Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

 BERÄTTELSE 95

Hur Jesus undervisar

Hur Jesus undervisar

EN DAG säger Jesus till en man att han skall älska sin nästa. Mannen frågar Jesus: ”Vem är min nästa?” Jesus vet vad mannen tänker. Mannen tycker att det bara är den som tillhör hans egen ras och religion som är hans nästa. Vi skall därför se vad Jesus säger till honom.

Många gånger undervisar Jesus genom berättelser. Det gör han också nu. Han berättar om en jude och en samarit. Vi har redan fått veta att de flesta judar inte tycker om samariter. Så här berättar Jesus:

En dag gick en jude ner längs en bergsväg till Jeriko. På vägen blev han överfallen av rövare. De tog hans pengar och slog honom, så att han nästan dog.

Efter ett tag kom en judisk präst vägen fram. Han såg den slagne mannen. Vad tror du han gjorde? Han gick över till andra sidan vägen och fortsatte. Sedan kom en annan mycket religiös man förbi. Han var levit. Stannade han? Nej, inte heller han stannade för att hjälpa den slagne mannen. Du kan se prästen och leviten gå där borta på vägen.

Men titta vem som är här hos den slagne mannen! En samarit. Han hjälper juden. Han förbinder såren, och sedan tar han med sig juden till en plats där han kan vila upp sig och bli frisk.

Sedan Jesus slutat sin berättelse, säger han till mannen som hade ställt frågan till honom: ”Vem av de här tre tycker du handlade som den slagne mannens nästa? Var det prästen, leviten eller samariten?”

Mannen svarar: ”Samariten. Han hjälpte mannen som hade blivit slagen.”

Jesus säger: ”Du har rätt. Gå därför och behandla andra på samma sätt som han gjorde.”

Tycker du inte om Jesu sätt att undervisa? Vi kan lära oss mycket som är viktigt, om vi lyssnar till vad Jesus säger i bibeln, inte sant?