Min bok med bibliska berättelser

Läs de 116 berättelserna från Bibeln. De är sanna, enkla att förstå och vackert illustrerade.

Inledning

Sanna berättelser från världens bästa bok, Bibeln. De skildrar händelser i världen från den tid då Gud började skapa ända fram till våra dagar.

BERÄTTELSE 1

Gud börjar skapa

Skapelseberättelsen är intressant och lätt att förstå, till och med för små barn.

BERÄTTELSE 2

En vacker trädgård

I Första Moseboken sägs det att Gud skapade Edens lustgård till att vara en speciell plats. Gud vill att hela jorden ska bli som den här vackra trädgården.

BERÄTTELSE 3

De första människorna

Gud skapade Adam och Eva och lät dem bo i Edens lustgård. De blev det första gifta paret.

BERÄTTELSE 4

Varför de förlorade sitt hem

Första Moseboken berättar om hur det ursprungliga paradiset gick förlorat.

BERÄTTELSE 5

Ett hårt liv börjar

Adam och Eva mötte många bekymmer utanför Edens lustgård. Om de bara hade lytt Gud skulle de och deras barn ha varit lyckliga.

BERÄTTELSE 6

En god och en ond son

Berättelsen om Kain och Abel lär oss på vilket sätt vi bör vara och vilka personlighetsdrag vi bör ändra på innan det är för sent.

BERÄTTELSE 7

En modig man

Enoks exempel visar att man kan göra gott även om alla runt omkring en gör det som är ont.

BERÄTTELSE 8

Jättar på jorden

I Första Moseboken, kapitel 6, berättas det om jättar som skadade människor. De här jättarna, som kallades nefilim, var barn till de upproriska änglar som lämnade himlen för att bo på jorden som människor.

BERÄTTELSE 9

Noa bygger en ark

Noa och hans familj överlevde floden därför att de lydde Gud, trots att andra inte ville lyssna.

BERÄTTELSE 10

Den stora floden

Människor skrattade åt Noas varnande budskap. Men när det började regna satte de skratten i halsen! Ta reda på hur arken räddade Noa, hans familj och många djur.

BERÄTTELSE 11

Den första regnbågen

Vad kan regnbågen påminna dig om?

BERÄTTELSE 12

Människor bygger ett torn

Gud var inte belåten, och straffet han gav påverkar människor än i dag.

BERÄTTELSE 13

Abraham – Guds vän

Varför lämnade Abraham sitt bekväma hem för att bo i tält resten av sitt liv?

BERÄTTELSE 14

Gud prövar Abrahams tro

Varför bad Gud Abraham att offra Isak?

BERÄTTELSE 15

Lots hustru såg sig tillbaka

Vi kan lära oss något av hur hon handlade.

BERÄTTELSE 16

Isak får en god hustru

Vad gjorde Rebecka till en god hustru? Hennes utseende eller något annat?

BERÄTTELSE 17

Tvillingar som var olika

Deras far Isak älskade Esau mest, medan deras mor Rebecka älskade Jakob mest.

BERÄTTELSE 18

Jakob beger sig till Haran

Jakob gifte sig först med Lea trots att han var förälskad i Rakel.

BERÄTTELSE 19

Jakob har en stor familj

Har Israels 12 stammar fått sina namn efter Jakobs 12 söner?

BERÄTTELSE 20

Dina råkar i svårigheter

Allt började med fel sorts vänner.

BERÄTTELSE 21

Josefs bröder hatar honom

Vad skulle kunna få några av dem att döda sin egen bror?

BERÄTTELSE 22

Josef kastas i fängelse

Han hamnade inte där på grund av att han bröt mot någon lag, utan på grund av att han gjorde det som var rätt.

BERÄTTELSE 23

Faraos drömmar

De sju korna och de sju sädesaxen har något gemensamt.

BERÄTTELSE 24

Josef prövar sina bröder

Hur får han veta om de verkligen har förändrats sedan de sålde honom som slav?

BERÄTTELSE 25

Flyttningen till Egypten

Varför kallas Jakobs familjemedlemmar för israeliter och inte jakobiter?

BERÄTTELSE 26

Job är trogen mot Gud

Job förlorade sitt välstånd, sin hälsa och alla sina barn. Straffade Gud honom?

BERÄTTELSE 27

En ond kung i Egypten

Varför befallde han sitt folk att döda alla nyfödda israelitiska pojkar?

BERÄTTELSE 28

Hur Mose blev räddad

Hans mor hittade ett sätt att kringgå lagen om att alla nyfödda israelitiska pojkar skulle dödas.

BERÄTTELSE 29

Varför Mose flydde

Mose trodde att han var redo att rädda israeliterna när han var 40 år, men det var han inte.

BERÄTTELSE 30

Den brinnande busken

Gud använde flera underverk för att berätta för Mose att tiden var kommen för Mose att föra ut israeliterna ur Egypten.

BERÄTTELSE 31

Mose och Aron hos farao

Varför lyssnar inte farao till Mose och låter israeliterna gå?

BERÄTTELSE 32

De 10 plågorna

Gud orsakade 10 olyckor över Egypten, allt detta på grund av att farao envist vägrade släppa israeliterna.

BERÄTTELSE 33

Övergången över Röda havet

Mose delar Röda havet med Jehovas kraft och israeliterna går genom havet på torr mark.

BERÄTTELSE 34

Ett nytt slags mat

Den här speciella maten från Gud faller ner från himlen.

BERÄTTELSE 35

Jehova ger sina lagar

Vilka två lagar är större än de tio budorden?

BERÄTTELSE 36

Guldkalven

Varför skulle människor tillbe en staty gjord av nersmälta örhängen?

BERÄTTELSE 37

Ett tält för tillbedjan

I det innersta rummet fanns förbundsarken.

BERÄTTELSE 38

De 12 spejarna

Tio av spejarna berättar en sak medan två av dem berättar en annan. Vilka tror israeliterna på?

BERÄTTELSE 39

Arons stav blommar

Hur kunde ett stycke dött trä frambringa blommor och mogen frukt under en enda natt?

BERÄTTELSE 40

Mose slår på klippan

Mose fick fram vatten, men han gjorde också Jehova arg.

BERÄTTELSE 41

Kopparormen

Varför lät Gud israeliterna bli bitna av giftormar?

BERÄTTELSE 42

En åsna talar

Åsnan ser något som Bileam inte kan se.

BERÄTTELSE 43

Josua blir ledare

Mose är fortfarande stark. Så varför blir han ersatt av Josua?

BERÄTTELSE 44

Rahab gömmer spejarna

På vilket sätt hjälper Rahab de två männen? Och vad ber hon om i gengäld?

BERÄTTELSE 45

Övergången över Jordan

Ett underverk inträffar när prästerna sätter fötterna i vattnet.

BERÄTTELSE 46

Jerikos murar

Hur kunde ett snöre förhindra en mur från att falla?

BERÄTTELSE 47

En tjuv i Israel

Kan en enda oförnuftig man dra olycka över en hel nation?

BERÄTTELSE 48

De kloka gibeoniterna

De lurar Josua och israeliterna till att ingå en pakt, men israeliterna håller vad de har lovat.

BERÄTTELSE 49

Solen står stilla

Jehova gjorde något för Josua som han varken gjort före eller efter det här tillfället.

BERÄTTELSE 50

Två modiga kvinnor

Varför får Jael äran när det är Barak som leder Israels här?

BERÄTTELSE 51

Rut och Noomi

Rut lämnar sitt hem för att vara med Noomi och tjäna Jehova.

BERÄTTELSE 52

Gideon och hans 300 man

Gud valde ut männen för den här lilla hären genom att utföra ett ovanligt prov.

BERÄTTELSE 53

Jeftas löfte

Hans löfte till Jehova påverkade inte bara honom själv, utan även hans dotter.

BERÄTTELSE 54

Den starkaste mannen

Hur fick Delila veta hemligheten bakom Simsons styrka?

BERÄTTELSE 55

En liten pojke tjänar Gud

Gud använder sig av pojken Samuel för att framföra ett hårt budskap till översteprästen Eli.

BERÄTTELSE 56

Saul - Israels förste kung

Allra först blev han utvald av Gud och sedan förkastad av honom. Vi kan lära oss något värdefullt av Saul.

BERÄTTELSE 57

Gud väljer ut David

Vad ser Gud i David som inte profeten Samuel ser?

BERÄTTELSE 58

David och Goljat

David stred inte blott och bart med slunga mot Goljat, utan också med ett mycket kraftfullare vapen.

BERÄTTELSE 59

Varför David måste fly

Till en början var Saul belåten med David, men sedan blir han avundsjuk och mordlysten. Varför?

BERÄTTELSE 60

Abigail och David

Abigajil kallar sin man för en dåre, ändå räddar det hans liv - åtminstone tillfälligt.

BERÄTTELSE 61

David blir kung

David bevisar att han är kvalificerad att bli kung över Israel, både på grund av det han gör och det han vägrar att göra.

BERÄTTELSE 62

Olyckor över Davids hus

David gör ett misstag, och han och hans familj får dras med konsekvenserna i många år framöver.

BERÄTTELSE 63

Den vise kung Salomo

Kommer han att låta barnet huggas mitt itu?

BERÄTTELSE 64

Salomo bygger templet

Trots att Salomo var mycket vis blev han övertalad till att göra något som var fel.

BERÄTTELSE 65

Riket delas

Jerobeam får folket att bryta mot Guds lag genast efter att han blivit kung.

BERÄTTELSE 66

Isebel - En ond drottning

Hon tänkte inte ge upp förrän hon fick det hon ville.

BERÄTTELSE 67

Jehosafat litar på Jehova

Varför skulle en här gå ut i strid med obeväpnade sångare i spetsen?

BERÄTTELSE 68

Två pojkar som får liv igen

Kan någon som har dött få liv igen? Det har hänt förut!

BERÄTTELSE 69

En flicka hjälper sin herre

Hennes mod ledde till att ett underverk inträffade.

BERÄTTELSE 70

Jona och den stora fisken

Jona lärde sig något viktigt när han följde Jehovas befallning.

BERÄTTELSE 71

Gud utlovar ett paradis

Det nya paradiset kommer att uppfylla hela jorden.

BERÄTTELSE 72

Gud hjälper kung Hiskia

Under en enda natt dödar en ängel 185 000 assyriska soldater.

BERÄTTELSE 73

Israels siste gode kung

I tonåren gjorde Josia något mycket modigt.

BERÄTTELSE 74

En man som inte är rädd

Jeremia tyckte att han var för ung för att vara profet, men Gud visste att han skulle klara det.

BERÄTTELSE 75

Fyra pojkar i Babylon

De hade framgång trots att de var långt borta från sina familjer.

BERÄTTELSE 76

Jerusalem blir förstört

Varför tillåter Gud att Jerusalem blir förstört av Israels fiender?

BERÄTTELSE 77

De ville inte falla ner

Kommer Gud att rädda dessa tre lydiga män från den brinnande ugnen?

BERÄTTELSE 78

Handskriften på väggen

Profeten Daniel tyder fyra mystiska ord.

BERÄTTELSE 79

Daniel i lejongropen

Daniel fick sin dödsdom, men kunde han ha undvikit det?

BERÄTTELSE 80

Guds folk lämnar Babylon

Den persiska kungen Cyrus uppfyllde en profetia när han erövrade Babylon, och nu uppfyller han en annan.

BERÄTTELSE 81

Att lita på Guds hjälp

Israeliterna bryter mot lagen för att kunna lyda Gud. Kommer Gud att välsigna dem?

BERÄTTELSE 82

Mordokai och Ester

Drottning Vasti var vacker, men kung Ahasveros förkastade henne och valde Ester som sin nya drottning. Varför då?

BERÄTTELSE 83

Jerusalems murar

På bygget måste arbetarna hålla sina vapen och vara beredda dygnet runt.

BERÄTTELSE 84

En ängel besöker Maria

Han förmedlar ett budskap från Gud: Maria ska få en son som kommer att vara kung för evigt.

BERÄTTELSE 85

Jesus föds i ett stall

Hur kommer det sig att en blivande kung föds i ett stall?

BERÄTTELSE 86

En stjärna visade vägen

Vem vägledde männen till Jesus? Svaret kanske förvånar dig.

BERÄTTELSE 87

Den unge Jesus i templet

Lärarna i templet blev förvånade över hans kunskap.

BERÄTTELSE 88

Johannes döper Jesus

Johannes har döpt syndare, men Jesus har aldrig syndat. Varför döper Johannes honom?

BERÄTTELSE 89

Jesus renar templet

Jesus visar på ett slag av kärlek när han blir arg.

BERÄTTELSE 90

Kvinnan vid brunnen

Hur kan vattnet som Jesus erbjuder henne göra att hon aldrig mer blir törstig?

BERÄTTELSE 91

Jesus undervisar på ett berg

Visheten i hans bergspredikan går aldrig ur tiden.

BERÄTTELSE 92

Jesus uppväcker döda

Jesus sa två enkla ord, fick del av Guds kraft och uppväckte Jairos dotter från döden.

BERÄTTELSE 93

Jesus mättar en stor skara

Vad visade Jesus när utförde ett underverk och mättade tusentals människor?

BERÄTTELSE 94

Han älskar små barn

Jesus lär apostlarna att de behöver vara som barn.

BERÄTTELSE 95

Hur Jesus undervisar

Jesus liknelse om den barmhärtige samariern är ett exempel på vilken slags undervisning han oftast använde sig av.

BERÄTTELSE 96

Jesus botar sjuka

Vad åstadkommer Jesus med underverken han utför?

BERÄTTELSE 97

Jesus kommer som kung

Stora folkskaror välkomnar honom, men alla är inte förtjusta över detta.

BERÄTTELSE 98

På Oljeberget

Jesus berättar för sina apostlar om fyra saker som händer under vår tid.

BERÄTTELSE 99

I ett rum en trappa upp

Varför säger Jesus åt apostlarna att minnas den här speciella måltiden varje år?

BERÄTTELSE 100

Jesus i trädgården

Varför förådde Judas Jesus med en kyss?

BERÄTTELSE 101

Jesus blir dödad

Medan Jesus hänger på pålen ger han ett löfte om paradiset.

BERÄTTELSE 102

Jesus lever

Soldaterna som vaktar graven blir förskräckta efter att en ängel vältrat bort stenen från graven.

BERÄTTELSE 103

In i ett låst rum

Varför känner inte lärjungarna igen Jesus efter att han uppstått?

BERÄTTELSE 104

Jesus far till himmelen

Innan Jesus far till himlen ger han sina lärjungar en sista befallning.

BERÄTTELSE 105

De väntar i Jerusalem

Varför göt Jesus helig ande över lärjungarna under pingsten?

BERÄTTELSE 106

Befriade ur fängelset

De religiösa ledarna sätter apostlarna i fängelse för att de ska sluta predika, men Gud har andra planer för dem.

BERÄTTELSE 107

Stefanus blir stenad

Medan Stefanus blir avrättad ber han en särskild bön.

BERÄTTELSE 108

På vägen till Damaskus

Ett bländande ljus och en röst från himlen förändrar Sauls liv.

BERÄTTELSE 109

Petrus besöker Cornelius

Tycker Gud att människor av en viss ras eller nationalitet är bättre än andra?

BERÄTTELSE 110

Timoteus hjälper Paulus

Timoteus lämnade sitt hem för att följa med Paulus på en spännande predikoresa.

BERÄTTELSE 111

En pojke som somnade

Eutykos somnade under Paulus första tal men inte under hans andra tal. Det som hände mellan de två talen var sannerligen ett underverk.

BERÄTTELSE 112

Skeppsbrutna på en ö

Just när allt verkar hopplöst, får Paulus ett besked från Gud som ger honom hoppet tillbaka.

BERÄTTELSE 113

Paulus i Rom

Hur kan Paulus utföra sina uppgifter som apostel samtidigt som han är fängslad?

BERÄTTELSE 114

Slutet på all ondska

Varför sänder Gud iväg sin här, ledd av Jesus, ut i strid vid Harmageddon?

BERÄTTELSE 115

Ett nytt paradis på jorden

En gång i tiden levde människor i ett paradis här på jorden, och så kommer det att bli igen.

BERÄTTELSE 116

Vi kan få leva för evigt

Räcker det med att bara känna till Jehova och Jesus? Vad mer kan behövas?

Frågor för studium i Min bok med bibliska berättelser

Bibelställen och studiefrågor framtagna för att hjälpa unga att få ut så mycket som möjligt av varje biblisk berättelse.