Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

 BERÄTTELSE 102

Jesus lever

Jesus lever

VET du vem kvinnan och de två männen är? Kvinnan är Maria Magdalena, en av Jesu vänner. Männen i de vita kläderna är änglar. Det lilla rummet som Maria tittar in i är den plats där man lade Jesu kropp efter hans död. Det kallas en grav. Men nu är kroppen borta! Vem har tagit den?

Sedan Jesus dött säger prästerna till Pilatus: ”När Jesus levde sade han att han skulle bli uppväckt efter tre dagar. Befall därför att graven skall vaktas. Då kan hans lärjungar inte stjäla kroppen och säga att han blivit uppväckt från de döda!” Pilatus uppmanar prästerna att skicka soldater för att vakta graven.

Tidigt på morgonen den tredje dagen efter Jesu död kommer plötsligt en av Jehovas änglar. Han vältrar bort stenen från graven. Soldaterna blir så rädda att de inte kan röra sig. När de slutligen tittar in i graven, är kroppen borta! Några av soldaterna går in i staden och berättar det för prästerna. Vet du vad de onda prästerna gör? De betalar soldaterna för att de skall ljuga. ”Säg att hans lärjungar kom och stal kroppen på natten medan ni sov”, uppmanar prästerna soldaterna.

Under tiden kommer några kvinnor, som var Jesu vänner, till graven. Så förvånade de blir över att den är tom! Plötsligt visar sig två änglar i vita kläder. ”Varför söker ni Jesus här?” frågar de. ”Han har blivit uppväckt. Skynda er och berätta det för lärjungarna.” Kvinnorna springer, men hejdas av en man. Vet du vem det är? Jesus! ”Tala om det för lärjungarna”, säger han.

När kvinnorna berättar för lärjungarna att Jesus lever och att de sett honom, har lärjungarna svårt att tro det. Petrus och Johannes springer till graven för att se efter själva. Graven är verkligen tom! När Petrus och Johannes sedan går, stannar Maria Magdalena kvar. Det är då hon tittar in och får se änglarna.

Vad hände med Jesu kropp? Gud gjorde så att den försvann. När Jesus uppväcktes, fick han inte den kropp av kött som han dog i. Gud gav Jesus en ny, andlig kropp, sådan som änglarna i himmelen har. Men för att visa lärjungarna att han lever kan Jesus ikläda sig en kropp som människor kan se. Vi skall läsa mer om det.