Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

 BERÄTTELSE 49

Solen står stilla

Solen står stilla

TITTA på Josua. Han säger: ”Sol, stå stilla!” Och solen står verkligen stilla. Den står där mitt på himlen en hel dag. Det är Jehova som gör så att solen står stilla! Men varför vill Josua att solen skall fortsätta att skina?

När de fem onda kungarna i Kanaan börjar strida mot gibeoniterna, skickar gibeoniterna en man till Josua för att be om hjälp. ”Kom till oss fort!” säger han. ”Rädda oss! Alla kungarna i bergsbygden har kommit för att strida mot dina tjänare.”

Josua och alla hans stridsmän ger sig genast av. De marscherar hela natten. När de kommer till Gibeon, blir de fem kungarnas soldater rädda och börjar fly. Jehova låter då stora hagelstenar falla från himlen, och fler soldater dödas genom hagelstenarna än av Josuas stridsmän.

Josua ser att solen snart skall gå ner. Det kommer att bli mörkt, och många av de fem onda kungarnas soldater kommer att kunna fly undan. Därför ber Josua till Jehova, och sedan säger han: ”Sol, stå stilla!” När solen då fortsätter att skina, kan israeliterna kämpa striden till slut och vinna.

I Kanaan finns det många andra onda kungar som hatar Guds folk. Det tar omkring sex år för Josua och hans här att besegra 31 kungar i landet. När de gjort det, ser Josua till att Kanaans land delas upp mellan de stammar som ännu inte fått något område.

Många år går, och slutligen dör Josua vid 110 års ålder. Så länge han och hans vänner lever, lyder folket Jehova. Men när de här goda männen dör, börjar folket göra det som är ont och drar över sig svårigheter. Nu behöver de verkligen Guds hjälp.