Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

DEL 6

Från Jesu födelse till hans död

Från Jesu födelse till hans död

Ängeln Gabriel blev sänd till en fin ung kvinna som hette Maria. Han talade om för henne att hon skulle få ett barn som skulle regera som kung för evigt. Barnet, Jesus, föddes i ett stall, och dit kom herdar på besök. En stjärna ledde senare några män från Östern till det lilla barnet. Vi får veta vem som lät dem se den här stjärnan och hur Jesus räddades från att bli dödad.

När Jesus var 12 år, talade han med lärarna i templet. Arton år senare blev han döpt och började det arbete som Gud sänt honom till jorden för att utföra: att predika och undervisa om Guds rike. Jesus valde ut 12 män, som skulle hjälpa honom i det arbetet, och gjorde dem till sina apostlar.

Jesus gjorde också många underverk. Han mättade tusentals människor med bara några små fiskar och några bröd. Han botade sjuka och uppväckte till och med döda. Slutligen får vi läsa om allt som hände Jesus den sista dagen han levde och hur han blev dödad. Jesus predikade i omkring tre och ett halvt år. DEL 6 omfattar alltså en period på något mer än 34 år.

 

I DEN HÄR SEKTIONEN

BERÄTTELSE 84

En ängel besöker Maria

Han förmedlar ett budskap från Gud: Maria ska få en son som kommer att vara kung för evigt.

BERÄTTELSE 85

Jesus föds i ett stall

Hur kommer det sig att en blivande kung föds i ett stall?

BERÄTTELSE 86

En stjärna visade vägen

Vem vägledde männen till Jesus? Svaret kanske förvånar dig.

BERÄTTELSE 87

Den unge Jesus i templet

Lärarna i templet blev förvånade över hans kunskap.

BERÄTTELSE 88

Johannes döper Jesus

Johannes har döpt syndare, men Jesus har aldrig syndat. Varför döper Johannes honom?

BERÄTTELSE 89

Jesus renar templet

Jesus visar på ett slag av kärlek när han blir arg.

BERÄTTELSE 90

Kvinnan vid brunnen

Hur kan vattnet som Jesus erbjuder henne göra att hon aldrig mer blir törstig?

BERÄTTELSE 91

Jesus undervisar på ett berg

Visheten i hans bergspredikan går aldrig ur tiden.

BERÄTTELSE 92

Jesus uppväcker döda

Jesus sa två enkla ord, fick del av Guds kraft och uppväckte Jairos dotter från döden.

BERÄTTELSE 93

Jesus mättar en stor skara

Vad visade Jesus när utförde ett underverk och mättade tusentals människor?

BERÄTTELSE 94

Han älskar små barn

Jesus lär apostlarna att de behöver vara som barn.

BERÄTTELSE 95

Hur Jesus undervisar

Jesus liknelse om den barmhärtige samariern är ett exempel på vilken slags undervisning han oftast använde sig av.

BERÄTTELSE 96

Jesus botar sjuka

Vad åstadkommer Jesus med underverken han utför?

BERÄTTELSE 97

Jesus kommer som kung

Stora folkskaror välkomnar honom, men alla är inte förtjusta över detta.

BERÄTTELSE 98

På Oljeberget

Jesus berättar för sina apostlar om fyra saker som händer under vår tid.

BERÄTTELSE 99

I ett rum en trappa upp

Varför säger Jesus åt apostlarna att minnas den här speciella måltiden varje år?

BERÄTTELSE 100

Jesus i trädgården

Varför förådde Judas Jesus med en kyss?

BERÄTTELSE 101

Jesus blir dödad

Medan Jesus hänger på pålen ger han ett löfte om paradiset.