Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

 BERÄTTELSE 43

Josua blir ledare

Josua blir ledare

MOSE vill gärna gå in i Kanaan med israeliterna. Han ber därför: ”Jehova, låt mig gå över floden Jordan och se det goda landet.” Men Jehova säger: ”Det är nog! Tala inte mer om det!” Vet du varför Jehova sade så?

Det var på grund av det som hände när Mose slog på klippan. Du kommer nog ihåg att han och Aron inte ärade Jehova. De sade inte till folket att det var Jehova som skaffade fram vatten ur klippan. Därför sade Jehova att han inte skulle låta dem gå in i Kanaan.

Några månader efter Arons död säger därför Jehova till Mose: ”Ta och ställ Josua inför prästen Eleásar och folket. Inför dem alla skall du säga att Josua är den nye ledaren.” Mose gör precis som Jehova säger, som du ser på bilden.

Sedan säger Jehova till Josua: ”Var stark och var inte rädd. Du skall föra israeliterna in i Kanaan, det land som jag har lovat dem, och jag skall vara med dig.”

Jehova säger senare till Mose att gå ända upp på toppen av berget Nebo i Moabs land. Uppifrån toppen kan Mose blicka ut över floden Jordan och se det vackra landet Kanaan. Jehova säger: ”Det är det här landet som jag har lovat att ge Abrahams, Isaks och Jakobs barn. Jag har låtit dig se det, men jag skall inte låta dig gå in i landet.”

Där uppe på berget Nebo dör Mose. Han var 120 år, men var fortfarande spänstig och hade fortfarande bra syn. Israeliterna är mycket ledsna och gråter för att Mose är död. Men de är glada att ha Josua som sin nye ledare.