Lukasevangeliet 17:1–37

17  Sedan sa Jesus till sina lärjungar: ”Det är oundvikligt att det kommer att finnas hinder för tron. Men dömd är den människa som lägger ut dem!+  Det vore bättre för honom att få en kvarnsten om halsen och kastas i havet än att han får en av dessa små att tappa tron.*+  Akta er noga. Om din broder syndar mot dig ska du tillrättavisa honom,+ och om han ångrar sig ska du förlåta honom.+  Även om han syndar mot dig sju gånger om dagen och kommer tillbaka till dig sju gånger och säger: ’Jag ångrar mig’, ska du förlåta honom.”+  Apostlarna sa till Herren: ”Ge oss mer tro.”+  Då sa Herren: ”Om ni bara hade tro så stor som ett senapskorn skulle ni säga till det här svarta mullbärsträdet: ’Dra upp dig själv med rötterna och plantera dig i havet!’ och det skulle lyda er.+  Tänk er att en man har en tjänare som kommer in efter att ha plöjt marken eller vaktat hjorden. Skulle han säga till tjänaren: ’Kom nu och lägg dig till bords’?  Nej, han skulle säga: ’Gör i ordning min kvällsmat. Ta på dig förklädet och betjäna mig medan jag äter och dricker. När jag är klar kan du äta och dricka.’  Han är väl inte tacksam mot tjänaren bara för att han har gjort det som förväntas av honom? 10  Så när ni har utfört era uppgifter ska ni säga: ’Vi är bara enkla tjänare. Vi har bara gjort det vi borde göra.’”+ 11  På väg till Jerusalem följde Jesus gränsen mellan Samarien och Galileen. 12  Och när han närmade sig en by kom tio spetälska män emot honom, men de stannade på avstånd.+ 13  De ropade: ”Jesus, lärare, hjälp oss!” 14  När han såg dem sa han: ”Gå och visa er för prästerna.”+ Och medan de var på väg dit blev de friska.+ 15  När en av dem märkte att han hade blivit frisk gick han tillbaka och ärade Gud med hög röst. 16  Och han kastade sig ner med ansiktet mot marken vid Jesus fötter och tackade honom. För övrigt var han samarier.+ 17  Då sa Jesus: ”Blev inte alla tio botade? Var är de nio andra? 18  Är det ingen annan än den här mannen från ett annat folk som har kommit tillbaka för att ära Gud?” 19  Sedan sa han till honom: ”Res dig upp och gå. Din tro har gjort dig frisk.”*+ 20  Fariséerna frågade när Guds rike skulle komma,+ och han svarade: ”Guds rike kommer inte på ett sätt som är uppenbart för alla. 21  Ingen ska säga: ’Här är det!’ eller: ’Där är det!’ För Guds rike är mitt ibland er.”+ 22  Sedan sa han till lärjungarna: ”Det kommer en tid när ni ska längta efter att få se en enda av Människosonens dagar, men det ska ni inte få.+ 23  Och folk ska säga till er: ’Där är han!’ eller: ’Här är han!’ Men gå inte dit och rusa inte efter dem.+ 24  För precis som blixten flammar till och lyser upp himlen från den ena änden till den andra, så kommer Människosonen+ att vara på den dagen.*+ 25  Men innan dess måste Människosonen lida mycket och förkastas av den här generationen.+ 26  För övrigt, precis som det var i Noas dagar+ kommer det att vara i Människosonens dagar.+ 27  Människor åt och drack, gifte sig och blev bortgifta, ända till den dag då Noa gick in i arken+ och översvämningen kom och utplånade dem allihop.+ 28  Det var likadant i Lots dagar.+ Man åt och drack, köpte och sålde, planterade och byggde. 29  Men den dag Lot gick ut från Sodom regnade det eld och svavel från himlen och utplånade dem allihop.+ 30  Så kommer det att vara den dag Människosonen uppenbaras.+ 31  Den som är uppe på taket den dagen ska inte gå ner och hämta sina ägodelar inne i huset, och den som är ute på fältet ska inte gå hem efter sina saker.+ 32  Tänk på Lots hustru.+ 33  Den som försöker bevara sitt liv ska mista det, men den som mister det ska bevara det.+ 34  Jag säger er: Den natten ska två personer ligga i samma säng. Den ene ska tas med och den andre lämnas kvar.+ 35  Två kvinnor ska mala på samma kvarn. Den ena ska tas med och den andra lämnas kvar.” 36  —— 37  Det fick lärjungarna att säga till honom: ”Var, herre?” Han svarade: ”Där liket ligger, där samlas örnarna.”*+

Fotnoter

Eller ”snava”.
Eller ”har räddat (frälst) dig”.
Ordagrant ”sin dag”.
Eller möjligen ”gamarna”.

Studienoter

hinder för tron: Eller ”sådant som får människor att snava och falla”. Man antar att det grekiska ordet skạndalon till en början avsåg en fälla. En del menar att det syftar på den del av fällan där betet satt. Ordet fick en utvidgad betydelse och kom att avse vilket som helst hinder som skulle kunna få någon att snubbla och falla. I bildlig bemärkelse avsåg det en handling eller situation som leder till att någon följer en orätt kurs, snubblar och faller moraliskt sett eller begår en synd. Det besläktade verbet skandalịzō, som i Lu 17:2 återges med ”får ... att tappa tron”, kan också återges med ”får ... att snava (synda)”.

77 gånger: Ordagrant ”sjuttio gånger sju”. Det här grekiska uttrycket kan antingen betyda ”70 och 7” (dvs. 77 gånger) eller ”70 gånger 7” (dvs. 490 gånger). Samma uttryck finns i Septuaginta i 1Mo 4:24 för det hebreiska uttrycket ”77 gånger”, vilket stöder återgivningen ”77 gånger” i den här versen. Oavsett hur man ska förstå det var upprepningen av talet sju detsamma som att säga ”i all oändlighet” eller ”utan begränsning”. När Jesus justerade siffran 7 till 77 sa han i själva verket till sina efterföljare att inte sätta en gräns för hur många gånger man ska förlåta. I kontrast till detta sägs det i den babyloniska Talmud (Joma 86b): ”Om en man begår en överträdelse, blir han förlåten första, andra och tredje gången, men fjärde gången blir han inte förlåten.”

sju gånger om dagen: Det här kan ha påmint Petrus om det svar han hade fått av Jesus vid ett tidigare tillfälle. Petrus hade frågat Jesus om hur många gånger man ska förlåta en broder. Vid det tillfället svarade Jesus: ”Ända upp till 77 gånger.” (Se studienot till Mt 18:22.) Inget av dessa svar ska tas bokstavligt. ”Sju gånger” förmedlar tanken på ett obestämt antal gånger. (Jämför uttrycket ”sju gånger om dagen” i Ps 119:164, som ska uppfattas som upprepade gånger, hela tiden, alltid.) En kristen kan synda mot sin broder sju gånger under en enda dag och ångra sig sju gånger. Om han ångrar sig när han blir tillrättavisad ska han bli förlåten varje gång. Då finns det inte någon gräns för hur många gånger han ska bli förlåten, utan han ska förlåtas i det oändliga. (Lu 17:3)

senapskorn: Det finns flera senapsarter som växer vilt i Israel. Den art som vanligtvis odlas är svartsenap (Brassica nigra). Fröna är relativt små, 1–1,6 mm i diameter, och väger 1 mg, men de växer upp till trädliknande växter. En del senapsarter blir uppemot 4,5 m höga. Senapsfröet, som kallas ”det minsta” av alla frön i Mt 13:32 och Mk 4:31, användes i gamla judiska skrifter som ett bildligt uttryck för det minsta man kunde tänka sig. Även om man känner till mindre frön i vår tid, var det tydligtvis det minsta av alla frön som jordbrukarna i Galileen på Jesus tid samlade in och sådde.

så stor som ett senapskorn: Eller ”lika liten som ett senapskorn”. (Se studienot till Lu 13:19.)

svarta mullbärsträdet: Detta träd nämns bara en enda gång i Bibeln. Det grekiska ord som används betecknar mullbärsträd i allmänhet, och det är vanligt att man odlar svart mullbär (Morus nigra) i Israel. Det är ett bastant träd som blir ungefär 6 m högt och har stora, hjärtformade blad och mörkröda eller svarta frukter som påminner om björnbär. Trädet är känt för att ha ett omfattande rotsystem, och det är därför mycket svårt att rycka upp det med rötterna.

Var påklädda och redo: Ordagrant ”Bind om era höfter”. Detta idiom kommer från att man brukade fästa den nedersta delen av ett långt ytterplagg i ett bälte för att göra det lättare att arbeta fysiskt, springa osv. Uttrycket kom att användas om att vara redo för vilken verksamhet som helst. Liknande uttryck förekommer många gånger i de hebreiska skrifterna. (Se t.ex. 2Mo 12:11, fotnot; 1Ku 18:46; 2Ku 3:21, fotnot; 4:29; Ord 31:17, fotnot; Jer 1:17, fotnot.) I detta sammanhang anger tempusformen att Guds tjänare hela tiden ska vara redo för andlig verksamhet. I Lu 12:37 återges samma grekiska verb med ”klä sig som en tjänare”. Uttrycket ”gör er mentalt redo” i 1Pe 1:13 betyder ordagrant ”bind upp om ert sinnes höfter”.

klä sig som en tjänare: Eller ”ta på sig ett förkläde”, ”klä sig för tjänst”. Ordagrant ”binda om sig”. (Se studienoter till Lu 12:35; 17:8.)

Ta på dig förklädet: Det grekiska ordet perizọ̄nnymi betyder ordagrant ”binda något om sig”, dvs. binda om sig ett förkläde eller se till att kläderna inte hänger löst. Man gjorde ofta det med hjälp av ett skärp så att man blev redo att arbeta. I det här sammanhanget kan det grekiska ordet också återges med ”klä på dig och gör dig redo att tjäna”. Detta grekiska ord förekommer också i Lu 12:35, 37 och Ef 6:14. (Se studienoter till Lu 12:35, 37.)

enkla: Ordagrant ”odugliga”, ”värdelösa”. Poängen i Jesus liknelse är inte att hans tjänare, hans lärjungar, ska se sig själva som värdelösa. I det här sammanhanget visar ordet ”enkla” att tjänarna inte skulle ha för höga tankar om sig själva eller förvänta att få någon särskild ära eller berömmelse. En del forskare menar att ordet används som en hyperbol i betydelsen: ”Vi är bara tjänare och förtjänar ingen särskild uppmärksamhet.”

På väg till Jerusalem ... mellan Samarien och Galileen: Målet för resan var Jerusalem, men först gick Jesus norrut från staden Efraim genom Samarien och Galileen (förmodligen den södra delen) till Pereen. Längs vägen gick Jesus in i en by i Samarien eller Galileen och mötte tio spetälska män. (Lu 17:12) Detta var sista gången han var i Galileen innan han dog. (Joh 11:54; se Tillägg A7.)

tio spetälska män: Det verkar som att spetälska personer på Bibelns tid höll ihop eller bodde tillsammans, så att de kunde hjälpa varandra. (2Ku 7:3–5) Enligt Guds lag skulle de spetälska bo avskilt. En spetälsk skulle också låta andra få veta att han närmade sig genom att ropa: ”Oren, oren!” (3Mo 13:45, 46) Männen följde alltså lagen när de stannade på avstånd. (Se studienot till Mt 8:2 och Ordförklaringar under ”Spetälska”.)

spetälska: Den form av spetälska som drabbade människor var en allvarlig hudsjukdom. När Bibeln talar om spetälska är det inte begränsat till den sjukdom som kallas så i dag. Alla som hade fått diagnosen spetälska var utstötta ur samhället så länge de var sjuka. (3Mo 13:2, fotnot, 45, 46; se Ordförklaringar under ”Spetälska”.)

visa er för prästerna: Jesus Kristus, som stod under lagen medan han var här på jorden, erkände att det aronitiska prästadömet fortfarande gällde, och han sa till dem som han botade från spetälska att de skulle gå och visa sig för prästen. (Mt 8:4; Mk 1:44) Enligt Moses lag skulle en präst bekräfta att en spetälsk hade blivit frisk. Den som hade blivit botad var tvungen att resa till templet och frambära en offergåva som bestod av två rena fåglar, cederträ, rött garn och isop. (3Mo 14:2–32)

blev de friska: Det är bara Lukas som berättar att Jesus botade de här tio spetälska männen.

på ett sätt som är uppenbart för alla: Eller ”på ett iögonfallande sätt”. Detta är det enda stället i de kristna grekiska skrifterna där det här grekiska uttrycket förekommer. Det kommer från ett verb som betyder ”noga se på”, ”iaktta”. En del forskare menar att detta uttryck användes i medicinska skrifter om att observera sjukdomssymtom. Med tanke på hur det används här förmedlar det tydligen tanken på att Guds rike inte ska komma på ett sätt som är uppenbart för alla.

mitt ibland er: Eller ”hos er”, ”i er mitt”. Pronomenet ”er” står i plural i den grekiska texten och syftar tydligtvis på fariséerna, som Jesus riktade sig till. (Lu 17:20; jämför Mt 23:13.) Jesus var Guds kungliga representant, och det var Gud som hade smort honom till att vara kung. Därför kunde det sägas att Guds rike var mitt ibland dem. Men han var inte bara en representant, utan han hade också fått myndighet att visa Guds makt och förbereda några för uppgifter i det kommande riket. (Lu 22:29, 30)

precis som blixten flammar till: Jesus närvaro skulle påminna om blixten i det avseendet att tecknet på hans närvaro som kung i Guds rike skulle vara lätt att uppfatta för alla som var uppmärksamma.

så kommer Människosonen att vara på den dagen: Eller möjligen ”så kommer Människosonen att vara”. Vissa gamla handskrifter har den kortare lydelsen, medan andra har den längre lydelsen. Den längre lydelsen förekommer även i många översättningar.

närvaro: Det grekiska ordet parousịa (som i många översättningar återges med ”återkomst”) betyder ordagrant ”det att vara bredvid”. Det syftar på en närvaro som sträcker sig över en period, inte bara på en ankomst eller återkomst. Denna innebörd i ordet parousịa framgår av Mt 24:37–39, där ”Noas dagar ... före översvämningen” jämförs med ”Människosonens närvaro”. I Flp 2:12 används detta grekiska ord i frasen ”när jag var hos er” och ställs i kontrast till Paulus ”frånvaro”.

Noas dagar: I Bibeln används ordet ”dag(ar)” ibland om en människas livstid. (Dom 5:6; Lu 17:28) Här jämförs ”Noas dagar” med Människosonens dagar. I ett liknande uttalande, som finns nedskrivet i Mt 24:37, används uttrycket ”Människosonens närvaro”. Noas dagar kulminerade i en översvämning, och Jesus ”dagar” eller ”närvaro” kommer också att kulminera i ett dramatiskt händelseförlopp. Men Jesus begränsar inte jämförelsen till att bara gälla detta. Eftersom ”Noas dagar” omfattade många år, finns det anledning att tro att Människosonens förutsagda ”dagar” eller ”närvaro” också omfattar många år. Närvaron kulminerar med att de som inte har tagit vara på möjligheten att söka räddning går under. (Se studienot till Mt 24:3.)

arken: Se studienot till Mt 24:38.

översvämningen: Eller ”floden”. Det grekiska ordet kataklysmọs betecknar en omfattande och ödeläggande översvämning, och Bibeln använder det här ordet om översvämningen på Noas tid. (1Mo 6:17, Septuaginta; Mt 24:38, 39; 2Pe 2:5)

arken: Det grekiska ordet kan också återges med ”kista”, ”låda”, och det används kanske för att visa att det var en konstruktion som liknade en stor låda. I Vulgata återges det här grekiska ordet med det latinska ordet arca (betyder ”låda”, ”kista”), som det svenska ordet ”ark” kommer ifrån.

på taket: Hustaken var platta och kunde användas till många olika saker. Där kunde man bland annat förvara saker (Jos 2:6), vila (2Sa 11:2), sova (1Sa 9:26) och fira högtider (Neh 8:16–18). Det var därför man var tvungen att bygga en mur runt taket. (5Mo 22:8) Som regel fanns det en utvändig trappa eller stege som ledde upp till taket, så man behövde inte gå in i huset för att komma ner från taket. Detta hjälper oss att förstå hur en person kunde lyda Jesus uppmaning och visar hur brådskande situationen skulle vara.

sitt liv: Eller ”sin själ”. (Se Ordförklaringar under ”Själ”.)

tas med: Det grekiska ord som har återgetts med ”tas med” används i olika sammanhang, men ofta i positiv bemärkelse. I Mt 1:20 har det till exempel återgetts med ”föra ... hem”, i Mt 17:1 med ”tog ... med” och i Joh 14:3 med ”ta ... hem”. I det här sammanhanget syftar det tydligtvis på att ha en godkänd ställning inför Jesus och bli räddad. (Lu 17:37) Det kan också vara en anspelning på att Noa fick komma in i arken och att Lot leddes ut ur Sodom. (Lu 17:26–29) Att lämnas kvar skulle i så fall vara detsamma som att bli dömd till döden.

I några få handskrifter finns dessa ord med: ”Två män ska vara ute på åkern. Den ene ska tas med och den andre lämnas kvar.” Men dessa ord förekommer inte i de tidigaste och mest tillförlitliga handskrifterna och är tydligtvis ingen del av den ursprungliga texten till Lukas. En liknande lydelse återfinns dock i Mt 24:40 som en del av den inspirerade texten. En del forskare menar att avskrivare införlivade orden från Matteus skildring i Lukas skildring. (Se Tillägg A3.)

Media

Löpare och liggare
Löpare och liggare

En stor kvarn, lik den som avbildas här, drevs av tamdjur, t.ex. en åsna, och användes för att mala säd eller krossa oliver. Den översta kvarnstenen, löparen, kunde vara upp till 1,5 m i diameter och roterade på en ännu större undre kvarnsten, liggaren.

Svart mullbärsträd
Svart mullbärsträd

Svart mullbär (Morus nigra) nämns bara en gång i Bibeln, och det är när Jesus kommenterar apostlarnas tro. (Lu 17:5, 6) Det grekiska ordet betecknar mullbärsträd i allmänhet, och det är vanligt att man odlar svart mullbär i Israel. Det är ett bastant träd som blir ungefär 6 m högt och har stora, hjärtformade blad och mörkröda eller svarta frukter som påminner om björnbär.