Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

 BERÄTTELSE 76

Jerusalem blir förstört

Jerusalem blir förstört

DET har gått över 10 år sedan kung Nebukadnessar förde bort alla de bäst utbildade israeliterna till Babylon. Titta nu vad som händer! Jerusalem bränns ner, och de israeliter som inte dödats förs som fångar till Babylon.

Du kommer nog ihåg att Jehovas profeter hade varnat för att det här skulle hända, om folket inte bättrade sig. Men israeliterna lyssnade inte till profeterna. De fortsatte att dyrka falska gudar i stället för Jehova, och därför förtjänar de att bli straffade. Vi vet det, därför att Guds profet Hesekiel berättar för oss om allt det onda som israeliterna gjorde.

Vet du vem Hesekiel är? Han är en av de unga män som kung Nebukadnessar förde till Babylon mer än 10 år innan den stora förstöringen av Jerusalem inträffade. Daniel och hans tre kamrater, Sadrak, Mesak och Abed-Nego, fördes till Babylon samtidigt.

Medan Hesekiel är i Babylon, visar Jehova honom allt det onda som händer i templet borta i Jerusalem. Jehova gör det genom ett underverk. Hesekiel är i verkligheten i Babylon, men Jehova låter honom se allt som händer i templet. Det som Hesekiel ser är avskyvärt!

”Titta vilka fruktansvärda saker folket gör här vid templet!” säger Jehova till Hesekiel. ”Titta på murarna som är fulla av bilder av ormar och andra djur. Och titta på israeliterna som dyrkar dem!” Hesekiel kan se allt det här, och han skriver ner vad som händer.

”Ser du vad de israelitiska ledarna gör i hemlighet?” frågar Jehova Hesekiel. Ja, han ser det också. Det är 70 män som alla dyrkar falska gudar. De säger: ”Jehova ser oss inte. Han har övergett landet.”

Sedan visar Jehova Hesekiel några kvinnor vid den norra porten till templet. De sitter där och dyrkar den falske guden Tammus. Och titta på männen vid ingången till Jehovas tempel! Det är ungefär 25 män. Hesekiel ser dem. De bugar sig mot öster och dyrkar solen!

”De här människorna har ingen respekt för mig”, säger Jehova. ”Till och med i mitt tempel gör de det som är ont!” Därför lovar Jehova: ”De skall få känna på styrkan i min vrede. Och jag skall inte tycka synd om dem när de omkommer.”

Bara omkring tre år efter det att Jehova har visat Hesekiel allt detta, gör israeliterna uppror mot kung Nebukadnessar. Han kommer därför för att strida mot dem. Efter ett och ett halvt år bryter sig babylonierna igenom Jerusalems murar och bränner ner staden. De flesta människorna dödas eller förs bort som fångar till Babylon.

Varför har Jehova låtit den här hemska olyckan komma över israeliterna? Jo, därför att de inte har lyssnat till Jehova och inte har lytt hans lagar. Det visar hur viktigt det är att vi alltid gör vad Gud säger.

I början får några få människor stanna kvar i Israels land. Kung Nebukadnessar låter en jude, som heter Gedalʹja, ha uppsikt över dem. Men efter en tid mördas Gedalja av några israeliter. Nu är människorna rädda att babylonierna skall komma och döda dem alla för det som hänt. De flyr därför till Egypten och tvingar Jeremia att följa med.

Nu finns det inga människor alls i Israels land. Under 70 år bor ingen i landet. Det är alldeles öde. Men Jehova lovar att han skall föra sitt folk tillbaka till landet efter 70 år. Vad händer under tiden med Guds folk i Babylon dit man fört dem? Det skall vi se.