Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Frågor för studium i Min bok med bibliska berättelser

Frågor för studium i Min bok med bibliska berättelser

Berättelse 1

Gud börjar skapa

 1. Var har allt gott kommit ifrån, och kan du ge ett exempel?

 2. Vad var det första som Gud skapade?

 3. Varför var det något särskilt med den första ängeln?

 4. Beskriv hur jorden såg ut i början. (Se bilden.)

 5. Hur gjorde Gud i ordning jorden för djur och människor?

Extra frågor:

 1. Läs Jeremia 10:12.

  Vilka av Guds egenskaper kan ses i hans skaparverk? (Jes. 40:26; Rom. 11:33)

 2. Läs Kolosserna 1:15–17.

  Vilken uppgift hade Jesus i skapelsen, och hur bör det påverka vår syn på honom? (Kol. 1:15–17)

 3. Läs 1 Moseboken 1:1–10.

  1. Vilket ursprung har jorden? (1 Mos. 1:1)

  2. Vad hände på den första skapelsedagen? (1 Mos. 1:3–5)

  3. Beskriv vad som hände under den andra skapelsedagen. (1 Mos. 1:7, 8)

Berättelse 2

En vacker trädgård

 1. Hur gjorde Gud i ordning jorden, så att vi kan bo där?

 2. Berätta vilka olika djur Gud skapade. (Se bilden.)

 3. Vad var så speciellt med Edens trädgård?

 4. Vad ville Gud att hela jorden skulle bli?

Extra frågor:

 1. Läs 1 Moseboken 1:11–25.

  1. Vad skapade Gud under den tredje skapelsedagen? (1 Mos. 1:12)

  2. Vad hände under den fjärde skapelsedagen? (1 Mos. 1:16)

  3. Vilka slags djur skapade Gud under den femte och sjätte skapelsedagen? (1 Mos. 1:20, 21, 25)

 2. Läs 1 Moseboken 2:8, 9.

  Vilka två speciella träd planterade Gud i trädgården, och vad symboliserade de?

Berättelse 3

De första människorna

 1. Vad skiljer bilden i berättelse 3 från bilden i berättelse 2?

 2. Vem skapade den förste mannen, och vad hette mannen?

 3. Vilket arbete sade Gud att Adam skulle utföra?

 4. Varför gjorde Gud så att Adam somnade?

 5. Hur länge skulle Adam och Eva ha kunnat leva, och vilket arbete ville Jehova att de skulle utföra?

Extra frågor:

 1. Läs Psalm 83:18.

  Vad är Guds namn, och vilken unik ställning har han över jorden? (Jer. 16:21; Dan. 4:17)

 2. Läs 1 Moseboken 1:26–31.

  1. Vad var höjdpunkten av Guds skaparverk på den sjätte dagen, och hur skilde sig dessa skapelser från djuren? (1 Mos. 1:26)

  2. Vad gav Jehova åt både människor och djur? (1 Mos. 1:30)

 3. Läs 1 Moseboken 2:7–25.

  1. Vad innebar Adams uppgift att ge namn åt djuren? (1 Mos. 2:19)

  2. Hur hjälper 1 Moseboken 2:24 oss att förstå Jehovas syn på äktenskap, separation och skilsmässa? (Matt. 19:4–6, 9)

Berättelse 4

Varför de förlorade sitt hem

 1. Vad händer med Adam och Eva på bilden?

 2. Varför straffade Jehova dem?

 3. Vad sade en orm till Eva?

 4. Vem fick ormen att tala till Eva?

 5. Varför fick Adam och Eva inte bo i paradiset längre?

Extra frågor:

 1. Läs 1 Moseboken 2:16, 17 och 3:1–13, 24.

  1. Hur gav ormens fråga till Eva en felaktig bild av Jehova? (1 Mos. 3:1–5; 1 Joh. 5:3)

  2. Hur är Eva ett varnande exempel för oss? (Fil. 4:8; Jak. 1:14, 15; 1 Joh. 2:16)

  3. På vilket sätt tog Adam och Eva inte ansvar för sina handlingar? (1 Mos. 3:12, 13)

  4. Hur försvarades Jehovas suveränitet av keruberna som var satta öster om Edens trädgård? (1 Mos. 3:24)

 2. Läs Uppenbarelseboken 12:9.

  Hur framgångsrik har Satan varit i att vända mänskligheten emot Guds styre? (1 Joh. 5:19)

Berättelse 5

Ett hårt liv börjar

 1. Hur var livet för Adam och Eva utanför Edens trädgård?

 2. Vad började hända med Adam och Eva, och varför?

 3. Varför skulle Adams och Evas barn bli gamla och dö?

 4. Om Adam och Eva hade varit lydiga mot Jehova, hur hade livet då blivit för dem och deras barn?

 5. Hur fick Eva känna smärta för att hon var olydig?

 6. Vad hette Adams och Evas två första söner?

 7. Vilka är de andra barnen på bilden?

Extra frågor:

 1. Läs 1 Moseboken 3:16–23 och 4:1, 2.

  1. Hur påverkades Adams liv av förbannelsen över marken? (1 Mos. 3:17–19; Rom. 8:20, 22)

  2. Varför var namnet Eva, som betyder ”levande”, ett passande namn? (1 Mos. 3:20)

  3. Hur visade Jehova hänsyn mot Adam och Eva även sedan de syndat? (1 Mos. 3:7, 21)

 2. Läs Uppenbarelseboken 21:3, 4.

  Vad för något ”som en gång var” ser du fram emot att få ett slut på?

Berättelse 6

En god och en ond son

 1. Vilka yrken skaffar sig Kain och Abel?

 2. Vilka gåvor bär Kain och Abel fram till Jehova?

 3. Varför tycker Jehova om Abels gåva, och varför tycker han inte om Kains gåva?

 4. Vad var Kain för person, och hur försöker Jehova tillrättavisa honom?

 5. Vad gör Kain när han är ensam med sin bror ute på fälten?

 6. Förklara vad som hände med Kain när han dödat sin bror.

Extra frågor:

 1. Läs 1 Moseboken 4:2–26.

  1. Hur beskrev Jehova den farliga situation Kain befann sig i? (1 Mos. 4:7)

  2. Hur avslöjade Kain sin hjärteinställning? (1 Mos. 4:9)

  3. Hur ser Jehova på att utgjuta oskyldigt blod? (1 Mos. 4:10; Jes. 26:21)

 2. Läs 1 Johannes 3:11, 12.

  1. Varför upptändes Kain av stor vrede, och hur är detta en varning för oss? (1 Mos. 4:4, 5; Ords. 14:30; 28:22)

  2. Hur visar Bibeln att vi kan bevara vår ostrafflighet även om hela vår familj är emot Jehova? (Ps. 27:10; Matt. 10:21, 22)

 3. Läs Johannes 11:25.

  Vilken försäkran ger Jehova dem som dör för rättfärdighets skull? (Joh. 5:24)

Berättelse 7

En modig man

 1. Hur var Enok annorlunda?

 2. Varför var människorna på Enoks tid så onda?

 3. Vilka onda saker gjorde människorna? (Se bilden.)

 4. Varför behövde Enok vara modig?

 5. Hur länge levde människor på den tiden, men hur länge levde Enok?

 6. Vad hände när Enok hade dött?

Extra frågor:

 1. Läs 1 Moseboken 5:21–24, 27.

  1. Hur var Enoks förhållande till Jehova? (1 Mos. 5:24)

  2. Vem är, enligt Bibeln, den äldsta människa som någonsin levat, och hur gammal var han när han dog? (1 Mos. 5:27)

 2. Läs 1 Moseboken 6:5.

  Hur hemska blev förhållandena på jorden efter Enoks död, och hur kan det jämföras med situationen i våra dagar? (2 Tim. 3:13)

 3. Läs Hebréerna 11:5.

  Vilken egenskap hos Enok ”hade behagat Gud”, och vad ledde det till? (1 Mos. 5:22)

 4. Läs Judas, vers 14, 15.

  Hur kan de kristna i dag efterlikna Enoks mod när de varnar människor för striden vid Harmageddon? (2 Tim. 4:2; Hebr. 13:6)

Berättelse 8

Jättar på jorden

 1. Vad hände när några av Guds änglar lyssnade till Satan?

 2. Varför lämnade en del änglar sitt arbete i himlen och kom ner till jorden?

 3. Varför var det fel av änglarna att komma ner till jorden och göra mänskliga kroppar åt sig?

 4. Vad var annorlunda med de barn som änglarna fick?

 5. Vad gjorde de barn som änglarna fick när de vuxit upp till jättar, som bilden visar?

 6. Vilken god man levde på jorden efter Enoks tid, och varför tyckte Gud om honom?

Extra frågor:

 1. Läs 1 Moseboken 6:1–8.

  Vad säger 1 Moseboken 6:6 om hur vårt uppförande kan påverka Jehovas känslor? (Ps. 78:40, 41; Ords. 27:11)

 2. Läs Judas, vers 6.

  Hur är de änglar som ”inte behöll sin ursprungliga ställning” i Noas dagar en påminnelse för oss? (1 Kor. 3:5–9; 2 Petr. 2:4, 9, 10)

Berättelse 9

Noa bygger en ark

 1. Hur många var det i Noas familj, och vad hette hans tre söner?

 2. Vilket märkligt uppdrag gav Gud åt Noa, och varför?

 3. Hur reagerade människorna på Noas tid när han berättade för dem om arken?

 4. Vad sade Gud till Noa att han skulle göra med djuren?

 5. Vad fick Noa och hans familj göra när Gud hade stängt dörren till arken?

Extra frågor:

 1. Läs 1 Moseboken 6:9–22.

  1. Vad gjorde Noa till en så god tillbedjare av den sanne Guden? (1 Mos. 6:9, 22)

  2. Vad tycker Jehova om våld, och hur borde det påverka vårt val av underhållning? (1 Mos. 6:11, 12; Ps. 11:5)

  3. Hur kan vi efterlikna Noa när vi får anvisningar genom Jehovas organisation? (1 Mos. 6:22; 1 Joh. 5:3)

 2. Läs 1 Moseboken 7:1–9.

  Hur kan vi bli uppmuntrade av att Jehova betraktade den ofullkomlige mannen Noa som rättfärdig? (1 Mos. 7:1; Ords. 10:16; Jes. 26:7)

Berättelse 10

Den stora floden

 1. Varför kunde ingen komma in i arken när det hade börjat regna?

 2. Under hur många dagar och nätter lät Jehova det regna, och hur högt steg vattnet?

 3. Vad hände med arken när vattnet övertäckte jorden?

 4. Överlevde jättarna den stora översvämningen, och vad hände med deras fäder?

 5. Vad hände med arken efter fem månader?

 6. Varför släppte Noa ut en korp ur arken?

 7. Hur visste Noa att vattnet som övertäckte jorden hade runnit undan?

 8. Vad sade Gud till Noa när han och hans familj hade varit inne i arken över ett år?

Extra frågor:

 1. Läs 1 Moseboken 7:10–24.

  1. I vilken utsträckning utplånades livet på jorden? (1 Mos. 7:23)

  2. Hur länge dröjde det innan vattnet sjönk undan? (1 Mos. 7:24)

 2. Läs 1 Moseboken 8:1–17.

  Hur ser vi av det som sägs i 1 Moseboken 8:17 att Jehovas ursprungliga avsikt med jorden inte hade ändrats? (1 Mos. 1:22)

 3. Läs 1 Petrus 3:19, 20.

  1. Vilken dom fick de upproriska änglarna när de återvände till himlen? (Jud. v. 6)

  2. Hur gör berättelsen om Noa och hans familj att vi kan lita ännu mer på att Jehova kan rädda sitt folk? (2 Petr. 2:9)

Berättelse 11

Den första regnbågen

 1. Vad gjorde Noa genast då han kom ut ur arken, som bilden visar?

 2. Vilken befallning gav Gud till Noa och hans familj efter den stora översvämningen?

 3. Vilket löfte gav Gud?

 4. Vad bör regnbågen påminna oss om varje gång vi ser den?

Extra frågor:

 1. Läs 1 Moseboken 8:18–22.

  1. Vad kan vi i vår tid göra som blir till ”en rogivande lukt” för Jehova? (1 Mos. 8:21; Hebr. 13:15, 16)

  2. Vad sade Jehova om hjärtetillståndet hos människan, och vad måste vi därför se upp med? (1 Mos. 8:21; Matt. 15:18, 19)

 2. Läs 1 Moseboken 9:9–17.

  1. Vilket förbund slöt Jehova med alla levande skapelser på jorden? (1 Mos. 9:10, 11)

  2. Hur länge kommer regnbågsförbundet att gälla? (1 Mos. 9:16)

Berättelse 12

Människor bygger ett torn

 1. Vem var Nimrod, och vad tyckte Gud om honom?

 2. Varför tillverkar människorna på bilden tegelstenar?

 3. Varför tyckte inte Jehova om byggandet?

 4. Hur satte Jehova stopp för byggandet av tornet?

 5. Vad kallades staden, och vad betyder det namnet?

 6. Vad hände med människorna när Gud hade skapat förvirring i deras språk?

Extra frågor:

 1. Läs 1 Moseboken 10:1, 8–10.

  Vilka egenskaper visade Nimrod, och vilken varning ger det oss? (Ords. 3:31)

 2. Läs 1 Moseboken 11:1–9.

  Vilket motiv låg bakom byggandet av tornet, och varför var projektet dömt att misslyckas? (1 Mos. 11:4; Ords. 16:18; Joh. 5:44)

Berättelse 13

Abraham – Guds vän

 1. Vad var det för människor som bodde i staden Ur?

 2. Vem är mannen på bilden, när föddes han, och var bodde han?

 3. Vad sade Gud till Abraham att han skulle göra?

 4. Varför kallades Abraham för Guds vän?

 5. Vem följde med Abraham när han lämnade Ur?

 6. Vad sade Gud till Abraham när han kom till Kanaans land?

 7. Vad lovade Gud Abraham när han var 99 år?

Extra frågor:

 1. Läs 1 Moseboken 11:27–32.

  1. Hur var Abraham och Lot släkt? (1 Mos. 11:27)

  2. Det sägs att det var Tera som tog sin familj och begav sig till Kanaan, men hur vet vi att det egentligen var Abraham som tog initiativet till att flytta, och varför gjorde han det? (1 Mos. 11:31; Apg. 7:2–4)

 2. Läs 1 Moseboken 12:1–7.

  Hur utvidgade Jehova det abrahamitiska förbundet när Abraham hade kommit till Kanaans land? (1 Mos. 12:7)

 3. Läs 1 Moseboken 17:1–8, 15–17.

  1. Hur ändrades Abrams namn när han var 99 år, och varför? (1 Mos. 17:5)

  2. Vilka framtida välsignelser lovade Jehova att Sara skulle få? (1 Mos. 17:15, 16)

 4. Läs 1 Moseboken 18:9–19.

  1. Vilket ansvar har fäder, enligt 1 Moseboken 18:19? (5 Mos. 6:6, 7; Ef. 6:4)

  2. Vad fick Sara vara med om som visar att vi inte kan dölja något för Jehova? (1 Mos. 18:12, 15; Ps. 44:21)

Berättelse 14

Gud prövar Abrahams tro

 1. Vad lovade Gud Abraham, och hur höll han vad han lovade?

 2. Hur prövade Gud Abrahams tro, som bilden visar?

 3. Vad gjorde Abraham, trots att han inte förstod orsaken till Guds befallning?

 4. Vad hände när Abraham tog kniven för att döda sin son?

 5. Hur stark var Abrahams tro på Gud?

 6. Vad gav Gud Abraham som han kunde offra, och hur gjorde han det?

Extra frågor:

 1. Läs 1 Moseboken 21:1–7.

  Varför omskar Abraham sin son när han var åtta dagar? (1 Mos. 17:10–12; 21:4)

 2. Läs 1 Moseboken 22:1–18.

  Hur underordnade sig Isak sin far, Abraham, och hur förebildade det en framtida händelse av ännu större vikt och betydelse? (1 Mos. 22:7–9; 1 Kor. 5:7; Fil. 2:8, 9)

Berättelse 15

Lots hustru såg sig tillbaka

 1. Varför skildes Abraham och Lot åt?

 2. Varför valde Lot att bo i Sodom?

 3. Hur var människorna i Sodom?

 4. Vilken varning fick Lot av två änglar?

 5. Varför blev Lots hustru en saltstod?

 6. Vad kan vi lära oss av det som hände med Lots hustru?

Extra frågor:

 1. Läs 1 Moseboken 13:5–13.

  Vad kan vi lära oss av Abraham när det gäller att lösa problem mellan olika individer? (1 Mos. 13:8, 9; Rom. 12:10; Fil. 2:3, 4)

 2. Läs 1 Moseboken 18:20–33.

  Varför kan vi lita på att Jehova och Jesus kommer att döma rättvist, med tanke på hur Jehova handlade med Abraham? (1 Mos. 18:25, 26; Matt. 25:31–33)

 3. Läs 1 Moseboken 19:1–29.

  1. Vad visar den här bibliska berättelsen om hur Gud ser på homosexuella handlingar? (1 Mos. 19:5, 13; 3 Mos. 20:13)

  2. Vilken skillnad ser vi i Lots och Abrahams sätt att följa Guds anvisningar, och vad kan vi lära av det? (1 Mos. 19:15, 16, 19, 20; 22:3)

 4. Läs Lukas 17:28–32.

  Vilken inställning hade Lots hustru i sitt hjärta till det materiella, och hur är det en varning för oss? (Luk. 12:15; 17:31, 32; Matt. 6:19–21, 25)

 5. Läs 2 Petrus 2:6–8.

  Vilken inställning bör vi ha till den gudlösa världen runt omkring oss, om vi vill efterlikna Lot? (Hes. 9:4; 1 Joh. 2:15–17)

Berättelse 16

Isak får en god hustru

 1. Vilka är mannen och kvinnan på bilden?

 2. Vad gjorde Abraham för att skaffa en hustru åt sin son, och varför?

 3. Hur besvarades bönen som Abrahams tjänare bad?

 4. Vad svarade Rebecka när hon fick frågan om hon ville gifta sig med Isak?

 5. Vad gjorde Isak lycklig igen?

Extra frågor:

 1. Läs 1 Moseboken 24:1–67.

  1. Vilka fina egenskaper visade Rebecka när hon träffade Abrahams tjänare vid brunnen? (1 Mos. 24:17–20; Ords. 31:17, 31)

  2. Hur är det som Abraham gjorde för Isak ett fint exempel för kristna i dag? (1 Mos. 24:37, 38; 1 Kor. 7:39; 2 Kor. 6:14)

  3. Varför bör vi, likt Isak, avsätta tid för meditation? (1 Mos. 24:63; Ps. 77:12; Fil. 4:8)

Berättelse 17

Tvillingar som var olika

 1. Vilka var Esau och Jakob, och hur var de olika?

 2. Hur gamla var Esau och Jakob när deras farfar, Abraham, dog?

 3. Vad gjorde Esau som hans mor och far blev mycket ledsna över?

 4. Varför blev Esau mycket arg på sin bror, Jakob?

 5. Vilken uppmaning gav Isak till sin son Jakob?

Extra frågor:

 1. Läs 1 Moseboken 25:5–11, 20–34.

  1. Vad sade Jehova profetiskt om Rebeckas två söner? (1 Mos. 25:23)

  2. Vilken skillnad var det mellan Jakobs och Esaus inställning till förstfödslorätten? (1 Mos. 25:31–34)

 2. Läs 1 Moseboken 26:34, 35; 27:1–46; 28:1–5.

  1. Hur visade Esau att han inte uppskattade andliga ting? (1 Mos. 26:34, 35; 27:46)

  2. Vad sade Isak åt Jakob att han skulle göra för att få Guds välsignelse? (1 Mos. 28:1–4)

 3. Läs Hebréerna 12:16, 17.

  Vad händer med dem som föraktar heliga ting, som vi ser av exemplet med Esau?

Berättelse 18

Jakob beger sig till Haran

 1. Vem är den unga kvinnan på bilden, och vad gör Jakob för henne?

 2. Vad var Jakob villig att göra för att få gifta sig med Rakel?

 3. Vad gjorde Laban när Jakob och Rakel skulle gifta sig?

 4. Vad gick Jakob med på att göra för att få gifta sig med Rakel?

Extra frågor:

 1. Läs 1 Moseboken 29:1–30.

  1. Hur visade sig Jakob vara hedervärd även när Laban lurade honom, och vad kan vi lära av det? (1 Mos. 25:27; 29:26–28; Matt. 5:37)

  2. Hur visar exemplet med Jakob skillnaden mellan kärlek och förälskelse? (1 Mos. 29:18, 20, 30; Höga V. 8:6)

  3. Vilka fyra kvinnor blev en del av Jakobs familj och mödrar till hans söner? (1 Mos. 29:23, 24, 28, 29)

Berättelse 19

Jakob har en stor familj

 1. Vad hette de sex söner som Jakob fick med sin första hustru, Lea?

 2. Vilka två söner födde Leas tjänarinna Silpa åt Jakob?

 3. Vad hette de två söner som Rakels tjänarinna Bilha födde åt Jakob?

 4. Vilka två söner fick Rakel, men vad hände när den andre sonen föddes?

 5. Hur många söner fick Jakob (se bilden), och vad kom från dem?

Extra frågor:

 1. Läs 1 Moseboken 29:32–35; 30:1–26; 35:16–19.

  Hur fick hebreiska pojkar ofta sina namn i forna tider, som exemplet med Jakobs 12 söner visar?

 2. Läs 1 Moseboken 37:35.

  Hur vet vi att Jakob hade mer än en dotter, trots att det bara är Dina som är namngiven i Bibeln? (1 Mos. 37:34, 35)

Berättelse 20

Dina råkar i svårigheter

 1. Varför ville inte Abraham och Isak att deras barn skulle gifta sig med någon från Kanaans land?

 2. Tyckte Jakob om att hans dotter blev god vän med kanaaneiska flickor?

 3. Vem är mannen på bilden som tittar på Dina, och vad gjorde han som var dumt?

 4. Vad gjorde Dinas bröder, Simeon och Levi, när de fick höra vad som hade hänt?

 5. Tyckte Jakob om vad Simeon och Levi hade gjort?

 6. Hur började alla de här problemen i familjen?

Extra frågor:

 1. Läs 1 Moseboken 34:1–31.

  1. Var Dinas besök hos döttrarna i Kanaans land en enstaka händelse? Förklara. (1 Mos. 34:1)

  2. Varför bar Dina ett visst ansvar för att hon förlorade sin oskuld? (Gal. 6:7)

  3. Hur kan ungdomar i dag visa att de tagit Dinas varnande exempel till hjärtat? (Ords. 13:20; 1 Kor. 15:33; 1 Joh. 5:19)

Berättelse 21

Josefs bröder hatar honom

 1. Varför var Josefs bröder avundsjuka på honom, och vad gjorde de?

 2. Vad vill Josefs bröder göra med honom, men vad säger Ruben?

 3. Vad händer när ismaelitiska köpmän kommer förbi?

 4. Vad gör Josefs bröder för att deras far skall tro att Josef är död?

Extra frågor:

 1. Läs 1 Moseboken 37:1–35.

  1. Hur kan de kristna efterlikna Josefs exempel genom att rapportera synd som begås i församlingen? (1 Mos. 37:2; 3 Mos. 5:1; 1 Kor. 1:11)

  2. Vad fick Josefs bröder att handla förrädiskt mot honom? (1 Mos. 37:11, 18; Ords. 27:4; Jak. 3:14–16)

  3. Vad gjorde Jakob som är ett normalt uttryck för sorg? (1 Mos. 37:35)

Berättelse 22

Josef kastas i fängelse

 1. Hur gammal är Josef när han blir förd till Egypten, och vad händer när han kommer dit?

 2. Varför hamnar Josef i fängelse?

 3. Vilken uppgift får Josef i fängelset?

 4. Vad gör Josef för faraos munskänk och bagare i fängelset?

 5. Vad händer när munskänken har släppts ur fängelset?

Extra frågor:

 1. Läs 1 Moseboken 39:1–23.

  Vad var det som fick Josef att fly från Potifars hustru med tanke på att det då inte fanns någon skriven lag från Gud som fördömde äktenskapsbrott? (1 Mos. 2:24; 20:3; 39:9)

 2. Läs 1 Moseboken 40:1–23.

  1. Beskriv kortfattat munskänkens dröm och uttydningen som Jehova gav till Josef. (1 Mos. 40:9–13)

  2. Vad drömde bagaren, och vad betydde det? (1 Mos. 40:16–19)

  3. Hur har den trogna och omdömesgilla slavklassen i vår tid efterliknat Josefs inställning? (1 Mos. 40:8; Ps. 36:9; Joh. 17:17; Apg. 17:2, 3)

  4. Hur hjälper 1 Moseboken 40:20 oss att förstå den kristna synen på födelsedagsfirande? (Pred. 7:1; Mark. 6:21–28)

Berättelse 23

Faraos drömmar

 1. Vad händer farao en natt?

 2. Varför kommer munskänken till slut ihåg Josef?

 3. Vilka två drömmar har farao? (Se bilden.)

 4. Vad säger Josef att drömmarna betyder?

 5. Hur blir Josef den mäktigaste mannen i Egypten näst efter farao?

 6. Varför kommer Josefs bröder till Egypten, och varför känner de inte igen honom?

 7. Vilken dröm kommer Josef ihåg, och vad hjälper det honom att förstå?

Extra frågor:

 1. Läs 1 Moseboken 41:1–57.

  1. Hur riktade Josef uppmärksamheten på Jehova, och hur kan de kristna i dag efterlikna hans exempel? (1 Mos. 41:16, 25, 28; Matt. 5:16; 1 Petr. 2:12)

  2. Hur kan man jämföra åren av välstånd och åren av hungersnöd med det andliga tillståndet hos Jehovas folk och tillståndet hos kristenheten i dag? (1 Mos. 41:29, 30; Am. 8:11, 12)

 2. Läs 1 Moseboken 42:1–8; 50:20.

  Är det fel av dem som tillber Jehova att böja sig ner inför en människa för att visa aktning och respekt för hennes ställning, om det är en sedvänja i landet? (1 Mos. 42:6)

Berättelse 24

Josef prövar sina bröder

 1. Varför anklagar Josef sina bröder för att vara spioner?

 2. Varför låter Jakob sin yngste son, Benjamin, följa med till Egypten?

 3. Hur hamnar Josefs silverbägare i Benjamins säck?

 4. Vad erbjuder sig Juda att göra för att få Benjamin frigiven?

 5. Hur har Josefs bröder ändrat sig?

Extra frågor:

 1. Läs 1 Moseboken 42:9–38.

  På vilket sätt är Josefs uttalande i 1 Moseboken 42:18 en fin påminnelse för dem som har ansvarsställningar i Jehovas organisation i dag? (Neh. 5:15; 2 Kor. 7:1, 2)

 2. Läs 1 Moseboken 43:1–34.

  1. Hur framkommer det att Juda blev språkrör för sina bröder, fastän Ruben var den förstfödde? (1 Mos. 43:3, 8, 9; 44:14, 18; 1 Krön. 5:2)

  2. Hur prövade Josef tydligen sina bröder, och varför? (1 Mos. 43:33, 34)

 3. Läs 1 Moseboken 44:1–34.

  1. Vad gjorde Josef för att dölja sin identitet för sina bröder? (1 Mos. 44:5, 15; 3 Mos. 19:26)

  2. Hur visade Josefs bröder att den avundsjuka de tidigare känt mot sin bror nu var borta? (1 Mos. 44:13, 33, 34)

Berättelse 25

Flyttningen till Egypten

 1. Vad händer när Josef berättar för sina bröder vem han är?

 2. Vad förklarar Josef vänligt för sina bröder?

 3. Vad säger farao när han får höra om Josefs bröder?

 4. Hur stor var Jakobs familj när de flyttade till Egypten?

 5. Vad började Jakobs familj kallas, och varför?

Extra frågor:

 1. Läs 1 Moseboken 45:1–28.

  Hur visar den bibliska skildringen om Josef att Jehova kan få något som är avsett att skada hans tjänare att bli något bra? (1 Mos. 45:5–8; Jes. 8:10; Fil. 1:12–14)

 2. Läs 1 Moseboken 46:1–27.

  Vilken försäkran gav Jehova på nytt åt Jakob på vägen till Egypten? (1 Mos. 46:1–4, fotnoten)

Berättelse 26

Job är trogen mot Gud

 1. Vem var Job?

 2. Vad försökte Satan att göra, men lyckades han med det?

 3. Vad gav Jehova Satan tillåtelse att göra, och varför?

 4. Varför sade Jobs hustru till honom att han skulle ”förbanna Gud och dö”? (Se bilden.)

 5. Hur välsignade Jehova Job, som man kan se på den andra bilden, och varför?

 6. Vilka välsignelser får vi om vi är trogna mot Jehova, som Job var?

Extra frågor:

 1. Läs Job 1:1–22.

  Hur kan de kristna i dag efterlikna Job? (Job 1:1; Fil. 2:15; 2 Petr. 3:14)

 2. Läs Job 2:1–13.

  På vilka två olika sätt reagerade Job och hans hustru på Satans förföljelse? (Job 2:9, 10; Ords. 19:3; Mik. 7:7; Mal. 3:14)

 3. Läs Job 42:10–17.

  1. Vilka likheter finns det mellan den belöning som Job fick och den som Jesus fick för att han var trogen? (Job 42:12; Fil. 2:9–11)

  2. Hur kan vi bli uppmuntrade av de välsignelser som Job fick för att han bevarade sin ostrafflighet mot Gud? (Job 42:10, 12; Hebr. 6:10; Jak. 1:2–4, 12; 5:11)

Berättelse 27

En ond kung i Egypten

 1. Vem är mannen med piskan på bilden, och vem slår han?

 2. Vad hände med israeliterna när Josef hade dött?

 3. Varför blev egyptierna rädda för israeliterna?

 4. Vad befallde farao de kvinnor som hjälpte de israelitiska kvinnorna när de födde barn?

Extra frågor:

 1. Läs 2 Moseboken 1:6–22.

  1. På vilket sätt började Jehova uppfylla sitt löfte till Abraham? (2 Mos. 1:7; 1 Mos. 12:2; Apg. 7:17)

  2. Hur visade de hebreiska barnmorskorna respekt för livets helgd? (2 Mos. 1:17; 1 Mos. 9:6)

  3. Hur blev barnmorskorna belönade för sin trohet mot Jehova? (2 Mos. 1:20, 21; Ords. 19:17)

  4. Hur försökte Satan omintetgöra Jehovas avsikt med Abrahams utlovade avkomma? (2 Mos. 1:22; Matt. 2:16)

Berättelse 28

Hur Mose blev räddad

 1. Vem är babyn på bilden, och vems finger håller han i?

 2. Vad gjorde Moses mor för att rädda hans liv?

 3. Vem är den lilla flickan på bilden, och vad gjorde hon?

 4. Vad föreslog Mirjam när faraos dotter hittade babyn?

 5. Vad sade prinsessan till Moses mor?

Extra fråga:

 1. Läs 2 Moseboken 2:1–10.

  Vilken möjlighet hade Moses mor att uppfostra och undervisa Mose under hans tidiga barndom, och vilket exempel är detta för föräldrar i dag? (2 Mos. 2:9, 10; 5 Mos. 6:6–9; Ords. 22:6; Ef. 6:4; 2 Tim. 3:15)

Berättelse 29

Varför Mose flydde

 1. Var växte Mose upp, och vad visste han om sina föräldrar?

 2. Vad gjorde Mose när han var 40 år?

 3. Vad sade Mose till en israelitisk man som slogs, och vad svarade mannen?

 4. Varför flydde Mose från Egypten?

 5. Vart flydde Mose, och vem träffade han där?

 6. Vad gjorde Mose under 40 år efter att ha flytt från Egypten?

Extra frågor:

 1. Läs 2 Moseboken 2:11–25.

  Hur visade Mose lojalitet mot Jehova och hans folk, trots att han under åratal fått undervisning i egyptiernas vishet? (2 Mos. 2:11, 12; Hebr. 11:24)

 2. Läs Apostlagärningarna 7:22–29.

  Vilken lärdom kan vi dra av Moses försök att själv rädda Israel från egyptiskt slaveri? (Apg. 7:23–25; 1 Petr. 5:6, 10)

Berättelse 30

Den brinnande busken

 1. Vad heter berget på bilden?

 2. Vad var det för något ovanligt som Mose såg när han gick till berget med sina får?

 3. Vad sade rösten som hördes från den brinnande busken, och vems röst var det?

 4. Vad svarade Mose när Gud sade till honom att han skulle få leda Guds folk ut ur Egypten?

 5. Vad sade Gud att Mose skulle svara om folket undrade vem som hade sänt honom?

 6. Hur skulle Mose kunna bevisa att det var Gud som hade sänt honom?

Extra frågor:

 1. Läs 2 Moseboken 3:1–22.

  Hur gör berättelsen om Mose att vi kan vara säkra på att Jehova hjälper oss om vi inte känner oss kvalificerade för en teokratisk uppgift? (2 Mos. 3:11, 13; 2 Kor. 3:5, 6)

 2. Läs 2 Moseboken 4:1–20.

  1. Hur förändrades Moses inställning under de 40 år han var i Midjan, och vad kan de som strävar efter ansvarsuppgifter i församlingen lära av det? (2 Mos. 2:11, 12; 4:10, 13; Mik. 6:8; 1 Tim. 3:1, 6, 10)

  2. Om vi skulle bli tillrättavisade av Jehova genom hans organisation, vad kan då Moses exempel övertyga oss om? (2 Mos. 4:12–14; Ps. 103:14; Hebr. 12:4–11)

Berättelse 31

Mose och Aron hos farao

 1. Hur påverkades israeliterna av de underverk som Mose och Aron utförde?

 2. Vad sade Mose och Aron till farao, och vad svarade han?

 3. Vad hände när Aron kastade sin stav, som bilden visar?

 4. Hur lärde Jehova farao en läxa, och hur reagerade farao?

 5. Vad hände efter den tionde plågan?

Extra frågor:

 1. Läs 2 Moseboken 4:27–31; 5:1–23.

  Vad menade farao när han sade: ”Jag känner över huvud taget inte Jehova”? (2 Mos. 5:2; 1 Sam. 2:12; Rom. 1:21)

 2. Läs 2 Moseboken 6:1–13, 26–30.

  1. I vilken bemärkelse gjorde sig Jehova inte känd för Abraham, Isak och Jakob? (2 Mos. 3:13, 14; 6:3; 1 Mos. 12:8)

  2. Hur känner vi det när vi tänker på att Jehova använde Mose, trots att Mose inte kände sig kvalificerad för sin uppgift? (2 Mos. 6:12, 30; Luk. 21:13–15)

 3. Läs 2 Moseboken 7:1–13.

  1. När Mose och Aron modigt framförde Jehovas domar till farao, vilket mönster gav de då för Guds tjänare i vår tid? (2 Mos. 7:2, 3, 6; Apg. 4:29–31)

  2. Hur visade Jehova sin överlägsenhet över Egyptens gudar? (2 Mos. 7:12; 1 Krön. 29:12)

Berättelse 32

De 10 plågorna

 1. Beskriv med hjälp av bilderna de första tre plågorna som Jehova sände över Egypten.

 2. Vad var skillnaden mellan de tre första plågorna och de övriga?

 3. Vad bestod den fjärde, femte och sjätte plågan av?

 4. Beskriv den sjunde, åttonde och nionde plågan.

 5. Vad sade Jehova till israeliterna att de skulle göra före den tionde plågan?

 6. Vad var den tionde plågan, och vad hände efter den?

Extra frågor:

 1. Läs 2 Moseboken 7:19–8:23.

  1. Även om Egyptens magiutövande präster lyckades upprepa Jehovas första två plågor, vad var de tvungna att erkänna efter den tredje plågan? (2 Mos. 8:18, 19; Matt. 12:24–28)

  2. Hur visade Jehova genom den fjärde plågan att han kan beskydda sitt folk, och hur känner sig därför Guds folk nu när de står inför den förutsagda ”stora vedermödan”? (2 Mos. 8:22, 23; Upp. 7:13, 14; 2 Krön. 16:9)

 2. Läs 2 Moseboken 8:24; 9:3, 6, 10, 11, 14, 16, 23–25; 10:13–15, 21–23.

  1. Vilka två grupper avslöjades genom de tio plågorna, och hur påverkar det vår syn på de grupperna i dag? (2 Mos. 8:10, 18, 19; 9:14)

  2. Hur hjälper 2 Moseboken 9:16 oss att förstå varför Jehova har tillåtit Satan att finnas kvar ända till nu? (Rom. 9:21, 22)

 3. Läs 2 Moseboken 12:21–32.

  Hur gjorde påsken att mångas liv kunde räddas, och vad pekade påsken fram emot? (2 Mos. 12:21–23; Joh. 1:29; Rom. 5:18, 19, 21; 1 Kor. 5:7)

Berättelse 33

Övergången över Röda havet

 1. Hur många israelitiska män lämnade Egypten tillsammans med kvinnor och barn, och vilka följde med dem?

 2. Hur kände sig farao när han hade släppt israeliterna, och vad gjorde han?

 3. Vad gjorde Jehova för att hindra egyptierna från att anfalla hans folk?

 4. Vad hände när Mose räckte ut sin stav över Röda havet, och vad gjorde israeliterna?

 5. Vad hände när egyptierna rusade ut i havet efter israeliterna?

 6. Hur visade israeliterna att de var lyckliga och tacksamma mot Jehova för att de blev räddade?

Extra frågor:

 1. Läs 2 Moseboken 12:33–36.

  Hur såg Jehova till att hans folk fick ersättning för alla de år de varit slavar åt egyptierna? (2 Mos. 3:21, 22; 12:35, 36)

 2. Läs 2 Moseboken 14:1–31.

  Hur påverkar Moses ord i 2 Moseboken 14:13, 14 Jehovas tjänare i dag, då de står inför den kommande striden vid Harmageddon? (2 Krön. 20:17; Ps. 91:8)

 3. Läs 2 Moseboken 15:1–8, 20, 21.

  1. Varför bör Jehovas tjänare sjunga lovsånger till honom? (2 Mos. 15:1, 2; Ps. 105:2, 3; Upp. 15:3, 4)

  2. Hur är Mirjam och de andra kvinnorna vid Röda havet ett gott exempel för kristna kvinnor i dag när det gäller att lovprisa Jehova? (2 Mos. 15:20, 21; Ps. 68:11)

Berättelse 34

Ett nytt slags mat

 1. Vad plockar människorna på bilden upp från marken, och vad kallas det?

 2. Vad säger Mose om hur folket skall göra när de plockar manna?

 3. Vad säger Jehova till folket att de skall göra på den sjätte dagen, och varför?

 4. Vilket underverk utför Jehova när mannat sparas till den sjunde dagen?

 5. Under hur lång tid ger Jehova folket manna att äta?

Extra frågor:

 1. Läs 2 Moseboken 16:1–36; 4 Moseboken 11:7–9.

  1. Vad visar 2 Moseboken 16:8 angående vikten av att respektera teokratiska förordnanden i den kristna församlingen? (Hebr. 13:17)

  2. Hur påmindes israeliterna dagligen i vildmarken om att de var beroende av Jehova? (2 Mos. 16:14–16, 35; 5 Mos. 8:2, 3)

  3. Vilken symbolisk innebörd gav Jesus mannat, och hur kan vi dra nytta av det här ”brödet från himlen”? (Joh. 6:31–35, 40)

 2. Läs Josua 5:10–12.

  Under hur många år åt israeliterna manna, hur var det en prövning för dem, och vad kan vi lära oss av den här berättelsen? (2 Mos. 16:35; 4 Mos. 11:4–6; 1 Kor. 10:10, 11)

Berättelse 35

Jehova ger sina lagar

 1. Var slog israeliterna läger ungefär två månader efter det att de lämnat Egypten?

 2. Vad säger Jehova att han vill att folket skall göra, och vad svarar de?

 3. Varför ger Jehova två stentavlor till Mose?

 4. Vilka ytterligare lagar, förutom de tio budorden, ger Jehova åt israeliterna?

 5. Vilka är de två största lagarna enligt Jesus Kristus?

Extra frågor:

 1. Läs 2 Moseboken 19:1–25; 20:1–21; 24:12–18; 31:18.

  Hur hjälper oss orden i 2 Moseboken 19:8 att förstå vad som är inbegripet i ett kristet överlämnande? (Matt. 16:24; 1 Petr. 4:1–3)

 2. Läs 5 Moseboken 6:4–6; 3 Moseboken 19:18; Matteus 22:36–40.

  Hur visar de kristna sin kärlek till Jehova och till sina medmänniskor? (Mark. 6:34; Apg. 4:20; Rom. 15:2)

Berättelse 36

Guldkalven

 1. Vad gör människorna på bilden, och varför?

 2. Varför är Jehova arg, och vad gör Mose när han ser vad folket gör?

 3. Vad säger Mose till några av männen att de skall göra?

 4. Vad lär vi av den här berättelsen?

Extra frågor:

 1. Läs 2 Moseboken 32:1–35.

  1. Hur visar den här skildringen vilken inställning Jehova har till att blanda falsk religion med sann tillbedjan? (2 Mos. 32:4–6, 10; 1 Kor. 10:7, 11)

  2. Vad bör de kristna tänka på när de väljer underhållning, till exempel sång och dans? (2 Mos. 32:18, 19; Ef. 5:15, 16; 1 Joh. 2:15–17)

  3. Hur var Levis stam ett fint exempel i att stå upp för rättfärdighet? (2 Mos. 32:25–28; Ps. 18:25)

Berättelse 37

Ett tält för tillbedjan

 1. Vad kallas byggnaden på bilden, och vad används den till?

 2. Varför sade Jehova till Mose att han skulle göra tältet så att man lätt kunde plocka isär det?

 3. Vad kallas lådan i det lilla rummet längst in i tältet, och vad innehåller den?

 4. Vem väljer Jehova till överstepräst, och vad är hans uppgift?

 5. Vilka tre föremål finns i det större rummet i tältet?

 6. Vilka två föremål finns på tabernaklets gård, och vad används de till?

Extra frågor:

 1. Läs 2 Moseboken 25:8–40; 26:1–37; 27:1–8; 28:1.

  Vad representerade keruberna på ”Vittnesbördets ark”? (2 Mos. 25:20, 22; 4 Mos. 7:89; 2 Kung. 19:15)

 2. Läs 2 Moseboken 30:1–10, 17–21; 34:1, 2; Hebréerna 9:1–5.

  1. Varför betonade Jehova hur viktigt det var för prästerna att hålla sig fysiskt rena när de tjänade i tabernaklet, eller tältboningen, och hur bör det påverka oss i dag? (2 Mos. 30:18–21; 40:30, 31; Hebr. 10:22)

  2. Hur visar aposteln Paulus att tabernaklet och lagförbundet var föråldrade när han skrev sitt brev till de kristna hebréerna? (Hebr. 9:1, 9; 10:1)

Berättelse 38

De 12 spejarna

 1. Vad är det för speciellt med druvklasen på bilden, och var kom den ifrån?

 2. Varför sänder Mose in 12 spejare i Kanaans land?

 3. Vad säger tio av spejarna till Mose när de kommer tillbaka?

 4. Hur visar två spejare att de litar på Jehova, och vad heter de?

 5. Varför är Jehova arg, och vad säger han till Mose?

Extra frågor:

 1. Läs 4 Moseboken 13:1–33.

  1. Vilka blev utvalda till att utspeja landet, och vilken enastående möjlighet hade de? (4 Mos. 13:2, 3, 18–20)

  2. Varför skilde sig Josuas och Kalebs uppfattning från de andra spejarnas uppfattning, och vad lär det oss? (4 Mos. 13:28–30; Matt. 17:20; 2 Kor. 5:7)

 2. Läs 4 Moseboken 14:1–38.

  1. Vilken varning när det gäller att knota mot Jehovas jordiska representanter bör vi lyda? (4 Mos. 14:2, 3, 27; Matt. 25:40, 45; 1 Kor. 10:10)

  2. Hur visar 4 Moseboken 14:24 att Jehova visar personligt intresse för var och en av sina tjänare? (1 Kung. 19:18; Ords. 15:3)

Berättelse 39

Arons stav blommar

 1. Vilka gör uppror mot Moses och Arons myndighet, och vad säger de till Mose?

 2. Vad säger Mose till Kora och hans 250 följeslagare att de skall göra?

 3. Vad säger Mose till folket, och vad händer så snart han slutar tala?

 4. Vad händer med Kora och hans 250 följeslagare?

 5. Vad gör Arons son, Eleasar, med de döda männens fyrfat, och varför?

 6. Varför gör Jehova så att Arons stav blommar? (Se bilden.)

Extra frågor:

 1. Läs 4 Moseboken 16:1–49.

  1. Vad gjorde Kora och hans följeslagare, och varför var det en handling av uppror mot Jehova? (4 Mos. 16:9, 10, 18; 3 Mos. 10:1, 2; Ords. 11:2)

  2. Vilket felaktigt synsätt utvecklade Kora och de 250 ”hövdingarna i menigheten”? (4 Mos. 16:1–3; Ords. 15:33; Jes. 49:7)

 2. Läs 4 Moseboken 17:1–11; 26:10.

  1. Vad visades genom att Arons stav sköt skott, och varför gav Jehova anvisning om att den skulle förvaras i arken? (4 Mos. 17:5, 8, 10)

  2. Vilken viktig lärdom kan vi dra av tecknet med Arons stav? (4 Mos. 17:10; Apg. 20:28; Fil. 2:14; Hebr. 13:17)

Berättelse 40

Mose slår på klippan

 1. Hur tar Jehova hand om israeliterna i vildmarken?

 2. Vad klagar israeliterna över när de slår läger vid Kades?

 3. Hur ordnar Jehova vatten åt folket och deras djur?

 4. Vem är mannen på bilden som pekar på sig själv, och varför gör han det?

 5. Varför är Jehova arg på Mose och Aron, och hur straffas de?

 6. Vad händer vid berget Hor, och vem blir Israels överstepräst?

Extra frågor:

 1. Läs 4 Moseboken 20:1–13, 22–29 och 5 Moseboken 29:5.

  1. Vad lär vi av det sätt på vilket Jehova tog hand om israeliterna i vildmarken? (5 Mos. 29:5; Matt. 6:31; Hebr. 13:5; Jak. 1:17)

  2. Hur såg Jehova på att Mose och Aron inte helgade honom inför Israel? (4 Mos. 20:12; 1 Kor. 10:12; Upp. 4:11)

  3.      

Berättelse 41

Kopparormen

 1. Vad är lindat runt stången på bilden, och varför sade Jehova åt Mose att sätta den där?

 2. Hur visar folket att de är otacksamma för allt som Gud har gjort för dem?

 3. Vad ber folket Mose att han skall göra när Jehova har sänt giftiga ormar för att straffa dem?

 4. Varför säger Jehova till Mose att han skall göra en kopparorm?

 5. Vad kan vi lära oss av den här berättelsen?

Extra frågor:

 1. Läs 4 Moseboken 21:4–9.

  1. Vilken varning får vi genom Israels klagande över Jehovas anordningar? (4 Mos. 21:5, 6; Rom. 2:4)

  2. Hur använde israeliterna kopparormen några århundraden senare, och hur tog kung Hiskia itu med det? (4 Mos. 21:9; 2 Kung. 18:1–4)

 2. Läs Johannes 3:14, 15.

  Hur är kopparormen på signalstången en passande bild av Jesus Kristus upphängd på pålen? (Gal. 3:13; 1 Petr. 2:24)

Berättelse 42

En åsna talar

 1. Vem är Balak, och varför skickar han efter Bileam?

 2. Varför lägger sig Bileams åsna ner på vägen?

 3. Vad hör Bileam åsnan säga?

 4. Vad säger en ängel till Bileam?

 5. Vad händer när Bileam försöker förbanna Israel?

Extra frågor:

 1. Läs 4 Moseboken 21:21–35.

  Varför besegrade Israel Sihon, amoréernas kung, och Og, kungen i Basan? (4 Mos. 21:21, 23, 33, 34)

 2. Läs 4 Moseboken 22:1–40.

  Vad var motivet bakom Bileams försök att förbanna Israel, och vad kan vi lära oss av det? (4 Mos. 22:16, 17; Ords. 6:16, 18; 2 Petr. 2:15; Jud. v. 11)

 3. Läs 4 Moseboken 23:1–30.

  Hur visade Bileams handlingssätt att han inte var en tillbedjare av Jehova, trots att han utgav sig för att vara det? (4 Mos. 23:3, 11–14; 1 Sam. 15:22)

 4. Läs 4 Moseboken 24:1–25.

  Hur stärker den här bibliska berättelsen vår tro på att Jehova skall förverkliga det han har bestämt? (4 Mos. 24:10; Jes. 54:17)

Berättelse 43

Josua blir ledare

 1. Vilka är de två männen på bilden som står bredvid Mose?

 2. Vad säger Jehova till Josua?

 3. Varför går Mose upp på toppen av berget Nebo, och vad säger Jehova till honom?

 4. Hur gammal är Mose när han dör?

 5. Varför är israeliterna ledsna, men varför kan de också vara glada?

Extra frågor:

 1. Läs 4 Moseboken 27:12–23.

  Vilket ansvarsfullt uppdrag fick Josua av Jehova, och hur visar Jehova omsorg om sitt folk i dag? (4 Mos. 27:15–19; Apg. 20:28; Hebr. 13:7)

 2. Läs 5 Moseboken 3:23–29.

  Varför fick inte Mose och Aron gå över till det utlovade landet för Jehova, och vilken lärdom kan vi dra av det? (5 Mos. 3:25–27; 4 Mos. 20:12, 13)

 3. Läs 5 Moseboken 31:1–8; 14–23.

  Hur visar Moses avskedsord till Israel att han ödmjukt tog emot Jehovas tuktan? (5 Mos. 31:6–8, 23)

 4. Läs 5 Moseboken 32:45–52.

  Hur bör Guds ord påverka oss i vårt liv? (5 Mos. 32:47; 3 Mos. 18:5; Hebr. 4:12)

 5. Läs 5 Moseboken 34:1–12.

  Vad visar 5 Moseboken 34:10 om det förhållande Mose hade till Jehova, trots att han aldrig såg honom bokstavligen? (2 Mos. 33:11, 20; 4 Mos. 12:8)

Berättelse 44

Rahab gömmer spejarna

 1. Var bor Rahab?

 2. Vilka är de två männen på bilden, och varför är de i Jeriko?

 3. Vilken befallning får Rahab av kungen i Jeriko, och vad svarar hon?

 4. Hur hjälper Rahab de två männen, och vad ber hon dem om?

 5. Vad lovar de två männen Rahab?

Extra frågor:

 1. Läs Josua 2:1–24.

  Hur uppfylldes Jehovas löfte i 2 Moseboken 23:28 när israeliterna anföll Jeriko? (Jos. 2:9–11)

 2. Läs Hebréerna 11:31.

  Hur betonas vikten av tro genom exemplet med Rahab? (Rom. 1:17; Hebr. 10:39; Jak. 2:25)

Berättelse 45

Övergången över Jordan

 1. Vilket underverk utför Jehova så att israeliterna kan gå över Jordan?

 2. Hur måste israeliterna visa tro för att kunna gå över Jordan?

 3. Varför säger Jehova till Josua att samla ihop 12 stora stenar från flodbädden?

 4. Vad händer så snart som prästerna går upp ur Jordan?

Extra frågor:

 1. Läs Josua 3:1–17.

  1. Vad visar den här berättelsen att vi behöver göra för att få Jehovas hjälp och välsignelse? (Jos. 3:13, 15; Ords. 3:5; Jak. 2:22, 26)

  2. Hur mycket vatten var det i Jordan när israeliterna gick över för att gå in i det utlovade landet, och hur upphöjde det Jehovas namn? (Jos. 3:15; 4:18; Ps. 66:5–7)

 2. Läs Josua 4:1–18.

  Vilket syfte tjänade de 12 stenar som togs upp från Jordan och sattes upp vid Gilgal? (Jos. 4:4–7)

Berättelse 46

Jerikos murar

 1. Vad säger Jehova till stridsmännen och prästerna att de skall göra i sex dagar?

 2. Vad skall männen göra på den sjunde dagen?

 3. Vad händer med Jerikos murar på bilden?

 4. Varför hänger det ett rött snöre från fönstret?

 5. Vad säger Josua till stridsmännen att de skall göra med folket och staden, men vad skall de göra med silvret, guldet, kopparn och järnet?

 6. Vad säger Josua att de två spejarna skall göra?

Extra frågor:

 1. Läs Josua 6:1–25.

  1. Hur kan man likna israeliternas marscherande runt Jeriko på den sjunde dagen vid Jehovas vittnens predikoverksamhet i dessa sista dagar? (Jos. 6:15, 16; Jes. 60:22; Matt. 24:14; 1 Kor. 9:16)

  2. Hur uppfylldes profetian i Josua 6:26 ungefär 500 år senare, och vad säger det oss om Jehovas ord? (1 Kung. 16:34; Jes. 55:11)

Berättelse 47

En tjuv i Israel

 1. Vem är mannen på bilden som gräver ner värdesaker som han tagit från Jeriko, och vilka är det som hjälper honom?

 2. Varför är det som Akan och hans familj gör så allvarligt?

 3. Vad säger Jehova när Josua frågar varför israeliterna besegrades i striden vid Aj?

 4. Vad händer med Akan och hans familj när de har förts till Josua?

 5. Vad kan vi lära oss av det som hände Akan?

Extra frågor:

 1. Läs Josua 7:1–26.

  1. Vad visade Josuas böner om hans förhållande till sin Skapare? (Jos. 7:7–9; Ps. 119:145; 1 Joh. 5:14)

  2. Vad visar exemplet med Akan, och hur är det en varning för oss? (Jos. 7:11, 14, 15; Ords. 15:3; 1 Tim. 5:24; Hebr. 4:13)

 2. Läs Josua 8:1–29.

  Vilket personligt ansvar har vi mot den kristna församlingen i dag? (Jos. 7:13; 3 Mos. 5:1; Ords. 28:13)

Berättelse 48

De kloka gibeoniterna

 1. Hur skiljer sig människorna i Gibeon från kanaanéerna i städerna runt omkring?

 2. Vad visar bilden att gibeoniterna gör, och varför?

 3. Vilket löfte ger Josua och de israelitiska ledarna till gibeoniterna, men vad får de veta tre dagar senare?

 4. Vad händer när kungar i andra städer får höra att gibeoniterna har slutit fred med Israel?

Extra frågor:

 1. Läs Josua 9:1–27.

  1. Vilka egenskaper visade Jehova när han skonade gibeoniterna, fast han hade sagt till Israels nation att de skulle ”förinta alla landets invånare”? (Jos. 9:22, 24; Matt. 9:13; Apg. 10:34, 35; 2 Petr. 3:9)

  2. Hur var Josua ett gott föredöme för de kristna i dag genom att hålla fast vid förbundet som han hade slutit med gibeoniterna? (Jos. 9:18, 19; Matt. 5:37; Ef. 4:25)

 2. Läs Josua 10:1–5.

  Hur efterliknar den stora skaran i dag gibeoniterna, och vad blir de därför måltavla för? (Jos. 10:4; Sak. 8:23; Matt. 25:35–40; Upp. 12:17)

Berättelse 49

Solen står stilla

 1. Vad säger Josua på bilden, och varför?

 2. Vilken hjälp får Josua och hans stridsmän av Jehova?

 3. Hur många fiendekungar besegrar Josua, och hur lång tid tar det?

 4. Varför delar Josua upp Kanaans land?

 5. Hur gammal är Josua när han dör, och vad händer med folket efteråt?

Extra frågor:

 1. Läs Josua 10:6–15.

  Vad kan vi vara säkra på när vi vet att Jehova fick solen och månen att stå stilla för Israel? (Jos. 10:8, 10, 12, 13; Ps. 18:3; Ords. 18:10)

 2. Läs Josua 12:7–24.

  Vem var det egentligen som besegrade 31 kungar i Kanaan, och varför är det här viktigt för oss i dag? (Jos. 12:7; 24:11–13; 5 Mos. 31:8; Luk. 21:9, 25–28)

 3. Läs Josua 14:1–5.

  Hur delades landet upp mellan Israels stammar, och vad visar det här när det gäller arvslotter i paradiset? (Jos. 14:2; Jes. 65:21; Hes. 47:21–23; 1 Kor. 14:33)

 4. Läs Domarboken 2:8–13.

  Vilka fungerar i dag, i likhet med Josua, som en återhållande kraft mot avfällighet? (Dom. 2:8, 10, 11; Matt. 24:45–47; 2 Thess. 2:3–6; Tit. 1:7–9; Upp. 1:1; 2:1, 2)

Berättelse 50

Två modiga kvinnor

 1. Vilka är domarna, och vad heter några av dem?

 2. Vilket speciellt privilegium har Debora, och vad inbegriper det?

 3. Vilket budskap från Jehova framför Debora till domaren Barak när Israel hotas av kung Jabin och hans härförare, Sisera, och vem säger hon skall få äran?

 4. Hur visar Jael att hon är en modig kvinna?

 5. Vad händer efter kung Jabins död?

Extra frågor:

 1. Läs Domarboken 2:14–22.

  Hur drog israeliterna Jehovas vrede över sig, och vad kan vi lära av det? (Dom. 2:20; Ords. 3:1, 2; Hes. 18:21–23)

 2. Läs Domarboken 4:1–24.

  Vad kan kristna kvinnor i dag lära av det fina exempel på tro och mod som Debora och Jael gav? (Dom. 4:4, 8, 9, 14, 21, 22; Ords. 31:30; 1 Kor. 16:13)

 3. Läs Domarboken 5:1–31.

  Hur kan segersången som Barak och Debora sjöng passa som en bön när det gäller det kommande kriget vid Harmageddon? (Dom. 5:3, 31; 1 Krön. 16:8–10; Upp. 7:9, 10; 16:16; 19:19–21)

Berättelse 51

Rut och Noomi

 1. Varför bor Noomi i Moabs land?

 2. Vilka är Rut och Orpa?

 3. Hur reagerar Rut och Orpa när Noomi säger åt dem att gå tillbaka till sitt folk?

 4. Vem är Boas, och hur hjälper han Rut och Noomi?

 5. Vad heter Boas och Ruts son, och varför skall vi komma ihåg honom?

Extra frågor:

 1. Läs Rut 1:1–17.

  1. Hur uttrycker Rut sin lojala kärlek? (Rut 1:16, 17)

  2. Hur liknar Ruts sinnesinställning den inställning som de ”andra fåren” har till de smorda på jorden i dag? (Joh. 10:16; Sak. 8:23)

 2. Läs Rut 2:1–23.

  Hur är Rut ett fint exempel för unga kvinnor i dag? (Rut 2:17, 18; Ords. 23:22; 31:15)

 3. Läs Rut 3:5–13.

  1. Hur såg Boas på Ruts villighet att gifta sig med honom i stället för med en yngre man?

  2. Vad kan Ruts inställning lära oss om lojal kärlek? (Rut 3:10; 1 Kor. 13:4, 5)

 4. Läs Rut 4:7–17.

  Hur kan kristna män i dag likna Boas? (Rut 4:9, 10; 1 Tim. 3:1, 12, 13; 5:8)

Berättelse 52

Gideon och hans 300 man

 1. Hur och varför har israeliterna fått det mycket svårt?

 2. Varför säger Jehova till Gideon att han har för många män i sin här?

 3. Hur många män är kvar när Gideon sagt åt alla rädda män att gå tillbaka hem?

 4. Förklara genom att använda bilden hur Jehova minskar Gideons här till endast 300 man.

 5. Hur organiserar Gideon sina 300 män, och hur vinner Israel slaget?

Extra frågor:

 1. Läs Domarboken 6:36–40.

  1. Hur försäkrade sig Gideon om vad som var Jehovas vilja?

  2. Hur kan vi i dag ta reda på vad Jehovas vilja är? (Ords. 2:3–6; Matt. 7:7–11; 2 Tim. 3:16, 17)

 2. Läs Domarboken 7:1–25.

  1. Vilken lärdom kan vi dra av de 300 som förblev vaksamma i kontrast till dem som var obetänksamma? (Dom. 7:3, 6; Rom. 13:11, 12; Ef. 5:15–17)

  2. De 300 lärde sig genom att iaktta Gideon, och hur kan vi på liknande sätt ta lärdom av den större Gideon, Jesus Kristus, genom att iaktta honom? (Dom. 7:17; Matt. 11:29, 30; 28:19, 20; 1 Petr. 2:21)

  3. Hur hjälper Domarboken 7:21 oss att vara nöjda med vilket uppdrag vi än har i Jehovas organisation? (1 Kor. 4:2; 12:14–18; Jak. 4:10)

 3. Läs Domarboken 8:1–3.

  Vad kan vi lära oss av Gideons sätt att lösa tvisten med efraimiterna när det gäller att lösa personliga meningsskiljaktigheter med en broder eller syster? (Ords. 15:1; Matt. 5:23, 24; Luk. 9:48)

Berättelse 53

Jeftas löfte

 1. Vem är Jefta, och under vilken tid levde han?

 2. Vilket löfte ger Jefta till Jehova?

 3. Varför blir Jefta ledsen när han återvänder hem efter segern över ammoniterna?

 4. Vad säger Jeftas dotter när hon får höra vad hennes far har lovat?

 5. Varför älskar folket Jeftas dotter?

Extra frågor:

 1. Läs Domarboken 10:6–18.

  Vilken varning som ges genom Israels historia av otrohet mot Jehova bör vi lyda? (Dom. 10:6, 15, 16; Rom. 15:4; Upp. 2:10)

 2. Läs Domarboken 11:1–11, 29–40.

  1. Hur vet vi att Jeftas dotter inte offrades som ett människooffer, fast det sägs att Jefta gav henne som ”ett brännoffer”? (Dom. 11:31; 3 Mos. 16:24; 5 Mos. 18:10, 12)

  2. På vilket sätt gav Jefta sin dotter som ett offer?

  3. Vad kan vi lära av Jeftas inställning till det löfte han hade gett Jehova? (Dom. 11:35, 39; Pred. 5:4, 5; Matt. 16:24)

  4. Hur är Jeftas dotter ett gott exempel för unga kristna när det gäller att satsa på heltidstjänsten? (Dom. 11:36; Matt. 6:33; Fil. 3:8)

Berättelse 54

Den starkaste mannen

 1. Vad heter den starkaste mannen som någonsin levat, och vem gav honom hans styrka?

 2. Vad kan vi se på bilden att Simson gör med ett stort lejon?

 3. Vilken hemlighet berättar Simson för Delila på bilden, och hur leder det till att filistéerna tar honom till fånga?

 4. Hur dödar Simson 3 000 filistéer den dag då han dör?

Extra frågor:

 1. Läs Domarboken 13:1–14.

  Hur är Manoa och hans hustru fina exempel för föräldrar när det gäller att uppfostra sina barn? (Dom. 13:8; Ps. 127:3; Ef. 6:4)

 2. Läs Domarboken 14:5–9; 15:9–16.

  1. Vad visar berättelserna om hur Simson dödade lejonet, slet itu de nya repen som höll honom bunden och använde ett käkben av en åsnehingst för att döda 1 000 man om hur Jehovas heliga ande verkar?

  2. Hur hjälper helig ande oss i dag? (Dom. 14:6; 15:14; Sak. 4:6; Apg. 4:31)

 3. Läs Domarboken 16:18–31.

  Hur påverkades Simson av dåligt umgänge, och vad kan vi lära oss av det? (Dom. 16:18, 19; 1 Kor. 15:33)

Berättelse 55

En liten pojke tjänar Gud

 1. Vad heter pojken på bilden, och vilka är de andra?

 2. Vad ber Hanna en dag när hon är i Jehovas tältboning, och hur besvarar Jehova bönen?

 3. Hur gammal är Samuel när han börjar tjäna i Jehovas tält, och vad gör hans mor för honom varje år?

 4. Vad heter Elis söner, och vad är de för slags män?

 5. Hur kallar Jehova på Samuel, och vilket budskap ger han honom?

 6. Vad blir Samuel när han växer upp, och vad händer när han blir äldre?

Extra frågor:

 1. Läs 1 Samuelsboken 1:1–28.

  1. Hur är Elkana ett fint exempel för familjeöverhuvuden när det gäller att ta ledningen i sann tillbedjan? (1 Sam. 1:3, 21; Matt. 6:33; Fil. 1:10)

  2. Vilken lärdom kan vi dra av Hannas sätt att handskas med ett svårt problem? (1 Sam. 1:10, 11; Ps. 55:22; Rom. 12:12)

 2. Läs 1 Samuelsboken 2:11–36.

  Hur visade Eli att han ärade sina söner mer än Jehova, och hur kan det tjäna som en varning för oss? (1 Sam. 2:22–24, 27, 29; 5 Mos. 21:18–21; Matt. 10:36, 37)

 3. Läs 1 Samuelsboken 4:16–18.

  Vilket fyrfaldigt budskap om ve kommer från slaglinjen, och hur påverkar det Eli?

 4. Läs 1 Samuelsboken 8:4–9.

  Hur kränkte Israel Jehova, och hur kan vi lojalt stödja hans kungarike i dag? (1 Sam. 8:5, 7; Joh. 17:16; Jak. 4:4)

Berättelse 56

Saul – Israels förste kung

 1. Vad gör Samuel på bilden, och varför?

 2. Varför tycker Jehova om Saul, och vad är han för slags person?

 3. Vad heter Sauls son, och vad gör han?

 4. Varför börjar Saul offra själv i stället för att vänta på Samuel?

 5. Vad lär vi oss av berättelsen om Saul?

Extra frågor:

 1. Läs 1 Samuelsboken 9:15–21; 10:17–27.

  Hur hjälpte Sauls blygsamma inställning honom att undvika förhastade handlingar när vissa män talade respektlöst om honom? (1 Sam. 9:21; 10:21, 22, 27; Ords. 17:27)

 2. Läs 1 Samuelsboken 13:5–14.

  Vilken synd begick Saul vid Gilgal? (1 Sam. 10:8; 13:8, 9, 13)

 3. Läs 1 Samuelsboken 15:1–35.

  1. Vilken allvarlig synd begick Saul i samband med Agag, Amaleks kung? (1 Sam. 15:2, 3, 8, 9, 22)

  2. Hur försökte Saul rättfärdiga sitt handlingssätt och skylla ifrån sig? (1 Sam. 15:24)

  3. Vilken varning bör vi tänka på när vi får råd? (1 Sam. 15:19–21; Ps. 141:5; Ords. 9:8, 9; 11:2)

Berättelse 57

Gud väljer ut David

 1. Vad heter pojken på bilden, och hur vet vi att han är modig?

 2. Var bor David, och vad heter hans far och farfar?

 3. Varför säger Jehova till Samuel att gå till Isais hem i Betlehem?

 4. Vad händer när Isai för fram sju av sina söner till Samuel?

 5. Vad säger Jehova till Samuel när David förs in?

Extra frågor:

 1. Läs 1 Samuelsboken 17:34, 35.

  Hur betonar de här händelserna Davids mod och förtröstan på Jehova? (1 Sam. 17:37)

 2. Läs 1 Samuelsboken 16:1–14.

  1. Hur hjälper oss Jehovas ord i 1 Samuelsboken 16:7 att vara opartiska och att undvika att döma andra efter utseendet? (Apg. 10:34, 35; 1 Tim. 2:4)

  2. Hur visar exemplet med Saul att när Jehova tar bort sin heliga ande från någon kan tomrummet fyllas av en ond ande, eller en inre drift att göra det som är orätt? (1 Sam. 16:14; Matt. 12:43–45; Gal. 5:16)

Berättelse 58

David och Goljat

 1. Hur utmanar Goljat den israelitiska hären?

 2. Hur stor är Goljat, och vilken belöning utlovar kung Saul åt den som dödar Goljat?

 3. Vad svarar David när Saul säger till honom att han inte kan strida mot Goljat, eftersom David bara är en pojke?

 4. Hur visar David att han litar på Jehova när han svarar Goljat?

 5. Vad använder David för att döda Goljat (se bilden), och vad händer sedan med filistéerna?

Extra frågor:

 1. Läs 1 Samuelsboken 17:1–54.

  1. Vad var hemligheten bakom Davids mod, och hur kan vi efterlikna honom? (1 Sam. 17:37, 45; Ef. 6:10, 11)

  2. Varför bör de kristna undvika en sådan tävlingsanda som Goljat visade, när de tar del i lek och idrott? (1 Sam. 17:8; Gal. 5:26; 1 Tim. 4:8)

  3. Hur visar Davids ord att han var förvissad om Guds stöd? (1 Sam. 17:45–47; 2 Krön. 20:15)

  4. Hur visar den här redogörelsen att striden egentligen stod mellan falska gudar och den sanne Guden, Jehova, och inte bara mellan två stridande härar? (1 Sam. 17:43, 46, 47)

  5. Hur efterliknar den smorda kvarlevan David när det gäller att förtrösta på Jehova? (1 Sam. 17:37; Jer. 1:17–19; Upp. 12:17)

Berättelse 59

Varför David måste fly

 1. Varför är Saul avundsjuk på David, men hur är Sauls son Jonatan annorlunda?

 2. Vad händer en dag när David spelar harpa för Saul?

 3. Vad säger Saul att David måste göra innan han får gifta sig med Sauls dotter Mikal, och varför säger han det?

 4. Vad händer för tredje gången när David spelar harpa för Saul, som bilden visar?

 5. Hur hjälper Mikal till att rädda Davids liv, och vad måste David sedan göra i sju år?

Extra frågor:

 1. Läs 1 Samuelsboken 18:1–30.

  1. Hur förebildade Jonatans starka kärlek till David den ömsesidiga kärlek som råder mellan de ”andra fåren” och den ”lilla hjorden”? (1 Sam. 18:1; Joh. 10:16; Luk. 12:32; Sak. 8:23)

  2. Hur visar Jonatan, enligt 1 Samuelsboken 18:4, en enastående undergivenhet under den som var utvald till att bli kung, med tanke på att han normalt sett skulle ha ärvt kungamakten av Saul?

  3. Hur visar exemplet med Saul att avundsjuka kan leda till allvarlig synd, och vilken varning är det för oss? (1 Sam. 18:7–9, 25; Jak. 3:14–16)

 2. Läs 1 Samuelsboken 19:1–17.

  Hur satte Jonatan sitt eget liv i fara när han talade med Saul? 1 Sam. 19:1, 4-6; Ords. 16:14)

Berättelse 60

Abigajil och David

 1. Vad heter kvinnan på bilden som kommer för att möta David, och vad är hon för slags person?

 2. Vem är Nabal?

 3. Varför skickar David några av sina män för att be Nabal om en tjänst?

 4. Vad säger Nabal till Davids män, och hur reagerar David?

 5. Hur visar Abigajil att hon är en förståndig kvinna?

Extra frågor:

 1. Läs 1 Samuelsboken 22:1–4.

  Hur var Davids familj ett gott exempel för oss när det gäller hur vi kan stödja varandra i den kristna brödraskaran? (Ords. 17:17; 1 Thess. 5:14)

 2. Läs 1 Samuelsboken 25:1–43.

  1. Varför beskrivs Nabal på ett så föraktfullt sätt? (1 Sam. 25:2–5, 10, 14, 21, 25)

  2. Vad kan kristna hustrur i dag lära av Abigajils exempel? (1 Sam. 25:32, 33; Ords. 31:26; Ef. 5:24)

  3. Vad hindrade Abigajil David från att göra? (1 Sam. 25:31, 33; Rom. 12:19; Ef. 4:26)

  4. Hur får män i dag hjälp att ha samma syn på kvinnor som Jehova har genom Davids reaktion på Abigajils ord? (Apg. 21:8, 9; Rom. 2:11; 1 Petr. 3:7)

Berättelse 61

David blir kung

 1. Vad gjorde David och Abisaj medan Saul låg och sov i sitt läger?

 2. Vilka frågor ställer David till Saul?

 3. Vart tar David vägen när han lämnar Saul?

 4. Vad gör David så ledsen att han skriver en vacker sång?

 5. Hur gammal är David när han blir kung i Hebron, och vad heter några av hans söner?

 6. Var regerar David senare som kung?

Extra frågor:

 1. Läs 1 Samuelsboken 26:1–25.

  1. Vilken inställning till teokratisk ordning visar David enligt 1 Samuelsboken 26:11? (Ps. 37:7; Rom. 13:2)

  2. Hur kan Davids ord i 1 Samuelsboken 26:23 hjälpa oss att bevara en rätt syn när vi uppriktigt anstränger oss för att visa kärleksfull omtanke men möts av brist på uppskattning? (1 Kung. 8:32; Ps. 18:20)

 2. Läs 2 Samuelsboken 1:26.

  Hur kan de kristna i dag ha samma ”intensiva kärlek till varandra” som David och Jonatan hade? (1 Petr. 4:8; Kol. 3:14; 1 Joh. 4:12)

 3. Läs 2 Samuelsboken 5:1–10.

  1. Hur många år regerade David som kung, och hur var den här perioden uppdelad? (2 Sam. 5:4, 5)

  2. Vem ligger bakom Davids stora makt, och hur är detta en påminnelse för oss i dag? (2 Sam. 5:10; 1 Sam. 16:13; 1 Kor. 1:31; Fil. 4:13)

Berättelse 62

Olyckor över Davids hus

 1. Vad händer till slut med Kanaan med Jehovas hjälp?

 2. Vad händer en kväll när David är uppe på taket till sitt palats?

 3. Varför är Jehova mycket arg på David?

 4. Vem är mannen på bilden som Jehova har sänt för att tala med David om hans synder, och vad säger han skall hända med David?

 5. Vilka olyckor drabbas David av?

 6. Vem blir kung i Israel efter David?

Extra frågor:

 1. Läs 2 Samuelsboken 11:1–27.

  1. Hur är det till skydd för oss att vara upptagna i tjänsten för Jehova?

  2. Hur drogs David in i synd, och vilken varning ger det Jehovas tjänare i dag? (2 Sam. 11:2; Matt. 5:27–29; 1 Kor. 10:12; Jak. 1:14, 15)

 2. Läs 2 Samuelsboken 12:1–18.

  1. Vad kan äldste och föräldrar lära av Natans sätt att närma sig David för att ge honom råd? (2 Sam. 12:1–4; Ords. 12:18; Matt. 13:34)

  2. Varför var Jehova barmhärtig mot David? (2 Sam. 12:13; Ps. 32:5; 2 Kor. 7:9, 10)

Berättelse 63

Den vise kung Salomo

 1. Vilken fråga ställer Jehova till Salomo, och vad svarar han?

 2. Vad lovar Jehova att ge Salomo, eftersom han tycker om Salomos bön?

 3. Vilket svårt problem kommer två kvinnor med till Salomo?

 4. Hur löser Salomo problemet, som bilden visar?

 5. Hur är förhållandena under Salomos regering, och varför?

Extra frågor:

 1. Läs 1 Kungaboken 3:3–28.

  1. Vad kan de som har ansvarsuppgifter i Guds organisation i dag lära av Salomos innerliga sätt att uttrycka sig i 1 Kungaboken 3:7? (Ps. 119:105; Ords. 3:5, 6)

  2. Hur är Salomos begäran ett fint exempel på vad som är lämpligt att be om? (1 Kung. 3:9, 11; Ords. 30:8, 9; 1 Joh. 5:14)

  3. Vad kan vi lita på när det gäller den större Salomos, Jesu Kristi, styre i framtiden, med tanke på hur Salomo löste de två kvinnornas dispyt? (1 Kung. 3:28; Jes. 9:6, 7; 11:2–4)

 2. Läs 1 Kungaboken 4:29–34.

  1. Hur besvarade Jehova Salomos begäran om ett lydigt hjärta? (1 Kung. 4:29)

  2. Vilken inställning till att studera Guds ord bör vi ha med tanke på de ansträngningar människor gjorde på Salomos tid för att lyssna till hans vishet? (1 Kung. 4:29, 34; Joh. 17:3; 2 Tim. 3:16)

Berättelse 64

Salomo bygger templet

 1. Hur lång tid tar det för Salomo att bygga Jehovas tempel, och varför kostar det så mycket pengar?

 2. Hur många rum har templet, och vad ställs i det innersta rummet?

 3. Vad säger Salomo i sin bön när templet är färdigt?

 4. Hur visar Jehova att han tycker om Salomos bön?

 5. Vad får Salomos hustrur honom att göra, och vad händer med Salomo?

 6. Varför är Jehova arg på Salomo, och vad säger Jehova till honom?

Extra frågor:

 1. Läs 1 Krönikeboken 28:9, 10.

  Vad bör vi sträva efter att göra i vårt dagliga liv, med tanke på vad David säger i 1 Krönikeboken 28:9, 10? (Ps. 19:14; Fil. 4:8, 9)

 2. Läs 2 Krönikeboken 6:12–21, 32–42.

  1. Hur visade Salomo att ingen byggnad gjord av människor kan rymma den högste Guden? (2 Krön. 6:18; Apg. 17:24, 25)

  2. Vad visar Salomos ord i 2 Krönikeboken 6:32, 33 om Jehova? (Apg. 10:34, 35; Gal. 2:6)

 3. Läs 2 Krönikeboken 7:1–5.

  Israels söner kände att de ville lovprisa Jehova när de såg hans härlighet, och hur bör vi påverkas när vi begrundar hur Jehova välsignar sitt folk? (2 Krön. 7:3; Ps. 22:22; 34:1; 96:2)

 4. Läs 1 Kungaboken 11:9–13.

  Hur visar Salomos liv att det är viktigt att vara trogen ända till slutet? (1 Kung. 11:4, 9; Matt. 10:22; Upp. 2:10)

Berättelse 65

Riket delas

 1. Vad heter de två männen på bilden, och vilka är de?

 2. Vad gör Ahia med dräkten han har på sig, och vad betyder det?

 3. Vad försöker Salomo göra med Jerobeam?

 4. Varför gör folket Jerobeam till kung över tio stammar?

 5. Varför gör Jerobeam två guldkalvar, och vad händer med landet kort därefter?

 6. Vad händer med tvåstammarsriket och Jehovas tempel i Jerusalem?

Extra frågor:

 1. Läs 1 Kungaboken 11:26–43.

  Hur var Jerobeam som människa, och vad lovade Jehova honom om han höll hans lagar? (1 Kung. 11:28, 38)

 2. Läs 1 Kungaboken 12:1–33.

  1. Vad kan Rehabeams dåliga exempel lära föräldrar och äldste angående maktmissbruk? (1 Kung. 12:13; Pred. 7:7; 1 Petr. 5:2, 3)

  2. Vem eller vilka bör ungdomar i dag vända sig till för att få tillförlitlig vägledning när de skall fatta viktiga beslut i livet? (1 Kung. 12:6, 7; Ords. 1:8, 9; 2 Tim. 3:16, 17; Hebr. 13:7)

  3. Vad fick Jerobeam att bygga två platser för kalvdyrkan, och hur visade det stor brist på tro på Jehova? (1 Kung. 11:37; 12:26–28)

  4. Vem ledde folket i tiostammarsriket i ett uppror mot sann tillbedjan? (1 Kung. 12:32, 33)

Berättelse 66

Isebel – en ond drottning

 1. Vem är Isebel?

 2. Varför är kung Ahab ledsen en dag?

 3. Vad gör Isebel för att skaffa Nabots vingård åt sin man, Ahab?

 4. Vem skickar Jehova för att straffa Isebel?

 5. Vad händer, som du kan se på bilden, när Jehu kommer till Isebels palats?

Extra frågor:

 1. Läs 1 Kungaboken 16:29–33 och 18:3, 4.

  Hur dåliga var förhållandena i Israel under kung Ahabs tid? (1 Kung. 14:9)

 2. Läs 1 Kungaboken 21:1–16.

  1. Hur visade Nabot mod och lojalitet mot Jehova? (1 Kung. 21:1–3; 3 Mos. 25:23–28)

  2. Vad kan vi lära av Ahabs exempel när det gäller att komma till rätta med besvikelser? (1 Kung. 21:4; Rom. 5:3–5)

 3. Läs 2 Kungaboken 9:30–37.

  Vad kan vi lära av Jehus iver att göra Jehovas vilja? (2 Kung. 9:4–10; 2 Kor. 9:1, 2; 2 Tim. 4:2)

Berättelse 67

Jehosafat litar på Jehova

 1. Vem är Jehosafat, och när lever han?

 2. Varför är israeliterna rädda, och vad gör många av dem?

 3. Vilket svar ger Jehova på Jehosafats bön?

 4. Vad gör Jehova strax före striden?

 5. Vad kan vi lära av Jehosafat?

Extra frågor:

 1. Läs 2 Krönikeboken 20:1–30.

  1. Hur visade Jehosafat vad Guds trogna tjänare bör göra när de ställs inför hot av olika slag? (2 Krön. 20:12; Ps. 25:15; 62:1)

  2. Eftersom Jehova alltid har kommunicerat med sitt folk genom en kanal, kan man fråga: Vilken kanal använder han i dag? (2 Krön. 20:14, 15; Matt. 24:45–47; Joh. 15:15)

  3. När Jehova sätter i gång ”kriget på Guds, den Allsmäktiges, stora dag”, hur kommer då vår situation att likna den som Jehosafat befann sig i? (2 Krön. 20:15, 17; 32:8; Upp. 16:14, 16)

  4. Vilket slags bidrag till det världsomfattande predikoarbetet ger pionjärer och missionärer i dag, i det de följer leviternas exempel? (2 Krön. 20:19, 21; Rom. 10:13–15; 2 Tim. 4:2)

Berättelse 68

Två pojkar som får liv igen

 1. Vilka är de tre personerna på bilden, och vad händer med den lille pojken?

 2. Vad ber Elia för pojken, och vad händer sedan?

 3. Vad heter han som hjälper Elia?

 4. Varför blir Elisa kallad till en kvinnas hem i Sunem?

 5. Vad gör Elisa, och vad händer med det döda barnet?

 6. Vilken kraft som Jehova har visades genom Elia och Elisa?

Extra frågor:

 1. Läs 1 Kungaboken 17:8–24.

  1. Hur prövades Elias lydnad och tro? (1 Kung. 17:9; 19:1–4, 10)

  2. Varför var den tro som änkan i Sarefat visade enastående? (1 Kung. 17:12–16; Luk. 4:25, 26)

  3. Hur bekräftas sannfärdigheten i Jesu ord i Matteus 10:41, 42 av det som änkan i Sarefat fick vara med om? (1 Kung. 17:10–12, 17, 23, 24)

 2. Läs 2 Kungaboken 4:8–37.

  1. Vad kan vi lära av kvinnan i Sunem i fråga om gästfrihet? (2 Kung. 4:8; Luk. 6:38; Rom. 12:13; 1 Joh. 3:17)

  2. På vilka sätt kan vi visa omtanke om Guds tjänare i dag? (Apg. 20:35; 28:1, 2; Gal. 6:9, 10; Hebr. 6:10)

Berättelse 69

En flicka hjälper sin herre

 1. Vad säger flickan på bilden till kvinnan?

 2. Vem är kvinnan på bilden, och vad gör flickan i hennes hem?

 3. Vad säger Elisa till Naaman genom sin tjänare, och varför blir Naaman arg?

 4. Vad händer när Naaman lyssnar till sina tjänare?

 5. Varför vägrar Elisa att ta emot Naamans gåva, men vad gör Gehasi?

 6. Vad händer med Gehasi, och vad kan vi lära av det?

Extra frågor:

 1. Läs 2 Kungaboken 5:1–27.

  1. Hur kan den israelitiska flickan vara ett exempel för barn i dag? (2 Kung. 5:3; Ps. 8:2; 148:12, 13)

  2. Varför är det bra att tänka på exemplet med Naaman när vi får bibliska råd? (2 Kung. 5:15; Hebr. 12:5, 6; Jak. 4:6)

  3. Vilka lärdomar kan vi dra av att jämföra Elisas sätt att handla med Gehasis? (2 Kung. 5:9, 10, 14–16, 20; Matt. 10:8; Apg. 5:1–5; 2 Kor. 2:17)

Berättelse 70

Jona och den stora fisken

 1. Vem är Jona, och vad uppmanar Jehova honom att göra?

 2. Vad gör Jona, eftersom han inte vill gå dit Jehova vill att han skall gå?

 3. Vad säger Jona att sjömännen skall göra för att stormen skall sluta?

 4. Vad händer när Jona sjunker ner i vattnet, som du kan se på bilden?

 5. Hur länge är Jona i den stora fiskens mage, och vad gör han där?

 6. Vart går Jona när han har kommit ut ur den stora fisken, och vad kan vi lära av det?

Extra frågor:

 1. Läs Jona 1:1–17.

  Vad tyckte Jona tydligen om sitt uppdrag att predika för nineviterna? (Jon. 1:2, 3; Ords. 3:7; Pred. 8:12)

 2. Läs Jona 2:1, 2, 10.

  Hur kan vi vara säkra på att Jehova besvarar våra böner, med tanke på det som hände Jona? (Ps. 22:24; 34:6; 1 Joh. 5:14)

 3. Läs Jona 3:1–10.

  1. Vilken uppmuntran får vi av att Jehova fortsatte att använda Jona trots att han först inte ville fullgöra sitt uppdrag? (Ps. 103:14; 1 Petr. 5:10)

  2. Vad lär vi av Jona och nineviterna när det gäller att ha förutfattade meningar om människor på vårt distrikt? (Jon. 3:6–9; Pred. 11:6; Apg. 13:48)

Berättelse 71

Gud utlovar ett paradis

 1. Vem var Jesaja, när levde han, och vad visade Jehova honom?

 2. Vad betyder ordet ”paradis”, och vad påminner det dig om?

 3. Vad sade Jehova till Jesaja att han skulle skriva om det nya paradiset?

 4. Varför förlorade Adam och Eva sitt vackra hem?

 5. Vad lovar Jehova att de som älskar honom skall få?

Extra frågor:

 1. Läs Jesaja 11:6–9.

  1. Hur beskriver Guds ord den frid som skall råda mellan djur och människor i den nya världen? (Ps. 148:10, 13; Jes. 65:25; Hes. 34:25)

  2. Vilken andlig uppfyllelse av Jesajas ord äger rum bland Jehovas folk i dag? (Rom. 12:2; Ef. 4:23, 24)

  3. Vem förtjänar äran för förvandlingen av människors personligheter både nu och i den nya världen? (Jes. 48:17, 18; Gal. 5:22, 23; Fil. 4:7)

 2. Läs Uppenbarelseboken 21:3, 4.

  1. Hur visar Bibeln att Gud bor bland människorna på jorden i bildlig bemärkelse och inte i fysiskt avseende? (3 Mos. 26:11, 12; 2 Krön. 6:18; Jes. 66:1; Upp. 21:2, 3, 22–24)

  2. Vilka slags tårar och vilket slags smärta kommer att tas bort? (Luk. 8:49–52; Rom. 8:21, 22; Upp. 21:4)

Berättelse 72

Gud hjälper kung Hiskia

 1. Vem är mannen på bilden, och varför är han bekymrad?

 2. Vad är det för brev som Hiskia har lagt fram för Gud, och vad ber Hiskia om?

 3. Hur är Hiskia som kung, och vad säger Jehova till honom genom profeten Jesaja?

 4. Vad gör Jehovas ängel med assyrierna, som bilden visar?

 5. Vad händer efter Hiskias död, trots att det har varit fred i tvåstammarsriket en tid?

Extra frågor:

 1. Läs 2 Kungaboken 18:1–36.

  1. Hur försökte Assyriens talesman Rabsake försvaga israeliternas tro? (2 Kung. 18:19, 21; 2 Mos. 5:2; Ps. 64:3)

  2. Hur följer Jehovas vittnen Hiskias exempel när de har att göra med motståndare? (2 Kung. 18:36; Ps. 39:1; Ords. 26:4; 2 Tim. 2:24)

 2. Läs 2 Kungaboken 19:1–37.

  1. Hur följer Jehovas folk i dag Hiskias exempel när de går igenom svåra tider? (2 Kung. 19:1, 2; Ords. 3:5, 6; Hebr. 10:24, 25; Jak. 5:14, 15)

  2. Vilket trefaldigt nederlag upplevde kung Sanherib, och vem är han profetiskt en förebild till? (2 Kung. 19:32, 35, 37; Upp. 20:2, 3)

 3. Läs 2 Kungaboken 21:1–6, 16.

  Varför kan det sägas att Manasse var en av de mest ondskefulla kungar som någonsin regerat i Jerusalem? (2 Krön. 33:4–6, 9)

Berättelse 73

Israels siste gode kung

 1. Hur gammal är Josia när han blir kung, och vad börjar han göra när han har varit kung i sju år?

 2. Vad ser man Josia göra på den första bilden?

 3. Vad hittar översteprästen när männen reparerar templet?

 4. Varför river Josia sönder sina kläder?

 5. Vilket budskap får Josia från Jehova genom profetissan Hulda?

Extra frågor:

 1. Läs 2 Krönikeboken 34:1–28.

  1. Vilket fint exempel är Josia för dem som kanske har haft en svår barndom? (2 Krön. 33:21–25; 34:1, 2; Ps. 27:10)

  2. Vilka betydelsefulla steg tog Josia under det åttonde, tolfte och artonde året av sin regering för att främja sann tillbedjan? (2 Krön. 34:3, 8)

  3. Vilka lärdomar kan vi dra av kung Josias och översteprästen Hilkias föredömliga handlingssätt när det gäller att underhålla våra möteslokaler? (2 Krön. 34:9–13; Ords. 11:14; 1 Kor. 10:31)

Berättelse 74

En man som inte är rädd

 1. Vem är den unge mannen på bilden?

 2. Vad tycker Jeremia om att han skall bli profet, men vad säger Jehova till honom?

 3. Vilket budskap fortsätter Jeremia att förkunna för folket?

 4. Hur försöker prästerna stoppa Jeremia, men hur visar han att han inte är rädd?

 5. Vad händer när israeliterna inte bättrar sig?

Extra frågor:

 1. Läs Jeremia 1:1–8.

  1. Vad gör en person kvalificerad att tjäna Jehova, som vi kan se av Jeremias exempel? (2 Kor. 3:5, 6)

  2. Vilken uppmuntran ger Jeremias exempel åt kristna ungdomar i dag? (Pred. 12:1; 1 Tim. 4:12)

 2. Läs Jeremia 10:1–5.

  Vilken kraftfull illustration använder Jeremia för att visa det meningslösa i att förtrösta på avgudar? (Jer. 10:5; Jes. 46:7; Hab. 2:19)

 3. Läs Jeremia 26:1–16.

  1. När de smorda låter varningsbudskapet ljuda i dag, hur visar de då att de följer Jehovas befallning till Jeremia att inte ta ”bort något ord”? (Jer. 26:2; 5 Mos. 4:2; Apg. 20:27)

  2. Vilket fint föredöme är Jeremia för Jehovas vittnen när det gäller att förkunna Jehovas varningsbudskap till nationerna? (Jer. 26:8, 12, 14, 15; 2 Tim. 4:1–5)

 4. Läs 2 Kungaboken 24:1–17.

  Vilka blev de tråkiga konsekvenserna av Judas otrohet mot Jehova? (2 Kung. 24:2–4, 14)

Berättelse 75

Fyra pojkar i Babylon

 1. Vilka är de fyra pojkarna på bilden, och varför är de i Babylon?

 2. Vilka planer har Nebukadnessar för de fyra pojkarna, och vad befaller han sina tjänare?

 3. Vad säger Daniel att han och hans tre kamrater vill äta och dricka?

 4. Hur ser Daniel och hans tre kamrater ut efter att ha ätit grönsaker i tio dagar i jämförelse med de andra unga männen?

 5. Hur hamnar Daniel och hans tre kamrater i kungens palats, och hur är de duktigare än prästerna och de visa männen?

Extra frågor:

 1. Läs Daniel 1:1–21.

  1. Vad behöver vi göra för att kunna stå emot frestelser och övervinna svagheter? (Dan. 1:8; 1 Mos. 39:7, 10; Gal. 6:9)

  2. På vilka sätt skulle ungdomar i dag kunna bli frestade eller utsättas för påtryckningar att göra sådant som en del tycker om? (Dan. 1:8; Ords. 20:1; 2 Kor. 6:17–7:1)

  3. Vad får vi hjälp att förstå angående världslig utbildning genom Bibelns skildring av de fyra hebreiska ungdomarna? (Dan. 1:20; Jes. 54:13; 1 Kor. 3:18–20)

Berättelse 76

Jerusalem blir förstört

 1. Vad händer med Jerusalem och de israeliter som syns på bilden?

 2. Vem är Hesekiel, och vilka fruktansvärda saker visar Jehova honom?

 3. Vad lovar Jehova, eftersom israeliterna inte har någon respekt för honom?

 4. Vad gör kung Nebukadnessar när israeliterna har gjort uppror mot honom?

 5. Varför låter Jehova israeliterna drabbas av den här hemska förstörelsen?

 6. Varför finns det inga människor i Israels land, och hur länge är det så?

Extra frågor:

 1. Läs 2 Kungaboken 25:1–26.

  1. Vem var Sidkia, vad hände med honom, och hur uppfyllde det bibliska profetior? (2 Kung. 25:5–7; Hes. 12:13–15)

  2. Vilka höll Jehova ansvariga för all den trolöshet som israeliterna hade gjort sig skyldiga till? (2 Kung. 25:9, 11, 12, 18, 19; 2 Krön. 36:14, 17)

 2. Läs Hesekiel 8:1–18.

  Hur har kristenheten efterliknat de avfälliga israelitiska soldyrkarna? (Hes. 8:16; Jes. 5:20, 21; Joh. 3:19–21; 2 Tim. 4:3)

Berättelse 77

De ville inte falla ner

 1. Vilken befallning har Babylons kung Nebukadnessar gett folket?

 2. Varför faller inte Daniels tre kamrater ner för bildstoden av guld?

 3. Hur visar de tre hebréerna att de litar på Jehova när Nebukadnessar ger dem en ny chans att falla ner?

 4. Vad låter Nebukadnessar sina män göra med Sadrak, Mesak och Abed-Nego?

 5. Vad ser Nebukadnessar när han tittar in i ugnen?

 6. Varför prisar kungen den Gud som Sadrak, Mesak och Abed-Nego tillber, och vilket fint föredöme är de för oss?

Extra frågor:

 1. Läs Daniel 3:1–30.

  1. Vilken inställning som de tre unga hebréerna visade borde alla Guds tjänare ha när deras ostrafflighet prövas? (Dan. 3:17, 18; Matt. 10:28; Rom. 14:7, 8)

  2. Vilken viktig lärdom gav Jehova Gud åt Nebukadnessar? (Dan. 3:28, 29; 4:34, 35)

Berättelse 78

Handskriften på väggen

 1. Vad händer när Babylons kung har en stor fest och använder de bägare och skålar som tagits från Jehovas tempel i Jerusalem?

 2. Vad säger Belsassar till sina visa män, men vad kan de inte göra?

 3. Vad uppmanar kungens mor honom att göra?

 4. Vad säger Daniel till kungen att orsaken är till att Jehova har sänt handen för att skriva på väggen?

 5. Hur förklarar Daniel vad orden på väggen betyder?

 6. Vad händer medan Daniel talar?

Extra frågor:

 1. Läs Daniel 5:1–31.

  1. Förklara skillnaden mellan gudsfruktan och den fruktan Belsassar kände när han såg handskriften på väggen. (Dan. 5:6, 7; Ps. 19:9; Rom. 8:35–39)

  2. Hur visade Daniel stort mod när han talade till Belsassar och hans stormän? (Dan. 5:17, 18, 22, 26–28; Apg. 4:29)

  3. Hur framhäver kapitel 5 i Daniels bok Jehovas universella suveränitet? (Dan. 4:17, 25; 5:21)

Berättelse 79

Daniel i lejongropen

 1. Vem är Darius, och hur ser han på Daniel?

 2. Vad får några avundsjuka män Darius att göra?

 3. Vad gör Daniel när han hör talas om den nya lagen?

 4. Varför är Darius så orolig att han inte kan sova, och vad gör han nästa morgon?

 5. Vilket svar ger Daniel åt Darius?

 6. Vad händer med de onda männen som försökte döda Daniel, och vad skriver Darius till alla folk i riket?

Extra frågor:

 1. Läs Daniel 6:1–28.

  1. Hur påminner oss sammansvärjningen mot Daniel om vad motståndare har gjort i modern tid för att tysta ner Jehovas vittnens verksamhet? (Dan. 6:7; Ps. 94:20; Jes. 10:1; Rom. 8:31)

  2. Hur kan Guds tjänare i dag efterlikna Daniel när det gäller att underordna sig ”de överordnade myndigheterna”? (Dan. 6:5, 10; Rom. 13:1; Apg. 5:29)

  3. Hur kan vi efterlikna Daniels exempel när det gäller att tjäna Jehova ”med ihärdighet”? (Dan. 6:16, 20; Fil. 3:16; Upp. 7:15)

Berättelse 80

Guds folk lämnar Babylon

 1. Vad gör israeliterna på bilden?

 2. Hur uppfyllde Cyrus den profetia Jehova gav genom Jesaja?

 3. Vad säger Cyrus till de israeliter som inte kan återvända till Jerusalem?

 4. Vad ger Cyrus till folket som de skall ta med sig tillbaka till Jerusalem?

 5. Hur lång tid tar det för israeliterna att komma tillbaka till Jerusalem?

 6. Hur många år har gått sedan alla lämnade landet?

Extra frågor:

 1. Läs Jesaja 44:28; 45:1–4.

  1. Hur betonade Jehova att profetian om Cyrus skulle uppfyllas? (Jes. 55:10, 11; Rom. 4:17)

  2. Vad visar Jesajas profetia om Cyrus angående Jehova Guds förmåga att förutsäga framtiden? (Jes. 42:9; 45:21; 46:10, 11; 2 Petr. 1:20)

 2. Läs Esra 1:1–11.

  Hur kan vi efterlikna dem som inte kunde återvända till Jerusalem och understödja dem som kan börja i heltidstjänsten? (Esr. 1:4, 6; Rom. 12:13; Kol. 4:12)

Berättelse 81

Att lita på Guds hjälp

 1. Hur många gör den långa resan från Babylon till Jerusalem, men vad ser de när de kommer fram?

 2. Vad börjar israeliterna bygga när de kommit fram, men vad gör deras fiender?

 3. Vilka är Haggaj och Sakarja, och vad uppmanar de folket att göra?

 4. Varför skickar Tattenaj ett brev till Babylon, och vilket svar får han?

 5. Vad gör Esra när han får höra talas om att Guds tempel behöver förbättras?

 6. Vad ber Esra om på bilden, hur besvaras hans bön, och vad lär vi av det?

Extra frågor:

 1. Läs Esra 3:1–13.

  Vad bör vi fortsätta att göra om vi skulle hamna på en plats där det inte finns någon församling av Guds folk? (Esr. 3:3, 6; Apg. 17:16, 17; Hebr. 13:15)

 2. Läs Esra 4:1–7.

  Vilket gott föredöme är Serubbabel för Jehovas folk när det gäller samarbete mellan trosriktningar? (2 Mos. 34:12; 1 Kor. 15:33; 2 Kor. 6:14–17)

 3. Läs Esra 5:1–5, 17 och 6:1–22.

  1. Varför kunde inte motståndarna hindra tempelbygget? (Esr. 5:5; Jes. 54:17)

  2. Hur är det sätt som judarnas äldste handlade på en uppmuntran för kristna äldste att söka Jehovas vägledning när de står inför motståndare? (Esr. 6:14; Ps. 32:8; Rom. 8:31; Jak. 1:5)

 4. Läs Esra 8:21–23, 28–36.

  Vad gjorde Esra som vi också bör göra innan vi tar itu med någonting? (Esr. 8:23; Ps. 127:1; Ords. 10:22; Jak. 4:13–15)

Berättelse 82

Mordokaj och Ester

 1. Vilka är Mordokaj och Ester?

 2. Varför vill kung Ahasveros ha en ny hustru, och vem väljer han?

 3. Vem är Haman, och vad gör honom mycket arg?

 4. Vilken ny lag utfärdas, och vad gör Ester sedan hon fått ett budskap från Mordokaj?

 5. Vad händer med Haman, och vad händer med Mordokaj?

 6. Hur räddas israeliterna från sina fiender?

Extra frågor:

 1. Läs Ester 2:12–18.

  Hur visade Ester att det var viktigt att ha en ”stilla och mild ande”? (Est. 2:15; 1 Petr. 3:1–5)

 2. Läs Ester 4:1–17.

  Vilka möjligheter har vi att visa vår hängivenhet och lojalitet mot Jehova likt Ester som fick en möjlighet att handla till förmån för sann tillbedjan? (Est. 4:13, 14; Matt. 5:14–16; 24:14)

 3. Läs Ester 7:1–6.

  Hur har många bland Guds folk i dag riskerat att bli utsatta för förföljelse precis som Ester? (Est. 7:4; Matt. 10:16–22; 1 Petr. 2:12)

Berättelse 83

Jerusalems murar

 1. Hur kändes det för israeliterna att inte ha några murar runt sin stad Jerusalem?

 2. Vem är Nehemja?

 3. Vad är Nehemjas arbetsuppgift, och varför är det ett viktigt arbete?

 4. Vilka nyheter gör Nehemja ledsen, och vad gör han därför?

 5. Hur är kung Artaxerxes vänlig mot Nehemja?

 6. Hur organiserar Nehemja byggnadsarbetet så att israeliternas fiender inte kan stoppa det?

Extra frågor:

 1. Läs Nehemja 1:4–6 och 2:1–20.

  Hur sökte Nehemja Jehovas vägledning? (Neh. 2:4, 5; Rom. 12:12; 1 Petr. 4:7)

 2. Läs Nehemja 3:3–5.

  Vad kan äldste och biträdande tjänare lära av männen från Tekoa i kontrast till ”de förnämsta”? (Neh. 3:5, 27; 2 Thess. 3:7–10; 1 Petr. 5:5)

 3. Läs Nehemja 4:1–23.

  1. Vad motiverade israeliterna att fortsätta byggnadsarbetet trots häftigt motstånd? (Neh. 4:6, 8, 9; Ps. 50:15; Jes. 65:13, 14)

  2. På vilket sätt får vi uppmuntran av israeliternas exempel?

 4. Läs Nehemja 6:15.

  Vad visar det faktum att Jerusalems murar var färdigställda inom två månader när det gäller trons kraft? (Ps. 56:3, 4; Matt. 17:20; 19:26)

Berättelse 84

En ängel besöker Maria

 1. Vem är kvinnan på bilden?

 2. Vad talar Gabriel om för Maria?

 3. Hur förklarar Gabriel för Maria att hon skall få ett barn fast hon inte har levt ihop med någon man?

 4. Vad händer när Maria besöker sin släkting Elisabet?

 5. Vad tänker Josef när han får veta att Maria väntar barn, men varför ändrar han sig?

Extra frågor:

 1. Läs Lukas 1:26–56.

  1. Vad visar Lukas 1:35 om vilken betydelse det hade att Marias äggceller var ofullkomliga till följd av Adams synd när Guds Sons liv överfördes från den andliga världen? (Hagg. 2:11–13; Joh. 6:69; Hebr. 7:26; 10:5)

  2. Hur fick Jesus ta emot ära redan innan han var född? (Luk. 1:41–43)

  3. Hur är Maria ett gott föredöme för kristna i dag som får speciella tjänsteprivilegier? (Luk. 1:38, 46–49; 17:10; Ords. 11:2)

 2. Läs Matteus 1:18–25.

  Hur levde Jesus upp till innebörden i namnet Immanuel, trots att han själv inte fick det namnet? (Matt. 1:22, 23; Joh. 14:8–10; Hebr. 1:1–3)

Berättelse 85

Jesus föds i ett stall

 1. Vem är det lilla barnet på bilden, och var lägger Maria honom?

 2. Varför föddes Jesus i ett stall med djur?

 3. Vilka är männen på bilden som kommer in i stallet, och vad hade en ängel sagt till dem?

 4. Varför är det något särskilt med Jesus?

 5. Varför kan Jesus kallas Guds Son?

Extra frågor:

 1. Läs Lukas 2:1–20.

  1. Vilken roll spelade kejsar Augustus i uppfyllelsen av profetian om Jesu födelse? (Luk. 2:1–4; Mik. 5:2)

  2. Hur kan man bli en av de människor som Gud ”vill visa välvilja”? (Luk. 2:14; Matt. 16:24; Joh. 17:3; Apg. 3:19; Hebr. 11:6)

  3. Om de ödmjuka judeiska fåraherdarna hade orsak att glädja sig åt födelsen av en Räddare, vilket ännu större skäl till glädje har då Guds tjänare i dag? (Luk. 2:10, 11; Ef. 3:8, 9; Upp. 11:15; 14:6)

Berättelse 86

En stjärna visade vägen

 1. Vilka är männen på bilden, och varför pekar en av dem på en lysande stjärna?

 2. Varför blir kung Herodes orolig, och vad gör han därför?

 3. Vart leder den lysande stjärnan männen, men varför tar de en annan väg tillbaka hem?

 4. Vilken befallning ger Herodes, och varför?

 5. Vad säger Jehova till Josef att han skall göra?

 6. Vem var det som lät den nya stjärnan lysa, och varför?

Extra fråga:

 1. Läs Matteus 2:1–23.

  Hur gammal var Jesus, och var bodde han när astrologerna besökte honom? (Matt. 2:1, 11, 16)

Berättelse 87

Den unge Jesus i templet

 1. Hur gammal är Jesus på bilden, och var är han?

 2. Vad gör Josef tillsammans med sin familj varje år?

 3. Varför återvänder Josef och Maria till Jerusalem?

 4. Var hittar Josef och Maria Jesus, och varför är folket där förvånat?

 5. Vad säger Jesus till sin mor Maria?

 6. Hur kan vi likna Jesus genom att lära oss mer om Gud?

Extra frågor:

 1. Läs Lukas 2:41–52.

  1. Vilket fint föredöme var Josef och Maria för föräldrar i vår tid, med tanke på att Lagen endast krävde att alla män skulle närvara vid de årliga högtiderna? (Luk. 2:41; 5 Mos. 16:16; 31:12; Ords. 22:6)

  2. Hur var Jesus ett fint föredöme för ungdomar i vår tid när det gäller att lyda sina föräldrar? (Luk. 2:51; 5 Mos. 5:16; Ords. 23:22; Kol. 3:20)

 2. Läs Matteus 13:53–56.

  Vilka fyra köttsliga bröder till Jesus namnges i Bibeln, och hur användes två av dem senare i den kristna församlingen? (Matt. 13:55; Apg. 12:17; 15:6, 13; 21:18; Gal. 1:19; Jak. 1:1; Jud. v. 8)

Berättelse 88

Johannes döper Jesus

 1. Vilka är de två männen på bilden?

 2. Hur går det till när man blir döpt?

 3. Vilka brukar Johannes döpa?

 4. Varför bad Jesus att Johannes skulle döpa honom?

 5. Hur visar Gud att han tycker om att Jesus blev döpt?

 6. Vad händer när Jesus går till en öde plats, där han är ensam i 40 dagar?

 7. Vilka är några av Jesu första efterföljare eller lärjungar, och vad är hans första underverk?

Extra frågor:

 1. Läs Matteus 3:13–17.

  Vilket mönster gav Jesus för sina lärjungars dop? (Ps. 40:7, 8; Matt. 28:19, 20; Luk. 3:21, 22)

 2. Läs Matteus 4:1–11.

  Hur blir vi uppmuntrade att studera Bibeln regelbundet när vi ser hur skickligt Jesus använde Skrifterna? (Matt. 4:5–7; 2 Petr. 3:17, 18; 1 Joh. 4:1)

 3. Läs Johannes 1:29–51.

  Till vem vägledde Johannes döparen sina lärjungar, och hur kan vi efterlikna honom i dag? (Joh. 1:29, 35, 36; 3:30; Matt. 23:10)

 4. Läs Johannes 2:1–12.

  Hur visade Jesu första underverk att Jehova inte undanhåller sina tjänare något gott? (Joh. 2:9, 10; Ps. 84:11; Jak. 1:17)

Berättelse 89

Jesus renar templet

 1. Varför säljs djur i templet?

 2. Varför är Jesus arg?

 3. Vad visar bilden att Jesus gör, och vilken befallning ger han männen som säljer duvor?

 4. Vad påminns Jesu efterföljare om när de ser vad han gör?

 5. Vilket område går Jesus igenom på sin väg tillbaka till Galileen?

Extra fråga:

 1. Läs Johannes 2:13–25.

  Hur bör man betrakta kommersiell verksamhet i Rikets sal, med tanke på hur upprörd Jesus var över penningväxlarna i templet? (Joh. 2:15, 16; 1 Kor. 10:24, 31–33)

Berättelse 90

Kvinnan vid brunnen

 1. Varför har Jesus stannat vid en brunn i Samarien, och vad säger han till en kvinna där?

 2. Varför är kvinnan förvånad, vad säger Jesus till henne, och varför?

 3. Vad är det för vatten som kvinnan tror att Jesus talar om, men vilket vatten menar han egentligen?

 4. Varför är kvinnan förvånad över vad Jesus känner till om henne, och hur kan Jesus veta detta?

 5. Vad kan vi lära av berättelsen om kvinnan vid brunnen?

Extra frågor:

 1. Läs Johannes 4:5–43.

  1. Vilken inställning bör vi, i likhet med Jesus, ha till människor som har en annan etnisk eller social bakgrund? (Joh. 4:9; 1 Kor. 9:22; 1 Tim. 2:3, 4; Tit. 2:11)

  2. Vilka andliga välsignelser får den som blir Jesu lärjunge? (Joh. 4:14; Jes. 58:11; 2 Kor. 4:16)

  3. Hur kan vi visa samma uppskattning som den samariska kvinnan som var ivrig att dela med sig av det hon hade fått lära sig? (Joh. 4:7, 28; Matt. 6:33; Luk. 10:40–42)

Berättelse 91

Jesus undervisar på ett berg

 1. Var någonstans undervisar Jesus på bilden, och vilka är de som sitter närmast honom?

 2. Vad heter de 12 apostlarna?

 3. Vad är det kungarike som Jesus predikar om?

 4. Vad lär Jesus människorna att be om?

 5. Vad säger Jesus om hur människor bör behandla varandra?

Extra frågor:

 1. Läs Matteus 5:1–12.

  På vilka sätt kan vi visa att vi är medvetna om vårt andliga behov? (Matt. 5:3; Rom. 10:13–15; 1 Tim. 4:13, 15, 16)

 2. Läs Matteus 5:21–26.

  Hur betonas det i Matteus 5:23, 24 att vårt förhållande till Jehova påverkas av vårt förhållande till våra bröder? (Matt. 6:14, 15; Ps. 133:1; Kol. 3:13; 1 Joh. 4:20)

 3. Läs Matteus 6:1–8.

  Vilka är några former av egenrättfärdighet som de kristna måste undvika? (Luk. 18:11, 12; 1 Kor. 4:6, 7; 2 Kor. 9:7)

 4. Läs Matteus 6:25–34.

  Vad lärde Jesus oss om vikten av att förtrösta på Jehova när det gäller våra materiella behov? (2 Mos. 16:4; Ps. 37:25; Fil. 4:6)

 5. Läs Matteus 7:1–11.

  Vad lär vi av den livfulla illustrationen i Matteus 7:5? (Ords. 26:12; Rom. 2:1; 14:10; Jak. 4:11, 12)

Berättelse 92

Jesus uppväcker döda

 1. Vem är far till flickan på bilden, och varför är han och hans hustru mycket oroliga?

 2. Vad gör Jairos när han hittar Jesus?

 3. Vad händer när Jesus är på väg till Jairos hem, och vad får Jairos veta på vägen?

 4. Varför skrattar människorna i Jairos hus åt Jesus?

 5. Vad gör Jesus sedan han tagit med sig tre av sina apostlar och flickans far och mor in i det rum där flickan ligger?

 6. Vilka andra har Jesus uppväckt från de döda, och vad visar det?

Extra frågor:

 1. Läs Lukas 8:40–56.

  Hur visade Jesus att han var resonlig och att han hade medlidande med kvinnan som led av blödningar, och vad kan kristna äldste i dag lära av det?

 2. Läs Lukas 7:11–17.

  Varför kan de som har förlorat någon kär anförvant i döden hämta stor tröst i det som Jesus sade till och gjorde för änkan från Nain? (Luk. 7:13; 2 Kor. 1:3, 4; Hebr. 4:15)

 3. Läs Johannes 11:17–44.

  Hur visade Jesus att det är normalt att sörja när en kär anförvant eller vän har dött? (Joh. 11:33–36, 38; 2 Sam. 18:33; 19:1–4)

Berättelse 93

Jesus mättar en stor skara

 1. Vad var det för hemskt som hände med Johannes döparen, och hur reagerar Jesus när han får höra det?

 2. Hur mättar Jesus folkskarorna som har följt efter honom, och hur mycket mat blir över?

 3. Varför blir lärjungarna rädda under natten, och vad händer med Petrus?

 4. Hur mättar Jesus tusentals människor en andra gång?

 5. Varför kommer det att bli underbart när Jesus regerar över jorden som Guds kung?

Extra frågor:

 1. Läs Matteus 14:1–32.

  1. Vilken inblick i Petrus personlighet får vi genom skildringen i Matteus 14:23–32?

  2. Hur visar den bibliska redogörelsen att Petrus mognade och övervann sitt impulsiva handlande? (Matt. 14:27–30; Joh. 18:10; 21:7; Apg. 2:14, 37–40; 1 Petr. 5:6, 10)

 2. Läs Matteus 15:29–38.

  Hur visade Jesus respekt för det som hans Fader ger i materiellt avseende? (Matt. 15:37; Joh. 6:12; Kol. 3:15)

 3. Läs Johannes 6:1–21.

  Hur kan de kristna i dag följa Jesu exempel när det gäller myndighet? (Joh. 6:15; Matt. 22:21; Rom. 12:2; 13:1–4)

Berättelse 94

Han älskar små barn

 1. Vad grälar apostlarna om på vägen tillbaka från en lång resa?

 2. Varför ropar Jesus på en pojke och ställer honom mitt ibland apostlarna?

 3. Hur borde apostlarna efterlikna barn?

 4. Hur visar Jesus några månader senare att han älskar barn?

Extra frågor:

 1. Läs Matteus 18:1–4.

  Varför använde Jesus illustrationer i sin undervisning? (Matt. 13:34, 36; Mark. 4:33, 34)

 2. Läs Matteus 19:13–15.

  Vilka egenskaper som små barn har måste vi också ha, om vi skall få del av Guds kungarikes välsignelser? (Ps. 25:9; 138:6; 1 Kor. 14:20)

 3. Läs Markus 9:33–37.

  Vad lärde Jesus sina lärjungar om att vilja ha framträdande ställningar? (Mark. 9:35; Matt. 20:25, 26; Gal. 6:3; Fil. 2:5–8)

 4. Läs Markus 10:13–16.

  Hur tillgänglig var Jesus, och vad kan kristna äldste lära av hans exempel? (Mark. 6:30–34; Fil. 2:1–4; 1 Tim. 4:12)

Berättelse 95

Hur Jesus undervisar

 1. Vilken fråga ställer en man till Jesus, och varför?

 2. Vad använder Jesus ibland i sin undervisning, och vad har vi redan lärt oss om judar och samarier?

 3. Vad händer i Jesu berättelse med den jude som gick på vägen mot Jeriko?

 4. Vad händer när en judisk präst och en levit går förbi på vägen?

 5. Vem på bilden hjälper den skadade juden?

 6. Vad frågar Jesus efter sin berättelse, och hur svarar mannen?

Extra frågor:

 1. Läs Lukas 10:25–37.

  1. Hur hjälpte Jesus en man som var kunnig i lagen att dra slutsatser om en viss fråga i stället för att ge honom ett direkt svar? (Luk. 10:26; Matt. 16:13–16)

  2. Hur använde Jesus liknelser för att komma till rätta med åhörarnas fördomar? (Luk. 10:36, 37; 18:9–14; Tit. 1:9)

Berättelse 96

Jesus botar sjuka

 1. Vad gör Jesus medan han går genom landet?

 2. Vad berättar Jesus för sina apostlar tre år efter sitt dop?

 3. Vilka är människorna på bilden, och vad gör Jesus för kvinnan?

 4. Varför skäms de religiösa ledarna när Jesus svarar dem?

 5. Vad gör Jesus för två blinda tiggare när han och hans apostlar är i närheten av Jeriko?

 6. Varför utför Jesus underverk?

Extra frågor:

 1. Läs Matteus 15:30, 31.

  Hur visar Jesus på ett underbart sätt vilken kraft Jehova har, och hur bör det påverka vår förståelse av det som Jehova har lovat när det gäller den nya världen? (Ps. 37:29; Jes. 33:24)

 2. Läs Lukas 13:10–17.

  Hur visar detta att Jesus utförde några av sina mest fantastiska underverk på sabbaten vilket slags befrielse Jesus kommer att ge mänskligheten under sitt tusenåriga styre? (Luk. 13:10–13; Ps. 46:9; Matt. 12:8; Kol. 2:16, 17; Upp. 21:1–4)

 3. Läs Matteus 20:29–34.

  Hur visar skildringen att Jesus aldrig var för upptagen för att hjälpa människor, och vad kan vi lära av det? (5 Mos. 15:7; Jak. 2:15, 16; 1 Joh. 3:17)

Berättelse 97

Jesus kommer som kung

 1. Vad säger Jesus till sina lärjungar att de skall göra när de kommer till en liten by nära Jerusalem?

 2. Vad händer på bilden när Jesus närmar sig Jerusalem?

 3. Vad gör de små barnen när de ser Jesus bota människor som är blinda och lama?

 4. Vad säger Jesus till de arga prästerna?

 5. Hur kan vi vara lika barnen som hyllar Jesus?

 6. Vad vill lärjungarna veta?

Extra frågor:

 1. Läs Matteus 21:1–17.

  1. Hur uppträdde Jesus annorlunda än segrande romerska generaler när han red in i Jerusalem som kung? (Matt. 21:4, 5; Sak. 9:9; Fil. 2:5–8; Kol. 2:15)

  2. Vad kan barn och ungdomar lära av de israelitiska pojkar som citerade från Psalm 118 när Jesus gick in i templet? (Matt. 21:9, 15; Ps. 118:25, 26; 2 Tim. 3:15; 2 Petr. 3:18)

 2. Läs Johannes 12:12–16.

  Vad var detta att folket använde palmkvistar när de hyllade Jesus ett tecken på? (Joh. 12:13; Fil. 2:10; Upp. 7:9, 10)

Berättelse 98

På Oljeberget

 1. Vilken av männen på bilden är Jesus, och vilka är med honom?

 2. Vad försökte prästerna göra med Jesus i templet, och vad sade han till dem?

 3. Vad frågar apostlarna Jesus?

 4. Varför berättar Jesus för sina apostlar vad som skall hända på jorden när han är kung i himlen?

 5. Vad säger Jesus skall hända innan han tar bort all ondska från jorden?

Extra frågor:

 1. Läs Matteus 23:1–39.

  1. Bibeln visar att det kan vara passande att använda världsliga titlar, men vad visar Jesu ord i Matteus 23:8–11 om smickrande titlar i den kristna församlingen? (Apg. 26:25; Rom. 13:7; 1 Petr. 2:13, 14)

  2. Vilka metoder använde fariséerna sig av för att försöka hindra människor från att bli kristna, och hur har religiösa ledare använt sig av liknande metoder i vår tid? (Matt. 23:13; Luk. 11:52; Joh. 9:22; 12:42; 1 Thess. 2:16)

 2. Läs Matteus 24:1–14.

  1. Hur betonar Matteus 24:13 vikten av uthållighet?

  2. Vad betyder uttrycket ”slutet” i Matteus 24:13? (Matt. 16:27; Rom. 14:10–12; 2 Kor. 5:10)

 3. Läs Markus 13:3–10.

  Vilket uttryck i Markus 13:10 visar brådskan i att predika de goda nyheterna, och hur bör Jesu ord påverka oss? (Rom. 13:11, 12; 1 Kor. 7:29–31; 2 Tim. 4:2)

Berättelse 99

I ett rum en trappa upp

 1. Varför är Jesus och hans 12 apostlar i ett stort rum en trappa upp, som bilden visar?

 2. Vem är mannen som går ut, och vad skall han göra?

 3. Vilken speciell måltid börjar Jesus när påskmåltiden är slut?

 4. Vilken händelse påmindes israeliterna om genom påsken, och vad påminns Jesu efterföljare om genom den här speciella måltiden?

 5. Vad säger Jesus till sina efterföljare efter Herrens kvällsmåltid, och vad gör de sedan?

Extra frågor:

 1. Läs Matteus 26:14–30.

  1. Hur visar Matteus 26:15 att det var en planerad handling från Judas sida att förråda Jesus?

  2. Vilket tvåfaldigt syfte tjänar Jesu utgjutna blod? (Matt. 26:27, 28; Jer. 31:31–33; Ef. 1:7; Hebr. 9:19, 20)

 2. Läs Lukas 22:1–39.

  I vilken bemärkelse trängde Satan in i Judas? (Luk. 22:3; Joh. 13:2; Apg. 1:24, 25)

 3. Läs Johannes 13:1–20.

  1. Kan Judas klandras för det han gjorde med tanke på det som sägs i Johannes 13:2, och vad kan Guds tjänare lära av det? (1 Mos. 4:7; 2 Kor. 2:11; Gal. 6:1; Jak. 1:13, 14)

  2. Vilken kraftfull lektion gav Jesus? (Joh. 13:15; Matt. 23:11; 1 Petr. 2:21)

 4. Läs Johannes 17:1–26.

  I vilken bemärkelse bad Jesus om att hans efterföljare skulle ”vara ett”? (Joh. 17:11, 21–23; Rom. 13:8; 14:19; Kol. 3:14)

Berättelse 100

Jesus i trädgården

 1. Vart går Jesus och hans apostlar sedan de har lämnat rummet en trappa upp, och vad säger han att de skall göra?

 2. Vad finner Jesus när han kommer tillbaka till apostlarna, och hur många gånger händer det?

 3. Vilka kommer in i trädgården, och vad visar bilden att Judas Iskariot gör?

 4. Varför kysser Judas Jesus, och vad gör Petrus?

 5. Vad säger Jesus till Petrus, men varför ber inte Jesus till Gud att han skall sända några änglar?

Extra frågor:

 1. Läs Matteus 26:36–56.

  1. Hur är Jesu sätt att ge råd till sina lärjungar ett fint exempel för kristna äldste i dag? (Matt. 20:25–28; 26:40, 41; Gal. 5:17; Ef. 4:29, 31, 32)

  2. Hur såg Jesus på detta att man använder köttsliga vapen mot sin medmänniska? (Matt. 26:52; Luk. 6:27, 28; Joh. 18:36)

 2. Läs Lukas 22:39–53.

  Betyder det faktum att en ängel visade sig för Jesus i Getsemane trädgård att han sviktade i sin tro? Förklara. (Luk. 22:41–43; Jes. 49:8; Matt. 4:10, 11; Hebr. 5:7)

 3. Läs Johannes 18:1–12.

  Hur skyddade Jesus lärjungarna från motståndarna, och vad kan vi lära av det? (Joh. 10:11, 12; 18:1, 6–9; Hebr. 13:6; Jak. 2:25)

Berättelse 101

Jesus blir dödad

 1. Vem är i första hand ansvarig för Jesu död?

 2. Vad gör apostlarna när Jesus grips av de religiösa ledarna?

 3. Vad händer i översteprästen Kaifas hus?

 4. Varför går Petrus bort och gråter?

 5. Vad skriker de främsta prästerna när Jesus har skickats tillbaka till Pilatus?

 6. Vad händer med Jesus tidigt på fredagseftermiddagen, och vad lovar han en brottsling som hänger på en påle bredvid honom?

 7. Var kommer det paradis som Jesus talade om att finnas?

Extra frågor:

 1. Läs Matteus 26:57–75.

  Hur visade medlemmarna i judarnas högsta domstol att deras hjärtan var onda? (Matt. 26:59, 67, 68)

 2. Läs Matteus 27:1–50.

  Hur vet vi att de samvetskval Judas hade inte var äkta? (Matt. 27:3, 4; Mark. 3:29; 14:21; 2 Kor. 7:10, 11)

 3. Läs Lukas 22:54–71.

  Vad kan vi lära av att Petrus förnekade Jesus den natt då han blev förrådd och gripen? (Luk. 22:60–62; Matt. 26:31–35; 1 Kor. 10:12)

 4. Läs Lukas 23:1–49.

  Hur reagerade Jesus på den orättvisa behandling han utsattes för, och vilken lärdom kan vi dra av det? (Luk. 23:33, 34; Rom. 12:17–19; 1 Petr. 2:23)

 5. Läs Johannes 18:12–40.

  Vad visas av att Petrus återhämtade sig och blev en enastående apostel efter att tillfälligtvis ha varit förlamad av människofruktan? (Joh. 18:25–27; 1 Kor. 4:2; 1 Petr. 3:14, 15; 5:8, 9)

 6. Läs Johannes 19:1–30.

  1. Vilken balanserad syn på materiella ting hade Jesus? (Joh. 2:1, 2, 9, 10; 19:23, 24; Matt. 6:31, 32; 8:20)

  2. Hur var Jesu sista ord innan han dog ett triumferande uttryck för att han hade försvarat Jehovas suveränitet? (Joh. 16:33; 19:30; 2 Petr. 3:14; 1 Joh. 5:4)

Berättelse 102

Jesus lever

 1. Vem är kvinnan på bilden, vilka är de två männen, och var befinner de sig?

 2. Varför uppmanar Pilatus prästerna att skicka soldater för att vakta Jesu grav?

 3. Vad gör en ängel tidigt på morgonen den tredje dagen efter Jesu död, men vad gör prästerna?

 4. Varför blir några kvinnor förvånade när de kommer till Jesu grav?

 5. Varför springer Petrus och Johannes till Jesu grav, och vad finner de?

 6. Vad hände med Jesu kropp, men vad gör Jesus för att visa lärjungarna att han lever?

Extra frågor:

 1. Läs Matteus 27:62–66 och 28:1–15.

  Hur syndade de främsta prästerna, fariséerna och de äldste mot den heliga anden vid tiden för Jesu uppståndelse? (Matt. 12:24, 31, 32; 28:11–15)

 2. Läs Lukas 24:1–12.

  Hur visar berättelsen om Jesu uppståndelse att Jehova betraktar kvinnor som pålitliga vittnen? (Luk. 24:4, 9, 10; Matt. 28:1–7)

 3. Läs Johannes 20:1–12.

  Hur hjälper oss Johannes 20:8, 9 att se behovet av tålamod om vi inte helt och fullt förstår uppfyllelsen av en biblisk profetia? (Ords. 4:18; Matt. 17:22, 23; Luk. 24:5–8; Joh. 16:12)

Berättelse 103

In i ett låst rum

 1. Vad säger Maria till en man som hon tror är trädgårdsmästaren, men vad får henne att inse att han är Jesus?

 2. Vad händer två lärjungar som är på väg till byn Emmaus?

 3. Vilken fantastisk händelse inträffar när två lärjungar berättar för apostlarna att de har sett Jesus?

 4. Hur många gånger har Jesus nu visat sig för sina efterföljare?

 5. Vad säger Tomas när han får höra att lärjungarna har sett Herren, men vad händer åtta dagar senare?

Extra frågor:

 1. Läs Johannes 20:11–29.

  Sade Jesus i Johannes 20:23 att människor har blivit bemyndigade att förlåta synder? Förklara. (Ps. 49:2, 7; Jes. 55:7; 1 Tim. 2:5, 6; 1 Joh. 2:1, 2)

 2. Läs Lukas 24:13–43.

  Hur kan vi bereda vårt hjärta så att det kan ta emot Bibelns sanningar? (Luk. 24:32, 33; Esr. 7:10; Matt. 5:3; Apg. 16:14; Hebr. 5:11–14)

Berättelse 104

Jesus far till himlen

 1. Hur många lärjungar får se Jesus vid ett tillfälle, och vad talar han med dem om?

 2. Vad är Guds kungarike, och hur kommer livet på jorden att vara när Jesus regerar som kung i tusen år?

 3. Under hur många dagar har Jesus visat sig för sina lärjungar, men vad är det nu dags för honom att göra?

 4. Vad uppmanar Jesus sina lärjungar att göra precis innan han lämnar dem?

 5. Vad är det som händer på bilden, och hur göms Jesus så att de inte ser honom mer?

Extra frågor:

 1. Läs 1 Korinthierna 15:3–8.

  Varför kunde aposteln Paulus tala med sådan övertygelse om Jesu uppståndelse, och vad kan de kristna i dag tala om med övertygelse? (1 Kor. 15:4, 7, 8; Jes. 2:2, 3; Matt. 24:14; 2 Tim. 3:1–5)

 2. Läs Apostlagärningarna 1:1–11.

  Vilken omfattning fick predikoarbetet, i enlighet med vad som förutsagts i Apostlagärningarna 1:8? (Apg. 6:7; 9:31; 11:19–21; Kol. 1:23)

Berättelse 105

De väntar i Jerusalem

 1. Vad händer på bilden med de av Jesu efterföljare som har stannat kvar och väntat i Jerusalem?

 2. Vilken överraskning får de som besöker Jerusalem vara med om?

 3. Vad förklarar Petrus för folket?

 4. Hur känner sig folket efter att ha lyssnat på Petrus, och vad säger han att de skall göra?

 5. Hur många blir döpta på pingstdagen år 33 v.t.?

Extra frågor:

 1. Läs Apostlagärningarna 2:1–47.

  1. Hur visade Petrus ord i Apostlagärningarna 2:23, 36 att hela den judiska nationen bar ansvaret för Jesu död? (1 Thess. 2:14, 15)

  2. Hur var Petrus ett fint föredöme i att resonera med hjälp av Skrifterna? (Apg. 2:16, 17, 29, 31, 36, 39; Kol. 4:6)

  3. Hur använde Petrus den första av ”himlarnas kungarikes nycklar” som Jesus hade lovat att ge honom? (Apg. 2:14, 22–24, 37, 38; Matt. 16:19)

Berättelse 106

Befriade ur fängelset

 1. Vad händer Petrus och Johannes när de en eftermiddag går till templet?

 2. Vad säger Petrus till en ofärdig man, och vad ger han honom som är värdefullare än pengar?

 3. Varför är de religiösa ledarna arga, och vad gör de med Petrus och Johannes?

 4. Vad säger Petrus till de religiösa ledarna, och vilken varning får apostlarna?

 5. Varför är de religiösa ledarna avundsjuka, men vad händer när apostlarna sätts i fängelse en andra gång?

 6. Vad är apostlarnas svar när de förs in i Sanhedrins sal?

Extra frågor:

 1. Läs Apostlagärningarna 3:1–10.

  Hur hjälper oss Petrus ord i Apostlagärningarna 3:6 att inse hur värdefullt budskapet om Guds kungarike är, även om vi inte är bemyndigade att utföra underverk i dag? (Joh. 17:3; 2 Kor. 5:18–20; Fil. 3:8)

 2. Läs Apostlagärningarna 4:1–31.

  Hur bör vi efterlikna våra kristna bröder i det första århundradet när vi möter motstånd i tjänsten? (Apg. 4:29, 31; Ef. 6:18–20; 1 Thess. 2:2)

 3. Läs Apostlagärningarna 5:17–42.

  Hur har somliga som inte varit Jehovas vittnen, både i gångna tider och i vår tid, visat resonlighet när det gäller predikoarbetet? (Apg. 5:34–39)

Berättelse 107

Stefanus blir stenad

 1. Vem är Stefanus, och vad har Gud hjälpt honom att göra?

 2. Vad säger Stefanus som gör de religiösa ledarna mycket arga?

 3. Vad gör männen med Stefanus när de har släpat ut honom utanför staden?

 4. Vem är den unge mannen på bilden som står bredvid mantlarna?

 5. Vad ber Stefanus om till Jehova innan han dör?

 6. Vad skall vi, precis som Stefanus, göra när någon är dum mot oss?

Extra frågor:

 1. Läs Apostlagärningarna 6:8–15.

  Vilka bedrägliga metoder har religiösa ledare använt för att försöka stoppa Jehovas vittnens predikoverksamhet? (Apg. 6:9, 11, 13)

 2. Läs Apostlagärningarna 7:1–60.

  1. Vad hjälpte Stefanus att på ett effektivt sätt kunna försvara de goda nyheterna inför Sanhedrin, och vad kan vi lära av hans exempel? (Apg. 7:51–53; Rom. 15:4; 2 Tim. 3:14–17; 1 Petr. 3:15)

  2. Vilken inställning bör vi ha till dem som motarbetar oss? (Apg. 7:58–60; Matt. 5:44; Luk. 23:33, 34)

Berättelse 108

På vägen till Damaskus

 1. Vad gör Saul när Stefanus dödats?

 2. Vilken överraskande händelse inträffar när Saul är på väg till Damaskus?

 3. Vad uppmanar Jesus Saul att göra?

 4. Vad säger Jesus till Ananias, och hur får Saul synen tillbaka?

 5. Vilket namn får Saul, och hur blir han använd?

Extra frågor:

 1. Läs Apostlagärningarna 8:1–4.

  Hur tjänade den våg av förföljelse som den nyligen bildade kristna församlingen utsattes för till att sprida den kristna tron, och vad har på liknande sätt ägt rum i vår tid? (Apg. 8:4; Jes. 54:17)

 2. Läs Apostlagärningarna 9:1–20.

  Vilket trefaldigt uppdrag hade Jesus i tankarna för Saul? (Apg. 9:15; 13:5; 26:1; 27:24; Rom. 11:13)

 3. Läs Apostlagärningarna 22:6–16.

  Hur kan vi bli lika Ananias, och varför är det viktigt? (Apg. 22:12; 1 Tim. 3:7; 1 Petr. 1:14–16; 2:12)

 4. Läs Apostlagärningarna 26:8–20.

  Hur är Sauls omvändelse till kristendomen uppmuntrande för dem som har en icke troende äktenskapspartner? (Apg. 26:11; 1 Tim. 1:14–16; 2 Tim. 4:2; 1 Petr. 3:1–3)

Berättelse 109

Petrus besöker Cornelius

 1. Vem är mannen på bilden som knäböjer?

 2. Vad säger en ängel till Cornelius?

 3. Vad låter Gud Petrus se när han är uppe på taket på Simons hus i Joppe?

 4. Varför säger Paulus till Cornelius att han inte skall falla ner och tillbe honom?

 5. Varför är de judiska lärjungar som är tillsammans med Petrus förvånade?

 6. Vad lär vi oss av Petrus besök hos Cornelius?

Extra frågor:

 1. Läs Apostlagärningarna 10:1–48.

  Vad visar Petrus ord i Apostlagärningarna 10:42 om arbetet med att predika de goda nyheterna om Guds kungarike? (Matt. 28:19; Mark. 13:10; Apg. 1:8)

 2. Läs Apostlagärningarna 11:1–18.

  Vilken inställning visade Petrus när det stod klart vad Jehovas anvisning var beträffande icke-judarna, och hur kan vi följa hans exempel? (Apg. 11:17, 18; 2 Kor. 10:5; Ef. 5:17)

Berättelse 110

Timoteus hjälper Paulus

 1. Vem är den unge mannen på bilden, var bor han, och vad heter hans mor och mormor?

 2. Vad svarar Timoteus när Paulus frågar honom om han vill följa med honom och Silas och predika för människor på platser som ligger långt borta?

 3. Var någonstans blir Jesu efterföljare först kallade kristna?

 4. Vilka är några av de städer som Paulus, Silas och Timoteus besöker sedan de lämnat Antiokia?

 5. Hur är Timoteus en hjälp för Paulus, och vad bör ungdomar i dag fråga sig själva?

Extra frågor:

 1. Läs Apostlagärningarna 9:19–30.

  Hur visade aposteln Paulus gott omdöme när han mötte motstånd mot de goda nyheterna? (Apg. 9:22–25, 29, 30; Matt. 10:16)

 2. Läs Apostlagärningarna 11:19–26.

  Hur visar skildringen i Apostlagärningarna 11:19–21, 26 att Jehovas ande vägleder och styr predikoarbetet?

 3. Läs Apostlagärningarna 13:13–16, 42–52.

  Hur visar Apostlagärningarna 13:51, 52 att lärjungarna inte lät motstånd göra dem modfällda? (Matt. 10:14; Apg. 18:6; 1 Petr. 4:14)

 4. Läs Apostlagärningarna 14:1–6, 19–28.

  Hur hjälper oss uttrycket ”de ... anförtrodde ... dem åt Jehova” att bli fria från onödig oro när vi hjälper de nya bland oss? (Apg. 14:21–23; 20:32; Joh. 6:44)

 5. Läs Apostlagärningarna 16:1–5.

  Hur betonas vikten av att göra allt för de goda nyheternas skull genom Timoteus villighet att låta omskära sig? (Apg. 16:3; 1 Kor. 9:23; 1 Thess. 2:8)

 6. Läs Apostlagärningarna 18:1–11, 18–22.

  Vad visar Apostlagärningarna 18:9, 10 om Jesu personliga engagemang i att leda predikoarbetet, och vilken tillförsikt ger det oss i dag? (Matt. 28:20)

Berättelse 111

En pojke som somnade

 1. Vem är pojken som ligger på marken (se bilden), och vad är det som har hänt?

 2. Vad gör Paulus när han ser att pojken är död?

 3. Vart skall Paulus, Timoteus och deras reskamrater fara, och vad händer när de kommer till Miletos?

 4. Vilken varning får Paulus av profeten Agabos, och vad händer?

Extra frågor:

 1. Läs Apostlagärningarna 20:7–38.

  1. Hur kan man bevara sig ”ren från allas blod”, enligt vad Paulus säger i Apostlagärningarna 20:26, 27? (Hes. 33:8; Apg. 18:6, 7)

  2. Varför bör de äldste ”stadigt hålla sig till det trovärdiga ordet” när de undervisar? (Apg. 20:17, 29, 30; Tit. 1:7–9; 2 Tim. 1:13)

 2. Läs Apostlagärningarna 26:24–32.

  Hur använde Paulus sitt romerska medborgarskap för att utföra det predikouppdrag han hade fått av Jesus? (Apg. 9:15; 16:37, 38; 25:11, 12; 26:32; Luk. 21:12, 13)

Berättelse 112

Skeppsbrutna på en ö

 1. Vad händer med den båt som Paulus är ombord på när den seglar förbi ön Kreta?

 2. Vad säger Paulus till de andra på båten?

 3. Hur kommer det sig att båten går sönder?

 4. Vad säger den ansvarige officeren, och hur många tar sig i land välbehållna?

 5. Vad heter ön de stiger i land på, och vad händer med Paulus när vädret blir bättre?

Extra frågor:

 1. Läs Apostlagärningarna 27:1–44.

  Hur kan vi bli ännu mer övertygade om att Bibeln är exakt när vi läser skildringen om Paulus resa till Rom? (Apg. 27:16–19, 27–32; Luk. 1:3; 2 Tim. 3:16, 17)

 2. Läs Apostlagärningarna 28:1–14.

  Om de hedniska invånarna på Malta drevs att behandla aposteln Paulus och de övriga som led skeppsbrott med ”ovanlig människokärlek”, vad bör då de kristna drivas att visa, och speciellt på vilket sätt? (Apg. 28:1, 2; Hebr. 13:1, 2; 1 Petr. 4:9)

Berättelse 113

Paulus i Rom

 1. Vilka predikar Paulus för under fångenskapen i Rom?

 2. Vem är besökaren som sitter vid bordet på bilden, och vad hjälper han Paulus med?

 3. Vem är Epafroditos, och vad tar han med sig när han återvänder till Filippi?

 4. Varför skriver Paulus ett brev till sin nära vän Filemon?

 5. Vad gör Paulus när han blir fri, och vad händer med honom senare?

 6. Vem använder Jehova för att skriva den sista boken i Bibeln, och vad berättar Uppenbarelseboken om?

Extra frågor:

 1. Läs Apostlagärningarna 28:16–31 och Filipperna 1:13.

  Vad gjorde Paulus medan han var fängslad i Rom, och hur påverkades den kristna församlingen av hans orubbliga tro? (Apg. 28:23, 30; Fil. 1:14)

 2. Läs Filipperna 2:19–30.

  Hur uttryckte Paulus sin uppskattning av Timoteus och Epafroditos, och hur kan vi följa Paulus exempel? (Fil. 2:20, 22, 25, 29, 30; 1 Kor. 16:18; 1 Thess. 5:12, 13)

 3. Läs Filemon, vers 1–25.

  1. På vilken grundval förmanade Paulus Filemon att göra det som var rätt, och hur tjänar det som en vägledning för de äldste i dag? (Filem. v. 9; 2 Kor. 8:8; Gal. 5:13)

  2. Hur visar det som Paulus säger i Filemon, vers 13, 14, att han respekterade samvetet hos de andra i församlingen? (1 Kor. 8:7, 13; 10:31–33)

 4. Läs 2 Timoteus 4:7–9.

  Hur kan vi likt aposteln Paulus lita på att Jehova kommer att belöna oss om vi förblir trogna till slutet? (Matt. 24:13; Hebr. 6:10)

Berättelse 114

Slutet på all ondska

 1. Varför talar Bibeln om hästar i himlen?

 2. Vad kallas Guds krig mot de onda människorna på jorden, och vad är syftet med det här kriget?

 3. Vem är det på bilden som leder striden, varför har han en krona, och vad betyder hans svärd?

 4. Är det konstigt att Gud skall tillintetgöra onda människor, med tanke på det vi läste i berättelserna 10, 15 och 33?

 5. Hur visar berättelserna 36 och 76 att Gud skall tillintetgöra onda människor även om de säger att de tillber honom?

Extra frågor:

 1. Läs Uppenbarelseboken 19:11–16.

  1. Hur visar Bibeln tydligt att Jesus Kristus är ryttaren på den vita hästen? (Upp. 1:5; 3:14; 19:11; Jes. 11:4)

  2. Hur bekräftar Jesu blodbestänkta ytterklädnad att hans seger är bestämd och fullständig? (Upp. 14:18–20; 19:13)

  3. Vilka ingår förmodligen i de härar som följer Jesus på hans vita häst? (Upp. 12:7; 19:14; Matt. 25:31, 32)

Berättelse 115

Ett nytt paradis på jorden

 1. Vad säger Bibeln om hur det kommer att vara i paradiset?

 2. Vad lovar Bibeln dem som får leva i paradiset?

 3. När skall Jesus se till att den här underbara förändringen inträffar?

 4. Vad gjorde Jesus när han var på jorden för att visa vad han skall göra när han är kung i Guds rike?

 5. Vad skall Jesus och hans medregenter se till när de regerar från himlen över jorden?

Extra frågor:

 1. Läs Uppenbarelseboken 5:9, 10.

  Varför kan vi lita på att de som regerar över jorden under tusenårsriket kommer att vara förstående och barmhärtiga kungar och präster? (Ef. 4:20–24; 1 Petr. 1:7; 3:8; 5:6–10)

 2. Läs Uppenbarelseboken 14:1–3.

  Vad betyder det att de 144 000 har Faderns namn och Sonens namn skrivna på sina pannor? (1 Kor. 3:23; 2 Tim. 2:19; Upp. 3:12)

Berättelse 116

Vi kan få leva för evigt

 1. Vad måste vi veta om vi skall få leva för evigt?

 2. Hur kan vi lära känna Jehova Gud och Jesus, precis som bilden på flickan och hennes vänner visar?

 3. Vilken annan bok syns på bilden, och varför skall vi läsa den ofta?

 4. Vad mer, förutom att lära känna Jehova och Jesus, behöver vi göra för att få leva för evigt?

 5. Vad lär vi oss av berättelse 69?

 6. Vad visar den unge Samuels goda exempel i berättelse 55?

 7. Hur kan vi följa Jesu Kristi exempel, och om vi gör det, vad kan vi då göra i framtiden?

Extra frågor:

 1. Läs Johannes 17:3.

  Hur visar Bibeln att detta att lära känna Jehova Gud och Jesus Kristus innebär mer än att bara lära sig fakta om dem utantill? (Matt. 7:21; Jak. 2:18–20; 1 Joh. 2:17)

 2. Läs Psalm 145:1–21.

  1. Nämn några av de många skäl vi har till att lovprisa Jehova. (Ps. 145:8–11; Upp. 4:11)

  2. Hur är Jehova ”god mot alla”, och hur bör det få oss att dra oss ännu närmare honom? (Ps. 145:9; Matt. 5:43–45)

  3. Vad kommer vi att vilja göra om vi älskar Jehova? (Ps. 119:171, 172, 175; 145:11, 12, 21)