Kolosanom 1:1–29

1  Ja, Pavol, z Božej vôle apoštol Krista Ježiša, spolu s Timotejom,+ naším bratom,  posielame tento list svätým,* verným bratom v Kolosách, ktorí sú učeníkmi Krista: Nech vás Boh, náš Otec, obdarí nezaslúženou láskavosťou a pokojom.  Vždy, keď sa za vás modlíme, ďakujeme Bohu, Otcovi nášho Pána Ježiša Krista,  lebo sme počuli o vašej viere v Krista Ježiša a o láske, ktorú máte ku všetkým svätým.  Máte ju vďaka nádeji, ktorej naplnenie vás čaká v nebesiach.+ Počuli ste o nej už vtedy, keď sa rozprávalo o pravde, o dobrej správe,  ktorá sa k vám dostala. Tá prináša ovocie a šíri sa po celom svete+ a rovnako pôsobí aj u vás odo dňa, keď ste počuli pravdu o Božej nezaslúženej láskavosti a dôkladne ste ju spoznali.  Naučili ste sa ju od nášho milovaného spoluotroka Epafra,+ verného Kristovho služobníka, ktorý vám pomáha namiesto nás.  On nám porozprával o láske, ktorú vo vás pôsobí duch.*  Preto odo dňa, keď sme počuli o vašej láske a viere, neprestávame sa za vás modliť+ a prosiť, aby ste boli naplnení presným poznaním+ jeho vôle a mali všetku múdrosť a duchovné porozumenie.+ 10  Potom budete žiť tak, ako sa patrí na služobníkov Jehovu.* A keď budete prinášať ovocie v podobe dobrých skutkov a rásť v presnom poznaní Boha,+ budete sa mu páčiť vo všetkých ohľadoch. 11  Modlíme sa tiež, aby vám Boh, ktorý oplýva slávnou mocou,+ dal potrebnú silu všetko znášať trpezlivo a s radosťou. 12  A ďakujte Otcovi, že vás urobil spôsobilými na to, aby ste mohli získať podiel na dedičstve svätých,+ ktorí sú vo svetle. 13  Oslobodil nás z moci tmy+ a preniesol nás do kráľovstva svojho milovaného Syna, 14  prostredníctvom ktorého sme vyslobodení výkupným, teda sú nám odpustené hriechy.+ 15  On je obrazom neviditeľného Boha,+ prvorodený celého stvorenia.+ 16  Prostredníctvom neho bolo stvorené všetko ostatné v nebi i na zemi, viditeľné i neviditeľné,+ či sú to tróny, panstvá, vlády, alebo mocnosti. To všetko bolo stvorené prostredníctvom neho+ a pre neho. 17  On bol pred všetkým ostatným+ a všetko ostatné začalo existovať jeho prostredníctvom. 18  On je hlavou tela, čiže zboru.+ On je počiatok, prvorodený z mŕtvych,+ aby bol prvý vo všetkom, 19  lebo Boh chcel, aby v ňom bola všetka úplnosť+ 20  a aby sa prostredníctvom krvi,+ ktorú Kristus prelial na mučeníckom kole,* dosiahlo zmierenie medzi ním* a všetkým ostatným,+ čo je v nebi alebo na zemi. 21  Vás, ktorí ste kedysi boli odcudzení Bohu a boli ste jeho nepriateľmi, lebo vaša myseľ bola zameraná na zlé skutky, 22  teraz zmieril so sebou smrťou toho, ktorý obetoval svoje ľudské telo, aby ste pred neho predstúpili svätí, nepoškvrnení a bezúhonní.+ 23  Musíte však vytrvávať vo viere,+ stáť+ na jej základe a byť pevní,+ a nesmiete sa dať odkloniť od nádeje prameniacej z dobrej správy, ktorú ste počuli a ktorá sa zvestovala všade* pod nebom.+ Ja, Pavol, som bol poverený zvestovať túto dobrú správu.+ 24  Teraz sa radujem, že pre vás môžem znášať utrpenie,+ lebo ešte som vo svojom tele netrpel pre Krista v úplnej miere.+ Moje utrpenie je v záujme jeho tela, čiže zboru.+ 25  Stal som sa služobníkom zboru na váš úžitok, tak ako ma poveril+ Boh, aby som naplno zvestoval Božie slovo, 26  sväté tajomstvo,+ ktoré bolo celý čas ukryté pred svetom*+ i pred minulými generáciami. Ale teraz bolo zjavené jeho svätým.+ 27  Boh im chcel dať spoznať toto sväté tajomstvo, slávne bohatstvo, ktoré sa oznamuje národom.+ Týmto tajomstvom je, že Kristus je spojený s vami, a teda máte nádej, že budete oslávení s ním.+ 28  O ňom zvestujeme a všetkých napomíname a učíme vo všetkej múdrosti, aby sme každého predstavili Bohu ako zrelého nasledovníka Krista.+ 29  To je môj cieľ, pre ktorý sa namáham a zápasím s pomocou jeho sily, ktorá vo mne mocne pôsobí.+

Poznámky pod čiarou

Dosl. „o vašej láske v duchu“.
Čiže Bohom.
Dosl. „v celom stvorení“.
Al. „bolo ukryté pred minulými systémami vecí; od vekov“. Pozri Slovník pojmov.