Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

 BERÄTTELSE 78

Handskriften på väggen

Handskriften på väggen

VAD händer här? Det är stor fest. Babylons kung har inbjudit tusen förnäma gäster. De använder de guldbägare, silverbägare och skålar som tagits från Jehovas tempel i Jerusalem. Plötsligt visar sig en människohand i luften, och fingrarna börjar skriva på väggen. Alla blir rädda.

Belsassar, Nebukadnessars dotterson, är kung nu. Han ropar att man skall hämta hans visa män. ”Den som kan läsa den här skriften och tala om för mig vad den betyder”, säger kungen, ”skall få många gåvor och skall göras till den tredje styresmannen i riket.” Men ingen av de visa männen kan läsa skriften på väggen eller tala om vad den betyder.

Kungens mor hör oväsendet och kommer in i den stora matsalen. ”Var inte så rädd”, säger hon till kungen. ”Det finns en man i ditt rike som känner de heliga gudarna. När din morfar Nebukadnessar var kung, gjorde han honom till föreståndare för alla sina visa män. Han heter Daniel. Skicka efter honom, så talar han om för dig vad allt det här betyder.”

Man hämtar genast Daniel. Han vägrar att ta emot några gåvor och börjar sedan berätta varför Jehova en gång störtade Belsassars morfar Nebukadnessar från tronen. ”Han var mycket stolt”, säger Daniel. ”Och Jehova straffade honom.”

”Men du”, säger Daniel till Belsassar, ”känner till allt som hände Nebukadnessar, och ändå är du lika stolt som han var. Du har tagit in bägarna och skålarna från Jehovas tempel och druckit ur dem. Du har ärat gudar av trä och sten, men du har inte ärat vår store Skapare. Därför har Gud sänt handen för att skriva de här orden.”

Daniel fortsätter: ”Så här står det: MENEʹ, MENEʹ, TEKEʹL U-FARSIʹN.

MENEʹ betyder att Gud har räknat ditt rikes dagar och gjort slut på det. TEKEʹL betyder att du har blivit vägd på en våg och har visat dig vara för lätt. U-FARSIʹN betyder att ditt rike har getts till mederna och perserna.”

Medan Daniel ännu talar, börjar mederna och perserna anfalla Babylon. De intar staden och dödar Belsassar. Handskriften på väggen går i uppfyllelse redan samma natt! Men vad skall nu hända med israeliterna? Det skall vi snart ta reda på, men först skall vi se vad som händer Daniel.