KULLA E ROJËS—BOTIMI PËR STUDIM Maj 2024

Ky numër përmban artikujt e studimit për periudhën 8 korrik–​11 gusht 2024.

ARTIKULLI I STUDIMIT 18

Ki besim te Gjykatësi i mëshirshëm i gjithë tokës!

Artikulli i studimit për javën 8⁠-⁠14 korrik 2024.

ARTIKULLI I STUDIMIT 19

Çfarë dimë për mënyrën si do t’i gjykojë Jehovai njerëzit së shpejti?

Artikulli i studimit për javën 15-21 korrik 2024.

ARTIKULLI I STUDIMIT 20

Prediko deri në fund i motivuar nga dashuria!

Artikulli i studimit për javën 22-28 korrik 2024.

ARTIKULLI I STUDIMIT 21

Si të gjesh një bashkëshort të mirë

Artikulli i studimit për javën 29 korrik–​4 gusht 2024.

ARTIKULLI I STUDIMIT 22

Si të kesh një periudhë njohjeje të suksesshme

Artikulli i studimit për javën 5-11 gusht 2024.