Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

 BERÄTTELSE 24

Josef prövar sina bröder

Josef prövar sina bröder

JOSEF vill veta om hans 10 äldre bröder fortfarande är elaka och kärlekslösa. Han säger därför: ”Ni är spioner. Ni har kommit för att ta reda på var vårt land är svagast.”

”Nej, vi är inga spioner”, säger de. ”Vi är ärliga män. Vi är alla bröder. Vi var 12, men en bror finns inte mer, och den yngste är hemma hos vår far.”

Josef låtsas att han inte tror bröderna. Han håller kvar en av dem, Simeon, i fängelse och låter de andra få säd och fara hem. Men han säger till dem: ”När ni kommer tillbaka, måste ni ta er yngste bror med er.”

När bröderna kommer tillbaka hem till Kanaan, berättar de allt som hänt för sin far Jakob. Jakob blir mycket ledsen. ”Josef finns inte mer”, utropar han, ”och nu finns inte Simeon mer. Jag tänker inte låta er ta min yngste son Benjamin.” Men när säden börjar ta slut, måste Jakob låta dem ta Benjamin med sig till Egypten, så att de kan få mer säd.

Nu ser Josef sina bröder komma. Han blir mycket glad, när han ser sin yngre bror Benjamin. Naturligtvis vet ingen av dem att den här mäktige mannen är Josef. Nu gör Josef något för att pröva sina 10 halvbröder.

Josef låter sina tjänare fylla alla brödernas säckar med säd. Men utan att de får veta det låter han också lägga sin egen silverbägare i Benjamins säck. Sedan bröderna gett sig av och kommit en bit på väg, skickar Josef sina tjänare efter dem. När tjänarna hunnit ifatt dem, säger de: ”Varför har ni stulit vår herres silverbägare?”

”Vi har inte stulit hans bägare”, säger alla bröderna. ”Om ni hittar bägaren hos någon av oss, så får ni döda honom.”

Tjänarna letar igenom alla säckarna, och som du ser på bilden hittar de bägaren i Benjamins säck. Tjänarna säger: ”Ni andra kan fortsätta, men Benjamin måste följa med oss.” Vad skall de 10 halvbröderna göra nu?

De följer alla med Benjamin tillbaka till Josefs hus. Josef säger till sina bröder: ”Ni andra kan fara hem, men Benjamin måste stanna här som min slav.”

Nu säger Juda: ”Om jag kommer tillbaka hem utan pojken, kommer min far att dö, eftersom han älskar honom så mycket. Så var snäll och håll mig kvar som slav här, men låt pojken fara hem.”

Josef förstår att hans bröder har ändrat sig. De är inte längre elaka och kärlekslösa. Vi skall se vad Josef gör nu.