Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Ako sa dnes ľudia usilujú o „perlu veľkej hodnoty“

Ako sa dnes ľudia usilujú o „perlu veľkej hodnoty“

 Ako sa dnes ľudia usilujú o „perlu veľkej hodnoty“

„Toto dobré posolstvo o kráľovstve sa bude zvestovať po celej obývanej zemi na svedectvo.“ — MATÚŠ 24:14.

1, 2. a) Ako sa Židia v Ježišových dňoch pozerali na Božie Kráľovstvo? b) Ako Ježiš pomáhal učeníkom správne pochopiť Kráľovstvo a k čomu to viedlo?

BOŽIE Kráľovstvo bolo v čase, keď Ježiš prišiel na zem, predmetom veľkého záujmu Židov. (Matúš 3:1, 2; 4:23–25; Ján 1:49) No spočiatku väčšina z nich úplne nechápala rozsah a moc tohto Kráľovstva. Nerozumeli ani tomu, že to bude nebeská vláda. (Ján 3:1–5) Dokonca ani niektorí Ježišovi nasledovníci úplne nechápali, čo je Božie Kráľovstvo a čo musia robiť, aby získali výsadu byť spoluvládcami s Kristom. — Matúš 20:20–22; Lukáš 19:11; Skutky 1:6.

V priebehu času Ježiš trpezlivo vštepoval svojim učeníkom mnoho poučení vrátane podobenstva o perle veľkej hodnoty, o ktorom sme uvažovali v predchádzajúcom článku. Poukázal v ňom na to, že je dôležité namáhať sa s cieľom dosiahnuť nebeské Kráľovstvo. (Matúš 6:33; 13:45, 46; Lukáš 13:23, 24) Toto poučenie určite hlboko zapôsobilo na srdce učeníkov, lebo onedlho už neúnavne a odvážne hlásali dobré posolstvo o Kráľovstve až do vzdialených končín zeme, o čom nachádzame mnoho dôkazov v knihe Skutky. — Skutky 1:8; Kolosanom 1:23.

3. Čo povedal Ježiš o Kráľovstve vzhľadom na naše dni?

A ako je to dnes? Požehnania pozemského raja pod vládou tohto Kráľovstva sú dnes ponúkané miliónom ľudí. Ježiš vo svojom veľkom proroctve o ‚závere systému vecí‘ výslovne povedal: „Toto dobré posolstvo o kráľovstve sa bude zvestovať po  celej obývanej zemi na svedectvo všetkým národom; a potom príde koniec.“ ​(Matúš 24:3, 14; Marek 13:10) Vysvetlil aj to, že táto obrovská úloha sa má vykonať napriek nepredstaviteľným prekážkam a ťažkostiam, dokonca navzdory prenasledovaniu. No zároveň dal toto uistenie: „Kto vytrvá až do konca, bude zachránený.“ ​(Matúš 24:9–13) To všetko si vyžaduje taký druh obetavosti a horlivosti, aký prejavil cestujúci obchodník v Ježišovom podobenstve. Existujú dnes ľudia, ktorí prejavujú takú vieru a horlivosť v úsilí o Kráľovstvo?

Radosť zo spoznania pravdy

4. Aký vplyv na ľudí má dnes pravda o Kráľovstve?

Obchodník v Ježišovom podobenstve sa nesmierne zaradoval, keď našiel „perlu veľkej hodnoty“. Táto radosť ho podnietila urobiť všetko, čo bolo v jeho moci, aby tú perlu získal. (Hebrejom 12:1) Dnes pravda o Bohu a o jeho Kráľovstve podobne priťahuje a motivuje ľudí. To nám pripomína slová brata A. H. Macmillana, ktorý opísal svoje hľadanie Boha a jeho predsavzatia s ľudstvom v knihe Faith on the March (Viera na pochode): „To, čo som našiel ja, každý rok nachádzajú tisícky ľudí. A sú to ľudia ako vy a ja, lebo sú všetkých národností, rás, spoločenských vrstiev a každého veku. Pravda nerobí medzi ľuďmi rozdiel. Priťahuje ľudí každého druhu.“

5. Aké vynikajúce výsledky ukazuje správa za služobný rok 2004?

Pravdivosť týchto slov sa potvrdzuje rok čo rok, keď dobré posolstvo o Božom Kráľovstve podnecuje státisíce ľudí čestného srdca, aby oddali svoj život Jehovovi a konali jeho vôľu. Služobný rok 2004, ktorý trval od septembra 2003 do augusta 2004, nebol nijakou výnimkou. Za tých 12 mesiacov 262 416 ľudí verejne symbolizovalo svoju oddanosť Jehovovi krstom vo vode. Dialo sa to v 235 krajinách, v ktorých Jehovovi svedkovia týždenne vedú 6 085 387 domácich biblických štúdií, aby pomohli ľuďom z každej spoločenskej vrstvy a z mnohých národov, kmeňov i jazykov prijať životodarnú pravdu z Božieho Slova. — Zjavenie 7:9.

6. Čo sa skrýva za každoročným vzrastom?

Vďaka čomu bolo toto všetko možné? Niet pochýb, že Jehova priťahuje k sebe ľudí so správnym sklonom srdca. (Ján 6:65; Skutky 13:48) No podceňovať nemožno ani nesebeckého ducha a neúnavné úsilie zo strany tých, ktorí sa namáhali v diele Kráľovstva. Brat Macmillan vo veku 79 rokov napísal: „Odkedy som sa prvýkrát dozvedel o sľuboch pre choré a umierajúce ľudstvo, moja nádej v odhalené biblické posolstvo nevybledla. Hneď vtedy som sa rozhodol viac sa dozvedieť o tom, čo učí Biblia, aby som mohol pomáhať ľuďom, ako som ja, ktorí chcú získať poznanie o Všemohúcom Bohu, Jehovovi, a o jeho dobrých predsavzatiach s ľudstvom.“

7. Aká skúsenosť je typickým príkladom radosti a horlivosti tých, ktorí nachádzajú biblickú pravdu?

Táto horlivosť sa prejavuje aj u dnešných Jehovových služobníkov. Všimnime si  napríklad skúsenosť Daniely z Viedne. Hovorí: „Už od detstva bol Boh mojím najlepším priateľom. Vždy som chcela poznať jeho meno, lebo slovo ‚Boh‘ bolo príliš neosobné. Ale musela som čakať do svojich 17 rokov, keď ma navštívili Jehovovi svedkovia. Povedali mi všetko, čo som chcela vedieť o Bohu. Konečne som našla pravdu a táto pravda bola úžasná! Bola som taká nadšená, že som každému začala o tom hovoriť.“ Toto nadšenie jej však čoskoro prinieslo výsmech od spolužiakov. „Ja som v tom videla spĺňanie biblických proroctiev,“ pokračuje Daniela, „lebo ako som sa dozvedela, Ježiš povedal, že jeho nasledovníci budú nenávidení a prenasledovaní pre jeho meno. Bola som veľmi šťastná a nadšená.“ Krátko nato Daniela oddala svoj život Jehovovi, dala sa pokrstiť a začala pracovať na svojom cieli stať sa misionárkou. Keď sa vydala, spolu s manželom Helmutom začali zvestovať medzi africkou, čínskou, filipínskou a indickou komunitou vo Viedni. Daniela s Helmutom dnes slúžia ako misionári v juhozápadnej Afrike.

Nevzdávajú sa

8. Akým pekným spôsobom dávajú mnohí najavo svoju lásku k Bohu a vernosť jeho Kráľovstvu?

Misionárska služba je jedným zo spôsobov, ako dnes Jehovov ľud dáva najavo svoju lásku k Bohu a vernosť jeho Kráľovstvu. Tak ako cestujúci obchodník v Ježišovom podobenstve, i tí, ktorí sa ujímajú tejto služby, sú pre Kráľovstvo ochotní cestovať na vzdialené miesta. Samozrejme, misionári necestujú, aby našli dobré posolstvo o Kráľovstve. Naopak, prinášajú toto posolstvo ľuďom žijúcim vo vzdialených kútoch zeme, vyučujú ich a pomáhajú im stať sa učeníkmi Ježiša Krista. (Matúš 28:19, 20) V mnohých krajinách musia znášať veľké ťažkosti. Ale ich vytrvalosť je vždy bohato odmenená.

9, 10. Aké vzrušujúce skúsenosti zažívajú misionári v takých ďalekých krajinách, ako je Stredoafrická republika?

Všimnime si napríklad Stredoafrickú republiku, kde uplynulý rok navštívilo Slávnosť na pamiatku Kristovej smrti 16 184 ľudí, čo je asi sedemkrát viac, ako je počet zvestovateľov Kráľovstva v tejto krajine. Keďže v mnohých častiach tejto krajiny nie je zavedený elektrický prúd, ľudia zvyčajne vykonávajú svoje každodenné činnosti vonku, v tieni nejakého stromu. Preto je prirodzené, že aj misionári vykonávajú svoju prácu rovnakým spôsobom — vedú  biblické štúdiá vonku, pod nejakým stromom. Je tam nielen viac svetla a chladnejší vzduch, ale má to aj inú výhodu. Tamojší ľudia majú prirodzenú lásku k Biblii a rozhovory o náboženských témach sú pre nich také bežné ako pre ľudí v iných kultúrach rozprávať sa o športe či o počasí. Ľudia prechádzajúci okolo sa často jednoducho zastavia a pripoja k štúdiu.

10 Keď jeden misionár viedol vonku biblické štúdium, istý mladý muž, ktorý býval naproti, podišiel k nemu s tým, že uňho ešte nebol, a tak by bol rád, keby prišiel a študoval Bibliu aj s ním. Misionár mu veľmi rád vyhovel a tento mladý muž robí teraz rýchle pokroky. V tejto krajine polícia často na ceste zastavuje svedkov — nie preto, aby ich pokutovala alebo im dala predvolanie, ale aby si vypýtala najnovšie čísla časopisov Strážna veža Prebuďte sa! alebo aby im poďakovala za článok, ktorý sa im mimoriadne páčil.

11. Ako sa dlhoroční misionári napriek ťažkostiam pozerajú na svoju službu?

11 Mnohí, ktorí začali s misionárskou službou pred 40 či 50 rokmi, stále verne slúžia. Aký vynikajúci príklad viery a vytrvalosti pre nás všetkých! Jeden manželský pár misionárov slúžil uplynulých 42 rokov v troch krajinách. Manžel hovorí: „Mali sme aj ťažkosti. Napríklad sme 35 rokov bojovali s maláriou. No nikdy sme neľutovali rozhodnutie stať sa misionármi.“ Jeho manželka dodáva: „Je toľko vecí, za ktoré môžeme byť vďační. Zvestovateľská služba nás napĺňa radosťou a biblické štúdiá sa ľahko zavádzajú. Keď vidíte záujemcov prichádzať na zhromaždenie a navzájom sa spoznávať, vždy to vyzerá, akoby sa stretla rodina.“

‚Všetko považujú za stratu‘

12. Ako sa prejaví skutočné ocenenie pre hodnotu Kráľovstva?

12 Keď cestujúci obchodník našiel perlu veľkej hodnoty, „išiel a ihneď predal všetko, čo mal, a kúpil ju“. (Matúš 13:46) Táto ochota vzdať sa toho, čo môže byť považované za hodnotné, je charakteristickou črtou tých, ktorí si naozaj cenia hodnotu Kráľovstva. Apoštol Pavol ako ten, kto sa mal podieľať s Kristom na sláve Kráľovstva, napísal: „Naozaj to aj všetko považujem za stratu pre vynikajúcu hodnotu poznania Krista Ježiša, svojho Pána. Preňho som  zniesol stratu všetkého a považujem to za množstvo smetí, aby som získal Krista.“ — Filipanom 3:8.

13. Ako jeden muž v Českej republike prejavil lásku ku Kráľovstvu?

13 Rovnako dnes sú mnohí ľudia ochotní urobiť veľké zmeny vo svojom živote, aby získali požehnania Kráľovstva. Napríklad v októbri 2003 sa riaditeľovi jednej školy v Českej republike dostala do rúk biblická študijná pomôcka Poznanie, ktoré vedie k večnému životu. Keď si ju prečítal, ihneď sa skontaktoval s Jehovovými svedkami vo svojom okolí a začal študovať Bibliu. Robil pekné duchovné pokroky a zakrátko začal navštevovať všetky zhromaždenia. Čo však jeho plány uchádzať sa o úrad starostu a zapojiť sa do predvolebného boja o kreslo senátora? Rozhodol sa budovať si inú kariéru — ako hlásateľ Kráľovstva. Povedal: „Podarilo sa mi rozšíriť veľa biblickej literatúry medzi mojimi žiakmi.“ Na zjazde v júli 2004 symbolizoval svoju oddanosť Jehovovi krstom vo vode.

14. a) K čomu podnecuje dobré posolstvo o Kráľovstve milióny ľudí? b) Aké závažné otázky by si mal položiť každý z nás?

14 Milióny ďalších na celom svete zareagovali na dobré posolstvo o Kráľovstve podobným spôsobom. Vyšli z tohto zlého sveta, odložili svoju starú osobnosť, opustili svojich bývalých spoločníkov a vzdali sa svetských cieľov. (Ján 15:19; Efezanom 4:22–24; Jakub 4:4; 1. Jána 2:15–17) Prečo to všetko urobili? Lebo si cenili požehnania Božieho Kráľovstva viac ako čokoľvek, čo môže ponúknuť súčasný systém vecí. Pozeráš sa aj ty takto na dobré posolstvo o Kráľovstve? Podnecuje ťa to, aby si urobil potrebné zmeny a uviedol svoj spôsob života, svoje hodnoty a ciele do súladu s tým, čo vyžaduje Jehova? Také konanie ti prinesie bohaté požehnania teraz i v budúcnosti.

Žatva vrcholí

15. Čo bolo predpovedané o Božom ľude v posledných dňoch?

15 Žalmista napísal: „Tvoj ľud sa ochotne ponúkne v deň tvojej vojenskej sily.“ K tým, ktorí sa ‚ponúkajú‘, čiže dávajú sa k dispozícii, patrí ‚spoločnosť mladých mužov podobných kvapôčkam rosy‘ a ‚veľké vojsko žien rozprávajúcich dobré posolstvo‘. (Žalm 68:11; 110:3) Aký je výsledok usilovnosti a obetavosti Jehovovho ľudu — mužov i žien, mladých i starých — v týchto posledných dňoch?

16. Uveď príklad toho, ako sa Boží služobníci snažia pomôcť druhým dozvedieť sa o Kráľovstve.

16 Jedna priekopníčka v Indii premýšľala, ako by mohla pomôcť dozvedieť sa o Kráľovstve nepočujúcim, ktorých je v tejto krajine vyše dvoch miliónov. (Izaiáš 35:5) Rozhodla sa teda prihlásiť do kurzu posunkovej reči. Tam sa jej podarilo porozprávať mnohým nepočujúcim o nádeji na Kráľovstvo, a tak vznikli skupiny štúdia Biblie.  O niekoľko týždňov začalo vyše desať ľudí chodiť na zhromaždenia do sály Kráľovstva. Neskôr táto priekopníčka stretla na jednej svadobnej hostine mladého nepočujúceho muža z Kalkaty, ktorý mal veľa otázok a túžil dozvedieť sa viac o Jehovovi. No vyskytol sa jeden problém. Tento mladý muž sa mal vrátiť do Kalkaty vzdialenej asi 1600 kilometrov, aby získal vyššie vzdelanie. V tej oblasti však žiadni svedkovia nevedeli posunkovú reč. S veľkou námahou teda presvedčil svojho otca, aby mu dovolil chodiť do školy v Bangalúre, aby mohol pokračovať v štúdiu Biblie. Robil pekné duchovné pokroky a približne po roku oddal svoj život Jehovovi. Potom študoval Bibliu s viacerými nepočujúcimi vrátane svojho kamaráta z detstva. Kancelária odbočky v Indii teraz robí opatrenia, aby sa priekopníci učili posunkovú reč, a pomohli tak v tomto poli.

17. Uveď, čo považuješ za zvlášť povzbudzujúce na správe za služobný rok 2004, ktorá je na stranách 19 až 22.

17 Na stranách 19 až 22 tohto časopisu nájdeš celosvetovú správu o zvestovateľskej činnosti Jehovových svedkov za služobný rok 2004. Venuj trochu času tomu, aby si si ju prezrel a videl dôkazy toho, že Jehovov ľud na celej zemi je dnes plne sústredený na „perlu veľkej hodnoty“.

„Stále hľadajte najprv kráľovstvo“

18. Aké fakty neuviedol Ježiš vo svojom podobenstve o cestujúcom obchodníkovi a prečo?

18 Keď sa opäť vrátime k Ježišovmu podobenstvu o cestujúcom obchodníkovi, všimnime si, že Ježiš nepovedal nič o tom, ako si obchodník po predaji všetkého majetku išiel zarábať na živobytie. Niektorí by mohli položiť realistickú otázku: ‚Ako si teraz ten obchodník mohol zabezpečiť jedlo, oblečenie a bývanie, keď zostal bez prostriedkov? Na čo mu bola tá drahocenná perla?‘ Z telesného pohľadu by to boli rozumné otázky. Ale či nepovzbudzoval Ježiš svojich učeníkov: „Stále hľadajte najprv kráľovstvo a Jeho spravodlivosť, a toto všetko vám bude pridané“? (Matúš 6:31–33) Hlavnou myšlienkou tohto podobenstva je to, že je potrebné prejaviť bezvýhradnú oddanosť Bohu a horlivosť pre Kráľovstvo. Je v tom nejaké poučenie aj pre nás?

19. Aké kľúčové poučenie môžeme načerpať z Ježišovho podobenstva o perle veľkej hodnoty?

19 Či už sme sa dozvedeli o úžasnom dobrom posolstve teraz, alebo sa usilujeme o Kráľovstvo a hovoríme iným o jeho požehnaniach už desaťročia, toto Kráľovstvo musí zostať hlavným predmetom nášho záujmu a pozornosti. Žijeme v ťažkých časoch, ale máme spoľahlivé dôvody veriť, že to, o čo sa usilujeme, je skutočné a s ničím neporovnateľné — ako tá perla, ktorú našiel obchodník. Svetové udalosti a splnené biblické proroctvá sú presvedčivým dôkazom toho, že žijeme v ‚závere systému vecí‘. (Matúš 24:3) Preto tak ako cestujúci obchodník z celého srdca prejavujme horlivosť pre Božie Kráľovstvo a tešme sa z výsady hlásať dobré posolstvo. — Žalm 9:1, 2.

Spomínaš si?

• Čo prispieva ku každoročnému vzrastu medzi pravými ctiteľmi?

• Akého ducha vidno medzi misionármi?

• Aké zmeny robia ľudia kvôli dobrému posolstvu o Kráľovstve?

• Aké hodnotné poučenie môžeme získať z Ježišovho podobenstva o perle veľkej hodnoty?

[Študijné otázky]

 [Tabuľka na stranách 19 – 22]

CELOSVETOVÁ SPRÁVA JEHOVOVÝCH SVEDKOV ZA SLUŽOBNÝ ROK 2004

 (Pozri viazaný ročník)

[Obrázok na strane 14]

„Pravda... priťahuje ľudí každého druhu.“ — A. H. Macmillan

[Obrázok na strane 15]

Daniela a Helmut zvestovali v cudzojazyčnom poli vo Viedni

[Obrázky na stranách 16, 17]

Tak ako cestujúci obchodník, aj misionári dnes sú bohato požehnaní

[Obrázok na strane 17]

„Tvoj ľud sa ochotne ponúkne“