Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

DEL 3

Från befrielsen ur Egypten till Israels förste kung

Från befrielsen ur Egypten till Israels förste kung

Mose förde israeliterna bort från fångenskapen i Egypten till berget Sinai, där Gud gav dem sina lagar. Senare sände Mose 12 män för att bespeja eller undersöka Kanaans land, men 10 av dem kom tillbaka med dåliga rapporter. De fick folket att vilja återvända till Egypten. Gud straffade israeliterna för att de inte hade tro. Han lät dem vandra 40 år i öknen.

Slutligen blev Josua utvald till att föra israeliterna in i Kanaans land. För att hjälpa dem att inta landet lät Jehova underverk inträffa. Han kom Jordanfloden att sluta rinna, Jerikos murar att falla och solen att stå stilla en hel dag. Efter sex år hade landet tagits ifrån kananéerna.

I 356 år styrdes Israel av domare, med Josua som den förste. Vi får lära känna många av domarna, däribland Barak, Gideon, Jefta, Simson och Samuel. Vi läser också om sådana kvinnor som Rahab, Debora, Jael, Rut, Noomi och Delila. Del TRE omfattar sammanlagt 396 års historia.

 

I DEN HÄR SEKTIONEN

BERÄTTELSE 34

Ett nytt slags mat

Den här speciella maten från Gud faller ner från himlen.

BERÄTTELSE 35

Jehova ger sina lagar

Vilka två lagar är större än de tio budorden?

BERÄTTELSE 36

Guldkalven

Varför skulle människor tillbe en staty gjord av nersmälta örhängen?

BERÄTTELSE 37

Ett tält för tillbedjan

I det innersta rummet fanns förbundsarken.

BERÄTTELSE 38

De 12 spejarna

Tio av spejarna berättar en sak medan två av dem berättar en annan. Vilka tror israeliterna på?

BERÄTTELSE 39

Arons stav blommar

Hur kunde ett stycke dött trä frambringa blommor och mogen frukt under en enda natt?

BERÄTTELSE 40

Mose slår på klippan

Mose fick fram vatten, men han gjorde också Jehova arg.

BERÄTTELSE 41

Kopparormen

Varför lät Gud israeliterna bli bitna av giftormar?

BERÄTTELSE 42

En åsna talar

Åsnan ser något som Bileam inte kan se.

BERÄTTELSE 43

Josua blir ledare

Mose är fortfarande stark. Så varför blir han ersatt av Josua?

BERÄTTELSE 44

Rahab gömmer spejarna

På vilket sätt hjälper Rahab de två männen? Och vad ber hon om i gengäld?

BERÄTTELSE 45

Övergången över Jordan

Ett underverk inträffar när prästerna sätter fötterna i vattnet.

BERÄTTELSE 46

Jerikos murar

Hur kunde ett snöre förhindra en mur från att falla?

BERÄTTELSE 47

En tjuv i Israel

Kan en enda oförnuftig man dra olycka över en hel nation?

BERÄTTELSE 48

De kloka gibeoniterna

De lurar Josua och israeliterna till att ingå en pakt, men israeliterna håller vad de har lovat.

BERÄTTELSE 49

Solen står stilla

Jehova gjorde något för Josua som han varken gjort före eller efter det här tillfället.

BERÄTTELSE 50

Två modiga kvinnor

Varför får Jael äran när det är Barak som leder Israels här?

BERÄTTELSE 51

Rut och Noomi

Rut lämnar sitt hem för att vara med Noomi och tjäna Jehova.

BERÄTTELSE 52

Gideon och hans 300 man

Gud valde ut männen för den här lilla hären genom att utföra ett ovanligt prov.

BERÄTTELSE 53

Jeftas löfte

Hans löfte till Jehova påverkade inte bara honom själv, utan även hans dotter.

BERÄTTELSE 54

Den starkaste mannen

Hur fick Delila veta hemligheten bakom Simsons styrka?

BERÄTTELSE 55

En liten pojke tjänar Gud

Gud använder sig av pojken Samuel för att framföra ett hårt budskap till översteprästen Eli.