Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

 BERÄTTELSE 88

Johannes döper Jesus

Johannes döper Jesus

SER du duvan som kommer ner över mannens huvud? Mannen är Jesus. Han är omkring 30 år nu. Bakom honom står Johannes. Vi har redan hört talas om honom. Kommer du ihåg att Maria hälsade på sin släkting Elisabet och att Elisabets barn spratt till i henne av glädje? Det ofödda barnet var Johannes. Men vad gör Johannes och Jesus nu?

Johannes har just doppat Jesus i floden Jordans vatten. Så går det till när man blir döpt. Man doppas först ner under vatten och förs sedan upp igen. Eftersom Johannes döper människor, kallas han Johannes döparen. Men varför döpte han Jesus?

Johannes döpte Jesus därför att Jesus kom och bad honom om det. Johannes döper människor som vill visa att de är ledsna över allt det onda de gjort. Men har Jesus någonsin gjort något ont som han behöver vara ledsen över? Nej aldrig, eftersom han är Guds egen Son från himmelen. Han bad därför Johannes döpa honom av en annan orsak. Vi skall se varför han gjorde det.

Innan Jesus kom hit till Johannes, var han timmerman eller snickare. En snickare är en person som gör saker och ting av trä, till exempel bord och stolar och bänkar. Marias man Josef var timmerman, och han lärde Jesus att snickra. Men Jehova sände inte sin Son till jorden för att bli timmerman. Han hade ett speciellt arbete åt honom, och det är nu dags för Jesus att börja med det. För att visa att han kommit för att göra sin Faders vilja ber Jesus därför Johannes döpa honom. Tycker Jehova om det?

Ja, för så snart Jesus kommer upp ur vattnet, säger en röst från himmelen: ”Denne är min Son, som jag finner behag i.” Det ser också ut som om himmelen öppnar sig, och duvan kommer ner över Jesus. Det är ingen riktig duva. Det ser bara ut som en duva, men i själva verket är det Guds heliga ande.

Jesus har nu mycket att tänka på, och han går därför bort till en öde plats, där han är ensam i 40 dagar. Satan kommer dit till honom. Tre gånger försöker han få Jesus att göra något som är emot Guds lagar. Men Jesus vill inte göra det.

Jesus återvänder sedan och träffar några män som blir hans första efterföljare eller lärjungar. Några av dem är Andreas, Petrus (som också kallas Simon), Filippus och Nataʹnael (som också kallas Bartolomeʹus). Jesus och de nya lärjungarna går till Galileen. I Galileen stannar de i Natanaels hemstad Kana. Där går Jesus till en stor bröllopsfest och gör sitt första underverk. Vet du vad han gör? Han förvandlar vatten till vin.