Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

 BERÄTTELSE 4

Varför de förlorade sitt hem

Varför de förlorade sitt hem

TITTA vad som händer nu! Adam och Eva drivs ut ur Edens vackra lustgård. Vet du varför?

Adam och Eva har gjort något mycket ont, och därför straffar Jehova dem. Vet du vad de har gjort?

Adam och Eva har gjort något som Gud förbjudit dem att göra. Gud hade sagt att de kunde äta av frukterna på träden i trädgården. Men av ett visst träd fick de inte äta, för då skulle de dö. Gud behöll det trädet för sig själv. Och vi vet att det är fel att ta något som tillhör en annan, inte sant? Men vad hände?

En dag när Eva var för sig själv i trädgården, talade en orm till henne. Tänk dig det! Den uppmanade Eva att äta frukt av det träd som Gud hade sagt att de inte fick äta av. Men Jehova hade inte skapat ormarna så att de kunde tala. Det måste betyda att någon annan fick ormen att tala. Vem var det?

Det var inte Adam. Det måste alltså ha varit någon av de personer som Jehova hade skapat långt innan han skapade jorden. De personerna är änglar, och vi kan inte se dem. En av änglarna hade blivit mycket stolt. Han ville bli en härskare precis som Gud, och han ville att människorna skulle lyda honom i stället för Jehova. Han var den ängel som fick ormen att tala.

Den här ängeln kunde lura Eva. När han sade till henne att hon skulle bli lik Gud om hon åt frukten, trodde hon det. Därför åt hon, och det gjorde Adam också. Adam och Eva blev olydiga mot Gud, och därför förlorade de sitt hem, den vackra trädgården.

Men en dag skall Gud se till att hela jorden blir lika vacker som Edens lustgård var. Längre fram skall vi se hur du kan få hjälpa till att göra den så vacker. Men nu skall vi ta reda på vad som hände Adam och Eva.