Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

 BERÄTTELSE 39

Arons stav blommar

Arons stav blommar

DU SER blommorna och de mogna mandlarna, som växer på staven eller käppen där. Det är Arons stav. Blommorna och frukten växte ut från Arons stav på en enda natt! Varför det?

Israeliterna har nu vandrat i öknen en tid. En del tycker inte att Mose skall vara ledare och inte heller att Aron skall vara överstepräst. Kora är en av dem som tycker så. Andra är Datan, Aʹbiram och 250 ledande män bland folket. De går alla till Mose och säger: ”Hur kommer det sig att ni alltid skall bestämma över oss andra?”

Mose säger till Kora och hans följeslagare: ”Ta i morgon bitti fyrfat med eld och lägg rökelse i dem. Kom sedan till Jehovas tabernakel, så skall vi se vem Jehova väljer ut.”

Nästa dag kommer Kora och hans 250 följeslagare till tabernaklet. Många andra kommer också med för att understödja dem. Jehova är mycket arg. ”Gå bort från Koras, Datans och Abirams tält”, säger Mose. ”Rör ingenting som tillhör dem.” Folket lyder och drar sig bort från de här onda männens tält.

Då säger Mose: ”Det som händer nu skall visa er vem Jehova har valt. Marken skall öppna sig och uppsluka de onda männen.”

Så snart Mose slutar tala öppnar sig marken. Koras tält och tillhörigheter, Datan och Abiram och de som är tillsammans med dem försvinner ner. Sedan sluter sig marken över dem. När folket hör skriken från dem som försvinner ner i jorden, ropar de: ”Spring! Jorden kanske uppslukar oss också!”

Kora och hans 250 följeslagare är fortfarande i närheten av tabernaklet. Då sänder Jehova en eld som dödar dem. Sedan säger Jehova till Arons son Eleaʹsar att ta de döda männens fyrfat och hamra ut dem till tunna plåtar och klä över altaret med dem. Den altarbeklädnaden skall påminna israeliterna om att inga andra än Aron och hans söner skall tjäna som präster åt Jehova.

Jehova vill riktigt tydligt visa att det är Aron och hans söner som han har valt ut till att vara präster. Han säger därför till Mose: ”En ledare för varje stam i Israel skall ge dig sin stav. För Levi stam skall Aron lämna sin stav. Lägg sedan alla stavarna i tabernaklet framför förbundsarken. Staven som tillhör den man som jag har valt ut till präst skall blomma.”

När Mose tittar efter nästa morgon, ja, då har de här blommorna och mogna mandlarna växt ut från Arons stav! Vet du nu varför Jehova gjorde så att Arons stav blommade?