Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

 BERÄTTELSE 91

Jesus undervisar på ett berg

Jesus undervisar på ett berg

SER du Jesus här? Han undervisar människorna på ett berg i Galileen. De som sitter närmast honom är hans lärjungar. Han har valt ut 12 till att vara apostlar. Apostlarna är Jesu speciella lärjungar. Vet du vad de heter?

Simon Petrus och hans bror Andreas är två av apostlarna. Sedan har vi Jakob och Johannes, som också är bröder. En annan apostel heter också Jakob, och det finns en till som har namnet Simon. Två apostlar heter Judas. Den ene är Judas Iskaʹriot, och den andre Judas kallas också Taddeʹus. Sedan har vi Filippus och Nataʹnael (som också kallas Bartolomeʹus) och Matteus och Tomas.

När Jesus kom tillbaka från Samarien, började han för första gången predika: ”Himmelriket är nära.” Vet du vad det riket är? Det är en riktig regering från Gud. Jesus är kung i det riket. Han skall regera från himmelen och införa fred på jorden. Guds rike skall göra hela jorden till ett vackert paradis.

Jesus undervisar här människorna om Guds rike. ”Så här skall ni be”, förklarar han. ”Vår Fader i himmelen, må ditt namn bli ärat. Må ditt rike komma. Må din vilja ske på jorden som den sker i himmelen.” Många kallar den här bönen ”Herrens bön”. Andra kallar den ”Fader vår”. Kan du hela bönen utantill?

Jesus lär också människorna hur de skall behandla varandra. ”Gör mot andra som ni vill att de skall göra mot er”, säger han. Tycker du inte om när andra är vänliga mot dig? Därför säger Jesus att vi bör vara vänliga mot andra. Skall det inte bli underbart i paradiset, när alla människor behandlar varandra så?