Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

 BERÄTTELSE 80

Guds folk lämnar Babylon

Guds folk lämnar Babylon

NÄSTAN två år har gått sedan Babylon erövrades av mederna och perserna. Och titta vad som händer nu! Israeliterna lämnar Babylon. Hur blev de fria? Vem lät dem gå?

Det gjorde Cyrus, Persiens kung. Långt innan Cyrus föddes lät Jehova sin profet Jesaja skriva om honom: ”Du skall göra allt jag vill att du skall göra. Portarna skall lämnas öppna, så att du kan inta staden.” Och Cyrus tog verkligen ledningen i att erövra Babylon. Mederna och perserna kom på natten in i staden genom stadsportarna, som hade lämnats öppna.

Jehovas profet Jesaja hade också sagt att Cyrus skulle ge befallning om att Jerusalem och templet skulle byggas upp igen. Gav Cyrus den befallningen? Ja, det gjorde han. Cyrus säger till israeliterna: ”Gå nu till Jerusalem och bygg upp Jehovas, er Guds, tempel.” Och israeliterna på bilden ger sig just i väg.

Men alla israeliterna i Babylon kan inte göra resan tillbaka till Jerusalem. Det är en lång, lång resa på omkring 80 mil, och många är för gamla eller för sjuka för att orka fara så långt. Några reser inte av andra orsaker. Men Cyrus säger till dem som inte följer med: ”Ge silver och guld och andra gåvor till dem som återvänder för att bygga upp Jerusalem och templet.”

Israeliterna, som här är på väg till Jerusalem, har därför fått många gåvor. Cyrus har också gett dem de skålar och bägare som kung Nebukadnessar tog från Jehovas tempel när han förstörde Jerusalem. Folket har mycket att ta med sig tillbaka.

Efter omkring fyra månader kommer israeliterna tillbaka Jerusalem i rätt tid. Det är precis 70 år sedan staden förstördes och landet lämnades helt utan folk. Men även om israeliterna nu är tillbaka i sitt eget land, väntar dem svårigheter, som vi snart skall se.