Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

 BERÄTTELSE 77

De ville inte falla ner

De ville inte falla ner

KOMMER du ihåg de här tre unga männen? Ja, det är Daniels kamrater, som vägrade att äta det som inte var bra för dem. Babylonierna kallade dem Sadrak, Mesak och Abed-Nego. Men titta på dem nu. Varför faller de inte ner för den här stora bildstoden, som alla de andra? Vi måste ta reda på det.

Kommer du ihåg de lagar som Jehova själv skrev, de som kallas de tio budorden? Det första budet är: ”Du får inte tillbe några andra gudar än mig.” De unga männen här lyder den lagen, även om det inte är lätt för dem att göra det.

Nebukadnessar, Babylons kung, har kallat samman många högt uppsatta personer för att de skall ära bildstoden, som han har ställt upp. Han har just sagt till dem: ”När ni hör ljudet av hornen, harporna och de andra musikinstrumenten, skall ni falla ner och tillbe den här gyllene bildstoden. Den som inte faller ner och tillber kommer genast att kastas i en brinnande ugn.”

När Nebukadnessar får veta att Sadrak, Mesak och Abed-Nego inte har fallit ner för bildstoden, blir han mycket arg. Han befaller att man skall hämta dem. Han ger dem en ny chans att falla ner, men de unga männen litar på Jehova. ”Vår Gud som vi tjänar kan rädda oss”, säger de till Nebukadnessar. ”Men även om han inte räddar oss, vill vi ändå inte falla ner för din gyllene bildstod.”

När Nebukadnessar hör det, blir han ännu argare. Det finns en ugn i närheten, och han befaller: ”Gör ugnen sju gånger hetare än den någonsin varit!” Sedan låter han de starkaste männen i sin här binda Sadrak, Mesak och Abed-Nego och kasta dem i ugnen. Ugnen är så het att de starka männen dödas av lågorna. Men hur går det med de tre unga männen som de kastade in?

Kungen tittar in i ugnen och blir mycket rädd. ”Var det inte tre män vi band och kastade in i den brinnande ugnen?” frågar han.

”Jo, det var det”, svarar hans tjänare.

”Men jag ser fyra män gå omkring i elden”, säger han. ”De är inte bundna, och elden skadar dem inte. Och den fjärde ser ut som en gud.” Kungen går fram till öppningen på ugnen och ropar: ”Sadrak! Mesak! Abed-Nego! Kom ut, ni den högste Gudens tjänare!”

När de unga männen kommer ut, kan alla se att de inte har blivit skadade. Då säger kungen: ”Må Sadraks, Mesaks och Abed-Negos Gud bli ärad! Han har sänt sin ängel och räddat dem, därför att de inte ville falla ner och tillbe någon annan gud än sin egen.”

Bör inte vi följa det här fina exemplet på trohet mot Jehova?