Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

 BERÄTTELSE 83

Jerusalems murar

Jerusalems murar

TITTA vad man arbetar här! Israeliterna håller på att bygga upp Jerusalems murar. När kung Nebukadnessar förstörde Jerusalem för 152 år sedan, rev han ner murarna och brände stadsportarna. Israeliterna byggde inte upp murarna igen med en gång efter återkomsten från Babylon.

Hur tror du det har känts för folket att bo i Jerusalem alla de här åren utan murar runt staden? De har inte känt sig trygga. Deras fiender kunde lätt komma in och anfalla dem. Men nu äntligen hjälper Nehemja, som du ser på bilden, folket att bygga upp murarna igen. Vet du vem Nehemja är?

Nehemja är en israelit som kommer från staden Susan, där Mordokai och Ester bor. Nehemja arbetade i kungens palats, och han kan ha varit god vän till Mordokai och drottning Ester. Men bibeln säger inte att Nehemja arbetade åt Esters man, kung Ahasveʹros, utan åt näste kung, kung Artaxerxʹes.

Du kommer nog ihåg att Artaxerxes var den gode kung som gav Esra alla pengarna, som han tog med sig till Jerusalem för att förbättra Jehovas tempel. Men Esra byggde inte upp stadens nerrivna murar. Vi skall se hur det kom sig att Nehemja gjorde det.

Det har gått 13 år sedan Artaxerxes gav Esra pengarna till templet. Nehemja är nu överste munskänk hos kung Artaxerxes. Det betyder att han serverar kungen hans vin och försäkrar sig om att ingen försöker förgifta kungen. Det är ett mycket viktigt arbete.

En dag kommer Nehemjas bror Haʹnani och andra män från landet Israel för att hälsa på Nehemja. De berättar för honom om de svårigheter israeliterna har och att Jerusalems murar fortfarande är nerrivna. Det gör Nehemja mycket ledsen, och han ber därför till Jehova.

En dag märker kungen att Nehemja är ledsen och frågar: ”Varför ser du så ledsen ut?” Nehemja berättar för honom att det är därför att Jerusalem är i så dåligt skick och murarna är nerrivna. ”Vad är det du önskar?” frågar kungen.

”Låt mig fara till Jerusalem”, säger Nehemja, ”så att jag kan bygga upp murarna.” Kung Artaxerxes är mycket vänlig. Han säger att Nehemja får fara och hjälper honom att få virke till byggnadsarbetet. När Nehemja kommer till Jerusalem, talar han med folket om sina planer. De tycker om förslaget och säger: ”Låt oss börja bygga.”

När israeliternas fiender ser muren bli högre och högre, säger de: ”Vi går upp och dödar dem och stoppar bygget.” Men Nehemja får höra talas om det och ger arbetarna svärd och spjut. Han säger: ”Var inte rädda för era fiender. Kämpa för era bröder, era barn, era hustrur och era hem.”

Människorna är mycket modiga. De håller sina vapen beredda dag och natt och fortsätter att bygga. På bara 52 dagar blir murarna färdiga. Nu kan de känna sig trygga inne i staden. Nehemja och Esra lär folket Guds lag, och människorna är lyckliga.

Ändå är det inte så som det var innan israeliterna fördes bort som fångar till Babylon. Persiens kung regerar över dem, och de måste tjäna honom. Men Jehova har lovat att han skall sända en ny kung som skall ge människorna fred. Vem är den kungen? Hur skall han införa fred på jorden? Omkring 450 år går innan man får veta något mer om det. Då föds ett barn som skall få mycket stor betydelse. Men det blir en annan berättelse.