Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

 BERÄTTELSE 97

Jesus kommer som kung

Jesus kommer som kung

KORT efter det att Jesus botat de två blinda tiggarna, kommer han till en liten by nära Jerusalem. Han säger till två av sina lärjungar: ”Gå in i byn, så hittar ni en ung åsna. Lös den och ta hit den till mig.”

När lärjungarna fört åsnan till Jesus, sätter han sig upp på den. Sedan rider han den korta sträckan till Jerusalem. När han närmar sig staden, kommer en stor skara människor ut för att möta honom. De flesta tar av sig sina mantlar och lägger dem på vägen. Andra skär av palmkvistar som de också lägger på vägen. De ropar: ”Gud välsigne kungen, som kommer i Jehovas namn!”

För länge sedan brukade nya kungar i Israel rida in i Jerusalem på en ung åsna för att visa sig för folket. Det är det Jesus gör, och de här människorna visar att de vill att Jesus skall vara deras kung. Men alla vill inte det. Det ser vi av vad som händer när Jesus kommer till templet.

I templet botar Jesus människor som är blinda och lama. När de små barnen ser det, ropar de och hyllar Jesus. Prästerna blir mycket arga för det och säger till Jesus: ”Hör du vad barnen säger?”

”Ja, det gör jag”, svarar Jesus. ”Har ni inte läst att det står i bibeln: ’Av de små barnens mun skall Gud frambringa lovprisning?”’ Barnen fortsätter därför att hylla Guds kung.

Vi vill vara lika de här barnen, inte sant? En del människor kan försöka hindra oss att tala om Guds rike, men vi vill fortsätta att tala med andra om allt det underbara som Jesus skall göra för människorna.

Jesus skulle inte börja regera som kung när han var på jorden. När skall han börja? Jesu lärjungar vill veta det. Vi läser om det på nästa sida.