Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

DEL 5

Från fångenskapen i Babylon till återuppbyggandet av Jerusalems murar

Från fångenskapen i Babylon till återuppbyggandet av Jerusalems murar

Under fångenskapen i Babylon sattes israeliternas tro ofta på prov. Sadrak, Mesak och Abed-Nego kastades i en brinnande ugn, men Gud räddade dem. Sedan Babylon längre fram besegrats av mederna och perserna, kastades Daniel i en lejongrop, men Gud beskyddade också honom genom att tillsluta lejonens gap.

Den persiske kungen Cyrus befriade slutligen israeliterna. De återvände till sitt hemland precis 70 år efter det att de förts till Babylon som fångar. Något av det första de gjorde sedan de återvänt till Jerusalem var att börja bygga Jehovas tempel, men fiender satte snart stopp för deras arbete. De blev därför inte färdiga med templet förrän omkring 22 år efter återkomsten till Jerusalem.

Sedan får vi läsa om hur Esra reste tillbaka till Jerusalem för att försköna templet. Det hade då gått omkring 47 år sedan templet blev färdigt, och 13 år efter Esras resa hjälpte Nehemja till med att bygga upp Jerusalems nerbrutna murar. Del FEM omfattar 152 års historia.

 

I DEN HÄR SEKTIONEN

BERÄTTELSE 77

De ville inte falla ner

Kommer Gud att rädda dessa tre lydiga män från den brinnande ugnen?

BERÄTTELSE 78

Handskriften på väggen

Profeten Daniel tyder fyra mystiska ord.

BERÄTTELSE 79

Daniel i lejongropen

Daniel fick sin dödsdom, men kunde han ha undvikit det?

BERÄTTELSE 80

Guds folk lämnar Babylon

Den persiska kungen Cyrus uppfyllde en profetia när han erövrade Babylon, och nu uppfyller han en annan.

BERÄTTELSE 81

Att lita på Guds hjälp

Israeliterna bryter mot lagen för att kunna lyda Gud. Kommer Gud att välsigna dem?

BERÄTTELSE 82

Mordokai och Ester

Drottning Vasti var vacker, men kung Ahasveros förkastade henne och valde Ester som sin nya drottning. Varför då?

BERÄTTELSE 83

Jerusalems murar

På bygget måste arbetarna hålla sina vapen och vara beredda dygnet runt.