Nu har de assyriska härarna kommit för att strida mot tvåstammarsriket.

Assyriens kung har just skickat brev till kung Hiskia. Det är det brevet som Hiskia här har lagt framför Gud. I brevet hånas Jehova, och Hiskia uppmanas att ge sig. Därför ber Hiskia: ”O Jehova, rädda oss från Assyriens kung. Då skall alla nationer veta att bara du är Gud.” Kommer Jehova att lyssna till Hiskia?

Hiskia är en god kung. Han är inte lik de onda kungarna i Israels tiostammarsrike eller sin far, den onde kung Ahas. Hiskia har noga lytt alla Jehovas lagar. När Hiskia slutat sin bön, skickar därför profeten Jesaja det här budskapet till honom från Jehova: ”Assyriens kung skall inte komma in i Jerusalem. Ingen av hans soldater skall ens komma i närheten. De skall inte skjuta en enda pil in i staden.”

Titta på bilden på den här sidan. Vet du vilka alla de döda soldaterna är? Det är assyrierna. Jehova sände sin ängel, och på en enda natt dödade ängeln 185.000 assyriska soldater. Assyriens kung ger därför upp och återvänder hem.

Tvåstammarsriket är räddat, och folket har fred en tid. När Hiskia dör, blir hans son Manasse kung. Manasse och hans son Amon, som kommer efter honom, är mycket onda kungar. Landet blir fullt av brottslighet och våld igen. När Amon mördas av sina egna tjänare, blir hans son Josiʹa kung i tvåstammarsriket.